4
Diospa palabranta yachachinamanta
Señorninchis Jesucristoqa rey hinan kay pachamanqa kutimunqa, kawsaq runakunatapas, hinallataq wañusqa runakunatapas juzgananpaq. Chayraykun Diospa, hinallataq Señorninchis Jesucristopa ñawpaqninpi kamachiyki kaykunata ruwanaykipaq: Qanqa Diospa palabrantayá runakunaman willay, allin tiempopipas, hinallataq mana allin tiempopipas. Runamasiykikunatayá pacienciawan allinta corregiy, kallpanchay, hinallataq mana allinkuna ruwasqankutapas rikuchiy. Ichaqa chayamunqan p'unchawkuna, Diospa palabranmanta cheqaq yachachikuykunata manaña uyariyta munanankupaq. Aswanmi chay runakunaqa paykunapa munasqallankuta uyariyta munanqaku. Chaymi paykunaqa ashka falso yachachiqkunata mashkanqaku, munasqankuman hinalla uyarinankupaq. Runakunaqa manan cheqaq kaq yachachikuytaqa uyariyta munanqakuchu. Aswanmi paykunaqa atentollaña uyariyta munanqaku yanqa falso cuentokunallata. Timoteo, qan ichaqa, tukuy imapipas allin yuyayniyoqpuni kay. Qanpa pacienciaykiqa amayá tukukuchunchu. Aswanyá ima ñak'ariykunapi tarikuspaykipas, aguantaspayki Diosmanta allin willakuykunata runakunaman willay. Saynata kawsaspaykiyá qanqa Diospa obranpi allinta llank'ay. Chaytan Diosqa qanman encargasuranki.
Noqata wañuchiwanankupaqqa chikan p'unchawkunallañan faltashan. Wañuchiwaqtinkutaqmi noqaqa huk wañuchisqa sacrificio ofrenda hina Diospaq kasaq. Noqaqa tukuy sasachakuykunata diablo churawasqanta vencespaymi, Diosta kasukuspa kawsarani. Chaymi kunanqa, carrerapi ganaq hina, ña chayaruniña may chayanayman. Hinaspapas noqaqa manan ni huk ratopas Diospi confiaytaqa dejaranichu. Noqaqa yachanin, Jesucristoqa ancha allin juez kasqanta. Chaymi payqa kutimuspa, allin kawsasqaymanta premioyta huk coronata hina qowanqa. Ichaqa chay clase premiotaqa manan noqallamanchu qowanqa. Aswanqa Señorninchis Jesucristopa kutimunan p'unchawta ancha kusikuywan suyakuq runakunamanwanmi chay premiotaqa qonqa.
Timoteoman apóstol Pablo consejasqanmanta
Timoteo, qanqa prontollayá modos posiblesta ruwaspayki hamuy watukuwaqniy. 10 Demasqa kay pachapi tukuy kaqkunata munapayaspan, noqata saqerpariwan. Hinaspan Tesalónica llaqtaman pasatakamuran. Wawqenchis Crescentetaqmi Galacia provincia lawman riran. Titoñataqmi Dalmacia lawman riran. 11 Noqawan kushkaqa wawqenchis Lucasllan kashan. Saynaqa wawqenchis Marcostayá mashkaspa pusarikamuy. Payqa allintan Diospa obranpi llank'aspa yanapawanqa. 12 Wawqenchis Tiquicotan mandaruni Éfeso llaqtaman. 13 Timoteo, hamuspaykiqa capoten sacoyta aparikamuwanki. Chaytaqa Troas llaqtapin saqeramurani, wawqenchis Carpopa wasinpi. Hinaspapas aparikamullankitaqyá libroykunatapas. Amayá qonqamunkichu qaramanta pergaminoykunatapas.
14 Herrero kaq Alejandroqa noqapa contraypin mana allinkunata ruwaspa, anchata ñak'arichiwaran. Chay ruwasqanman hinayá Señorninchis Jesucristo castigachun. 15 Timoteo, paymantayá qanpas allinta cuidakuy. Payqa Diosmanta willakusqanchispa nishu contranpin kashan.
16 Roma nacionpi autoridadkunapa ñawpaqninpi defiendekunaypaq primera vezta presentakuqtiyqa, manan ni pipas yanapawaranchu. Aswanmi Jesucristopi creeqkunaqa llapallanku saqerpawaranku. Chay saqewaqkunapaqmi mañakushani, paykunata Dios ama castigananpaq. 17 Ichaqa sapallay sayna kashaqtiymi, Señorninchis Jesucristo yanapawaran. Hinaspan Diosmanta allin willakuykunata huk law nacionniyoq runakunaman willamunaypaq kallpanchawaran. Saynata ruwaspanmi, Diosqa wañunaymanta orqowaran, yarqasqa leonpa siminmantapas orqowashanman hinata. 18 Diosmi noqataqa runakunapa hinallataq diablopa tukuy mana allin ruwayninkunamanta librawanqa. Hinaspan waqaychawanqa, hanaq pacha reinonpi kanaypaq. Chayraykuyá Diosqa alabasqa wiña-wiñaypaq kachun. Amén.
Cartapa tukukuyninmanta
19 Timoteo, saludaykapuwayá noqapa parteymanta pananchis Priscilata, qosan Aquilata, hinallataq wawqenchis Onesiforopa llapallan familiantawan ima. 20 Wawqenchis Erastoqa Corinto llaqtapin qeparakamuran. Wawqenchis Trofimotan ichaqa saqemurani onqosqata Mileto llaqtapi. 21 Timoteo, modos posiblesta ruwaspayá, qanqa amaraq paray tiempo chayaramushaqtin hamunki.
Saludotan apachimusunkiku wawqenchis Eubulo, Pudente, Lino, pananchis Claudia, hinallataq Jesucristopi creeq llapallan wawqe pananchiskunapas.
22 Saynaqa Señorninchis Jesucristoyá qanwan kachun; hinallataq Diospa khuyakuyninpas qankunawan wiña-wiñaypaq kachun. Amén.