3
Lahenda fo dadi reuꞌ Manetualain ana nara muste rasoda roo-tetuꞌ — Ramatuaꞌ a ana nara ta tao salaꞌ soꞌ
Soba emi dodoo-tatai Amaꞌ nai nusatetu-ikutemaꞌ a susue-lalain neuꞌ ita! Huu fo Ria susue na, bau na seli, losaꞌ Ana soꞌu na ita dadi teuꞌ Ria ana nara. Tebe ria! Tehuu lahenda fo nasoda tuka dae-bafoꞌ a hihii-nanaun, ta bubuluꞌ nae bea ita, nana huu ara ta ralelaꞌ Manetualain.
Ana susue kara! Ita dadi teuꞌ Manetualain ana nara, tehuu neuꞌ ko ita dadi leo beaꞌ bali, ria bei ta matetuꞌ fa. Ita bubulu-talelaꞌ a, leo iaꞌ: maneniko Kristus natafali mai, ita boe dadi sama leoꞌ Ria, nana huu ita tita Ni matetuꞌ. Basa lahenda fo rahani Kristus mamai na, tantu ara tao lalao-lalafu sira soda na, ela lalao-lalafuꞌ sama leoꞌ Kristus. Basa salaꞌ a ralena laka Ramatuaꞌ a pareta Na. Huu ria na, de basa lahenda fo tao salaꞌ a, ralena laka Manetualain pareta Na, ma soaꞌ neuꞌ Ana. Emi bubuluꞌ mae, Kristus dadi lahenda dae-bafoꞌ, ela sae-safe heni ita sala-sikon so. Ana bisa tao leo naꞌ, nana huu Ria ta parnaa tao salaꞌ. De, lahenda fo nasoda nabua-naesa naroo no Ni, ta tao salaꞌ soꞌ. Tehuu maneniko lahenda leo-laꞌo tao salaꞌ laꞌo naroo, ria sosoa na nae, ana ta nalelaꞌ, ma ta nabua-naesa no Kristus.
Ana susue kara! Bosoꞌ mataaꞌ lahenda tipu-dai emi. Huu fo lahenda bea nasoda tao tuka hata roo-tetuꞌ, sona ria lahenda dale roos, sama leoꞌ Kristus. Tehuu lahenda bea tao salaꞌ, ria naoka-nasamu nai nitu makaresiꞌ ara malakan fo riꞌ tao tadaluꞌ neme masososa na mai. Ma Ramatuaꞌ a Ana Na mai de, tao nalulutuꞌ nitu ria tatao tadalu na so.
Lahenda fo dadi neuꞌ Ramatuaꞌ a anan, ana ta tao salaꞌ soꞌ, nana huu Ramatuaꞌ a nasoda nai ria ao-ina na. Ana ta bisa tao salaꞌ naroo, nana huu ria naoka-nasamu nai Ramatuaꞌ a. 10 No ria na ita bisa bubuluꞌ, bea riꞌ naoka-nasamu nai Manetualain, ma bea riꞌ naoka-nasamu nai nitu ra malaka na. Huu fo lahenda bea ta tao tuka hata roo-tetuꞌ, ma lahenda fo ta sue-lai toranoo na, ria dadi tanda nae, ana ta naoka-nasamu nai Manetualain.
Manetualain ana nara muste rasue-ralaiao
11 Neme fai a ulu na mai, emi mamanene memaꞌ heheluꞌ fo riꞌ nae, “Masue-malaiao esa no esa!” 12 Bei mafarene Kaen no Habel tutui na hete? Bosoꞌ tao tuka Kaen, huu fo ria naoka-nasamu nai nitu makaresi inaꞌ a, losaꞌ ana naisa fadin Habel. Ubeaꞌ taon, de ana tao leo naꞌ? Ria nana huu ana tao hihii-nanauꞌ tadaluꞌ ara, tehuu fadi na tao hihii-nanauꞌ roo-tetuꞌ ara.
13 Toranoo kara! Maneniko lahenda fo tuka dae-bafoꞌ a hihii-nanaun eteꞌao nara ro emi, bosoꞌ heran. 14 Ita bubuluꞌ tae, maneniko lahenda masalaꞌ a mate, sona ana bika-bati dooꞌ a neme Manetualain mai. Tehuu no ita toranooꞌ a tasue-talaiao, ria dadi buti nae, kalu ita mate, sona tasoda sama-sama too Ramatuaꞌ a. Basa lahenda fo ta ranuu susue-lalaiꞌ, sona neuꞌ ko mate si te bika-bati dooꞌ a reme Ramatuaꞌ a mai. 15 Huu fo lahenda bea eteꞌao na no ria toranoon, sona sama leoꞌ lahenda kanisa lahenda. Emi bubuluꞌ mae, lahenda rupa leo naꞌ a ta nasoda naroo noo Manetualain fa. 16 Ita bisa bubuluꞌ susue-lalai matetuꞌ a, neme Kristus conto Na mai. Huu fo Ana sue ita, losaꞌ fee heni ao-ina Na, ma mate kati ita. De, ita boe muste fee heni ao-inaꞌ ara soaneuꞌ ita toranoo nara. 17 Maneniko lahenda manuu-mahataꞌ a nita toranooꞌ esa toꞌa-taa nan seli, tehuu ana ta kasian neuꞌ ana fo tulu-fali ni fa, sona lahenda ria bosoꞌ dedea nae, “Au sue-lai Manetualain!”
18 Ana susue kara! Boso noi bafa ma mae o sue-lai lahenda, tehuu tao hihii-nanau malole ela natudu o susue-lalai matetuꞌ ma. 19 Maneniko ita tatudu susue-lalaiꞌ ma tao malole leoꞌ na, ita bisa bubuluꞌ tae, ita tasoda tuka matetu na. No ria na, fai fo tasare Manetualain, ita ta bii-tamataꞌu, ma ita bisa botiꞌ lakaꞌ ara. 20 Leo mae ita dale na sale ita laꞌeneuꞌ hihii-nanau ta malole fo ita parnaa taon, bosoꞌ bii-tamataꞌu. Huu fo Manetualain dale kasian na talalu lena neme ita mai. Ma Ria boe bubuluꞌ basa-basan.
21 Ana susue kara! Maneniko ita bubuluꞌ tae tebe-tebe ita sala taꞌa, sona fai fo ita tasare taa Manetualain, ita ta maeꞌ fa. 22 Huu no ita tao tuka Ria pareta nara, ma tao tamahoꞌo Ria dale Na, de ita bisa sipo basa hihii-nanauꞌ fo riꞌ hule nemeꞌ Ria mai a. 23 Ria pareta Na nae leoꞌ ia: tamahere taroo Ria Anan Yesus Kristus fo riꞌ Ana feen mai a. Ma tasue-talaiao esa no esa, sama leoꞌ Yesus pareta Na. 24 Lahenda bea tao tuka Manetualain pareta nara, sona ria nabua-naesa noo Manetualain. Ma Ramatuaꞌ a boe nabua-naesa noo ni. Ita bubuluꞌ Ria nai ita dale na, nana huu Dula-dale Na nasoda nai naa.
3:1 Yohanis 1:12 3:5 Yohanis 1:29 3:11 Yohanis 13:34 3:12 Tutui Masososaꞌ 4:8 3:14 Yohanis 5:24 3:23 Yohanis 13:34; 15:12, 17