2
Lahenda mana mete malela ruuꞌ, mai dama Yesus
Tepoꞌ fo boki Yesus nai koro Betlehem nai propinsi Yudea, mane Herodes a homu pareta. Tepoꞌ ria, lahenda hida reme dae dooꞌ nai timudulu-sepelaka, leo kota Yerusalem mai. Sira nana lahenda mana mete malela ruuꞌ. Ara losa Yerusalem, boe ma ratane reu-mai rae, “Lahenda Yahudi ra mane na fo riꞌ besaꞌ ko boki ni a, nai bea? Ami mita ruuꞌ esa nai dulu natudu tanda nae, boki Ni so. Huu ria na, de ami mai ela doꞌo-tabe Ni.” Maneꞌ Herodes a namanene sira dedea na, boe ma dale na ta tama soꞌ. Ma basa lahenda rai Yerusalem ara rameda leoꞌ na boe.
Boe ma mane Herodes a nabubua na malaka agama Yahudi malaka nara ma basa mesen agama ra, de natane si nae, “Soba emi mafada au dei! Kristus, fo riꞌ Manetualain helu memaꞌ a, boki Ni nai bea?”
Ara rataa ni rae, “Papa maneꞌ! Nai koro Betlehem, nai propinsi Yudea. Huu fo neme uluꞌ mai Manetualain mana nesi matan Mika duiꞌ memaꞌ nae leo iaꞌ:
‘Ae, emi lahenda Betlehem, nai propinsi Yudea.
Bosoꞌ mae, emi koro ma,
noi koro aanaꞌ de sosoa-raraaꞌ taꞌa.
Huu fo neuꞌ ko lahenda bau-inaꞌ esa neme naaꞌ mai.
Neuꞌ ko Ana dadi mana foo soa-neuꞌ Au lahenda Israel kara.’ ”
Maneꞌ Herodes a namanene leoꞌ na, boe ma naloo namanininoꞌ lahenda mana mete malela ruuꞌ sira. Ana natane si nae, “Fai hidaꞌ a riꞌ emi mita ruuꞌ ria toda nai lalai?” De ara rafada ni. Boe ma ana fee si leo Betlehem reu, ma nafada nae, “Emi meu fo saka matabebesa Anaꞌ ria nai naa. Maneniko maneta moo Ni, sona matafali mai mafada au. Huu fo au boe sakaꞌ uu doꞌo-tabe Ni.”
Ramanene basa maneꞌ a dedea na, boe ma ara reu. Ara rita seluꞌ ruuꞌ fo riꞌ maulu na parnaa rita ni nai dulu a. Ruuꞌ ria toda nai sira matan, de laꞌo losaꞌ nateꞌe naraa no mamanaꞌ fo riꞌ boki Anaꞌ a.
10 Ara rita leoꞌ na, boe ma ramahoꞌo-ratadale raan seli. 11 Ara masoꞌ leo uma ria daleꞌ reu, te rita Anaꞌ a no maman Maria. Boe ma ara sundaꞌ undulaka nara fo doꞌo-tabe Ni. Ara buka sira popoti-popole hadia hata-heto mabeli nara, fee Anaꞌ a. Ara fee lilo pilas, kamanyan ma ai-nana boo meniꞌ mabeli.
12 Ta doo bea boeꞌ, te ara hapu meis neme Manetualain mai nae, “Emi bosoꞌ boe fali seluꞌ leo maneꞌ Herodes a meu.” Huu ria na, de ara fali leo sira nusa-namon reu, resiꞌ eno fekeꞌ.
Yusuf asa ralai leo Masir reu
13 Lahenda mana mete malela ruuꞌ sira fali, boe ma Manetualain eilaꞌo-limalopen rai nusatetu-ikutemaꞌ a esa mai nafada Yusuf nai meis daleꞌ nae, “Ae, Yusuf! Foa leo! Malale fo moo Anaꞌ a, no mama Na leo Masir meu. Leo mahaniꞌ naa losaꞌ Au afada ae fai hidaꞌ emi bole fali, huu fo maneꞌ Herodes a saka Anaꞌ a fo nau naisan!”
14 Yusuf foa na aon, boe ma noo sao na ma Anaꞌ a, de ralai leo nusa Masir reu hatun ria. 15 Ara leo rai naa losaꞌ mate Herodes. No ria na, natetu na Manetualain dedean, sama leoꞌ neme uluꞌ mai Ria mana nesi matan Hosea nafada memaꞌ nae,
“Au aloo faliꞌ Au Ana Ka, fo kalua neme Masir mai.”
Maneꞌ Herodes a naisa ana aanaꞌ ara rai Betlehem
16 Maneꞌ Herodes a bubuluꞌ nae, lahenda mana mete malela ruuꞌ sira fufudiꞌ ana, boe ma namanasa naan seli. Ana pareta soldadu nara nae, “Leo koro Betlehem, ma koroꞌ fo raneneaꞌ rai naa. Maisa basa ana aana touꞌ, fo riꞌ teuꞌ dua leo daeꞌ mai.” Herodes pareta nae leoꞌ na, nana huu ana nafarene lahenda mana mete malela ruuꞌ ara tutui na. Ana reken mulai neme masososa na ara rita ruuꞌ a toda nai lalai a.
17 Basa hihii-nanauꞌ ia ra dadi, tuka hata fo neme fai a ulu na mai Manetualain mana nesi matan Yeremia duiꞌ memaꞌ nae,
18 “Ramanene lahenda dola-namatani nai kota Rama.*
Rahel dola-namatani,
nana huu mate katemaꞌ ana aana nara.
Ana ta nau lahenda mai oꞌoe-nanasin,
nana huu ana nara reꞌes ana so.”
Yusuf asa fali reme Masir mai
19 Boe ma mate maneꞌ Herodes a. Tepoꞌ ria Yusuf asa bei rai Masir. Manetualain eilaꞌo-limalopen nai nusatetu-ikutemaꞌ a mai, natudu ao na neuꞌ ana nai mei-afes daleꞌ. 20 Eilaꞌo-limalope ria nae, “Ae, Yusuf! Foa leo! Moo Anaꞌ a, noo mama na, fo fali Israel meu leo. Te lahenda fo riꞌ nau naisa Anaꞌ a, maten so.” 21 Yusuf namanene leoꞌ na, boe ma ana foa na aon. De noo faliꞌ asa leo nusa Israel reu.
22 Tehuu ana namanene rae, maneꞌ Herodes a anan Arkilaus pareta nai propinsi Yudea, de ana biiꞌ fali leo naaꞌ neu. Boe ma Manetualain pareta seluꞌ ana nai mei-afes esa bali nae, “Yusuf, o bosoꞌ leo nai Yudea.” Huu ria na, de ana neu leo nai propinsi Galilea, 23 nai koroꞌ esa nade Nasaret. No ria na, natetu-naraa noo Manetualain dedea-nafadan, tuka hata fo Ria mana nesi mata nara duiꞌ memaꞌ rae, “Neuꞌ ko ara raloo Ni rae Lahenda Nasaret.”
2:6 Mika 5:1; 2 Samuel 5:2 2:15 Hosea 11:1 * 2:18 Rama nana, kota esa naneneaꞌ Yerusalem. 2:18 Yeremia 31:15 2:23 Markus 1:24; Lukas 2:39; Yohanis 1:45