Suão harakykbyihi ziwatahakazo
Tubabatu — Suão ziwatahaka — iwatahaha ana hiba kytsa nikaranaha. Deus hyrikoso ituk niapykyryk iwatahi papeu humo Kaijo bo ziwatahaka. Aba katsa kino niwatihi tanymyryky.
1
Uta Suão myspirikpokotsa. Ikia Kaijo kaharereziuwy bo piwatahaka. Ikia humo kamypokzitsiarẽta. Katsaktsa Deus harere bo hyỹ tsimykaranaha.
Kaijo soho.
Deus bo atsyhyryze mopamykysoko:
— O Deus myzo Kaijo tsipokzitsikikta! Arabyitatu ja tynapykyryk — mykara. Hawa sa tsimy kaharereziuwytsa. Ahyrizikararawy tsakurẽta kahyrinymyrẽta ana bo hi botu iwaby. Wastuhu mytukytsa abo inakozorenahaze kabo izumunahaze. Kape niaha:
— O Kaijo wasani mykara, Deus harere bo hyỹ mynakara. Iharere humo zuba mozuruku — nikaranaha. Siharere iwabyze kakurẽta ikykara. Piwabyze kahyrytsa soho asahi Deus harere bo hyỹ mykaranaha kakurẽta ikykara. Ana humo hi kakurẽta ikapykyryk.
Kaharereziuwy mytukytsa abo pomonahaze tsiksisapyky. Meky iknytsa tu kino tahakypykykwy bo izumunahaze kino tsiksipokzitsiki. Asahi mynakypyknahaze siharere ziwabykynaha. Asahi:
— O Kaijo myhumo tsimypokzitsiukrẽta. Tisokpykziurẽta — mykaranaha. Mytukytsa abo mozumuzonahaze tysitsumuẽhĩzokta. Sihumo amypokzitsihu. Awani mynatururukzonahaze usa hudikhudikwy bo amy ty sibo nyny tsimy. Tsihyrizikporẽta tu tysitsumuẽhĩ Deus okzeka wasani. Deus tsyhyryze tarabaja mykaranahaze mysitsumuẽhĩkĩ ana hi tisapyrẽna. Nanabyitaba mynakurunahaze Sesus soho mynatsasokonaha. Sesus sispirikpobyitsa namy ba ziaksenaha. Katsaktsa Sesus humo myspirikporẽtsa mynamy ty ka sibo nyny tsimaha. Iwatsahi sihumo tahapokzitsikinaha tisapyrẽna. Mysitsumuẽhĩnahaze Deus okzeka wasania ty tsimytsasokonaha siwatsa. Iwaze Deus wasania ty tsimytsasokonaha watsa sihumo tahatsumuẽhĩnaha. Iwa Deus okze my.
Dioterepes zisapybykirita soho my. Demeteriu tisapyrẽta soho my.
Uta papeu humo tsikaeni zuba sikypykykwy bo iwatahaka. Dioterepes kaharere bo batu hỹ niy.
— O utakta Sesus tuktsa pehatsa myhyrizikwanikita mozik — niy. Atakta kaharere bo batu yhỹ aha. 10 Iwatahi ahabo pomo zeka imysapybyihaty motsasoko zeka uta pipeha. Atahi mysopyksapybyri ty mykara. Iwaze ustsa kytsa nisispihikbataka iwa nitsasoko iwatatu ba ziaku. Iwaze tsinakypyknahaze ustsa mytukytsa mozumunahaze ba ispe pany kawahoro pakutyny zikaha. Aty ispe pany pakutaha my zeka wasani mykara atawyzik batu imysapy iwatahi kytsa nisisukewy.
11 Kaijo kaharereziuwy wasania ty zuba tisopykdu imysapybara ty ka sopykdu sopykdu byitaha. Aty wasania ty zuba mykara zeka atahi Deus tukta aty imysapybara ty zuba mykara zeka atahi Deus batu inyhy, ispirikpobyita Deus humo batu sihyrinymyry.
12 Demeteriuta wasani mykara. Kytsa sizubarẽtsa isoho. — Atakta wasani mykara — mykaranaha. Katsa kino niwatihi isoho atsatu tsimaha. — Atahi tsimysapyrẽta — tsimaha. Myharere wasani ahahyrinymyrẽtsa.
Aba mopykykze ikiahatsa bo mytsaty mykara.
13 Ikia bo abazuba ha ty mopamykyso tsihikikzetu. Papeu humo ba ziwataha. 14 Iwa zeka ikia bo mynakozore. Uta ikia tuk mopamykyso iwaze harape tuk tsimypamykysonaha.
15 Deus bo atsyhyryze mopamykyso:
— O myzo Kaijo tsipokzitsikikta! Ahumo tsakurẽta mozik — my. Asahi aharereziuwytsa kabaze:
— O katsaktsa Kaijo humo myhyrizikbarẽtsa. Isoho bo mytsaty tsimykaranaha — niaha. Iwaze atuktsa soho bo siwatu mytsaty tsimykaranaha. De. Niwazuba.
Suão