Библия Думитру Корнилеску 1924 (БДК)

Romanian Bible by Dumitru Cornilescu 1924 in Cyrillic Script

Public Domain
Language: (Romanian)
Dialect: Cyrillic script
Translation by: Dumitru Cornilescu

This Bible translation is permanently in the public domain (not copyrighted) due to copyright expiration. You may copy and distribute it freely. Această traducere biblică este permanent în domeniul public (fără drepturi de autor) din cauza expirării drepturilor de autor. Puteți să o copiați și să o distribuiți în mod liber.


2021-06-30

 

This module was generated by eBible.org on 11 Sep 2021 from source files dated 10 Sep 2021.