15
Niște oameni coborâți din Iudeea au învățat pe frați “Dacă nu vă tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți.” De aceea, după ce Pavel și Barnaba au avut cu ei nu puține neînțelegeri și discuții, au însărcinat pe Pavel, pe Barnaba și pe alții dintre ei să se suie la Ierusalim la apostoli și la bătrâni în legătură cu această chestiune. Ei, fiind trimiși pe drum de adunare, au trecut prin Fenicia și Samaria, vestind convertirea neamurilor. Ei au provocat o mare bucurie tuturor fraților. După ce au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de Adunare, de apostoli și de bătrâni și au relatat tot ce făcuse Dumnezeu cu ei.
Dar unii din secta fariseilor credincioși s-au sculat și au zis: “Trebuie să-i tăiem împrejur și să le poruncim să păzească Legea lui Moise.”
Și apostolii și bătrânii s-au adunat ca să vadă despre aceasta. După ce s-a discutat mult, Petru s-a ridicat și le-a zis: “Fraților, știți că, cu mult timp în urmă, Dumnezeu a făcut o alegere între voi, pentru ca, prin gura mea, neamurile să audă cuvântul Bunei Vestiri și să creadă. Dumnezeu, care cunoaște inima, a mărturisit despre ei, dându-le Duhul Sfânt, așa cum ne-a făcut și nouă. El nu a făcut nicio deosebire între noi și ei, curățându-le inimile prin credință. 10 Așadar, acum, de ce îl ispitiți pe Dumnezeu, ca să puneți pe gâtul discipolilor un jug pe care nici părinții noștri și nici noi nu am putut să-l purtăm? 11 Noi, însă,* credem că suntem mântuiți prin harul Domnului Isus, ca și ei.”
12 Toată mulțimea tăcea și asculta pe Barnaba și pe Pavel, care vorbeau despre semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu printre neamuri prin ei. 13 După ce au tăcut, Iacov a răspuns: “Fraților, ascultați-mă. 14 Simeon a relatat cum Dumnezeu a vizitat mai întâi națiunile pentru a lua din ele un popor pentru numele său. 15 Acest lucru este în acord cu cuvintele profeților. După cum este scris,
16 “După acestea mă voi întoarce.
Voi zidi din nou cortul lui David, care a căzut.
Voi construi din nou ruinele sale.
Îl voi ridica 17 pentru ca ceilalți oameni să caute pe Domnul:
toate neamurile care sunt chemate după numele Meu,
zice Domnul, care face toate aceste lucruri.
18 “Toate lucrările lui Dumnezeu sunt cunoscute de El din veșnicie. 19 De aceea, judecata mea este să nu-i tulburăm pe cei din rândul neamurilor care se întorc la Dumnezeu, 20 ci să le scriem să se abțină de la spurcarea idolilor, de la imoralitatea sexuală, de la ceea ce este sugrumat și de la sânge. 21 Căci Moise, din generații de demult, are în fiecare cetate pe cei care îl propovăduiesc, fiind citit în sinagogi în fiecare Sabat.”
22 Atunci apostolii și bătrânii, împreună cu toată adunarea, au găsit de cuviință să aleagă bărbați din ceata lor și să-i trimită la Antiohia cu Pavel și Barnaba: Iuda, numit Barsaba, și Sila, bărbați de seamă între frați. 23 Ei au scris aceste lucruri de mâna lor:
“Apostolii, bătrânii și frații, către frații care sunt dintre neamuri în Antiohia, Siria și Cilicia: salutări. 24 Pentru că am auzit că unii care au plecat de la noi v-au tulburat cu vorbe, neliniștindu-vă sufletele, spunând: “Trebuie să vă tăiați împrejur și să țineți Legea”, cărora noi nu le-am dat nicio poruncă; 25  ni s-a părut bine, după ce am ajuns la un acord, să alegem niște oameni și să vi-i trimitem împreună cu preaiubiții noștri Barnaba și Pavel, 26 oameni care și-au riscat viața pentru numele Domnului nostru Isus Hristos. 27 Am trimis, așadar, pe Iuda și pe Sila, care și ei înșiși vă vor spune aceleași lucruri prin cuvânt. 28 Fiindcă Duhul Sfânt și nouă ni s-a părut bine să nu punem asupra voastră o povară mai mare decât aceste lucruri necesare: 29 să vă abțineți de la lucrurile jertfite idolilor, de la sânge, de la lucrurile sugrumate și de la imoralitatea sexuală, de care, dacă vă veți păzi, vă va fi bine. Adio!”
30 După ce au fost trimiși, au ajuns la Antiohia. După ce au adunat mulțimea, au înmânat scrisoarea. 31 După ce au citit-o, s-au bucurat de încurajare. 32 Iuda și Sila, fiind și ei prooroci, i-au încurajat pe frați cu multe cuvinte și i-au întărit. 33 După ce au petrecut ceva timp acolo, frații i-au concediat în pace de la frați la apostoli. 34  35  Dar Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia, învățând și propovăduind cuvântul Domnului, împreună cu mulți alții.
36 După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba: “Să ne întoarcem acum și să vizităm pe frații noștri în fiecare cetate în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac.” 37 Barnaba plănuia să ia cu ei și pe Ioan, căruia i se spunea Marcu. 38 Dar lui Pavel nu i s-a părut o idee bună să ia cu ei pe cineva care se retrăsese de la ei în Pamfilia și care nu a mers cu ei să facă lucrarea. 39 Atunci cearta a devenit atât de aprinsă, încât s-au despărțit unul de altul. Barnaba l-a luat pe Marcu cu el și a plecat în Cipru, 40 dar Pavel l-a ales pe Sila și a plecat, fiind încredințat de frați harului lui Dumnezeu. 41 A străbătut Siria și Cilicia, întărind adunările.
* 15:11 TR adaugă “Hristos” 15:17 Amos 9:11-12 15:34 Unele manuscrise adaugă: Dar lui Sila i s-a părut bine să rămână acolo.