6
În zilele acelea, când numărul ucenicilor se înmulțea, s-a ridicat o plângere din partea elinilor împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau neglijate în slujba zilnică. Cei doisprezece au convocat mulțimea discipolilor și au spus: “Nu se cuvine ca noi să părăsim cuvântul lui Dumnezeu și să servim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați de bună reputație, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune, pe care să îi numim în fruntea acestei afaceri. Dar noi vom continua cu stăruință în rugăciune și în slujirea cuvântului.”
Aceste cuvinte au plăcut întregii mulțimi. Ei au ales pe Ștefan, un om plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmenas și Nicolae, un prozelit din Antiohia, pe care i-au pus înaintea apostolilor. După ce s-au rugat, aceștia și-au pus mâinile peste ei.
Cuvântul lui Dumnezeu creștea și numărul ucenicilor se înmulțea foarte mult în Ierusalim. O mare mulțime de preoți se supuneau credinței.
Ștefan, plin de credință și de putere, făcea minuni și semne mari în popor. Dar unii dintre cei din sinagoga numită “Libertinii”, dintre cireni, dintre alexandrini și dintre cei din Cilicia și din Asia s-au sculat, certându-se cu Ștefan. 10 Ei nu au putut să reziste înțelepciunii și Duhului prin care vorbea el. 11 Atunci au determinat pe ascuns pe oameni să spună: “L-am auzit spunând cuvinte blasfemiatoare împotriva lui Moise și a lui Dumnezeu”. 12 Au stârnit poporul, bătrânii și cărturarii, au venit împotriva lui și l-au prins, apoi l-au adus în consiliu, 13 și au pus martori falși care spuneau: “Omul acesta nu încetează să rostească cuvinte blasfemiatoare împotriva acestui loc sfânt și a Legii. 14 Căci l-am auzit spunând că acest Isus din Nazaret va distruge acest loc și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise.” 15 Toți cei care stăteau în consiliu, fixându-și ochii asupra lui, i-au văzut fața ca pe cea a unui înger.