8
Or, în cele ce spunem, principalul este următorul lucru: avem un astfel de mare preot, care a șezut la dreapta tronului Maiestății în ceruri, un slujitor al sanctuarului și al cortului adevărat, pe care l-a ridicat Domnul, nu omul. Căci orice mare preot este desemnat să ofere atât daruri, cât și sacrificii. Prin urmare, este necesar ca și acest mare preot să aibă ceva de oferit. Căci, dacă ar fi pe pământ, nu ar fi deloc preot, întrucât există preoți care oferă daruri conform Legii, care slujesc ca o copie și o umbră a lucrurilor cerești, așa cum a fost avertizat Moise de către Dumnezeu când era pe cale să facă cortul, căci i-a spus: “Vezi, să faci totul după modelul care ți-a fost arătat pe munte”. Dar acum a obținut o slujbă mai excelentă, prin faptul că este și mijlocitor al unui legământ mai bun, care, pe baza unor promisiuni mai bune, a fost dat ca lege.
Căci dacă primul legământ ar fi fost fără cusur, nu s-ar fi căutat loc pentru al doilea. Căci, găsind greșeli la ei, a spus,
“Iată, zilele vin”, zice Domnul,
“că voi face un legământ nou cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda;
nu după legământul pe care l-am făcut cu părinții lor.
în ziua în care i-am luat de mână ca să-i scot din țara Egiptului;
pentru că nu au continuat în legământul Meu,
și nu le-am luat în seamă”, zice Domnul.
10 “Căci acesta este legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel.
după acele zile”, zice Domnul:
“Voi pune legile mele în mintea lor;
Le voi scrie și pe inima lor.
Eu voi fi Dumnezeul lor,
și ei vor fi poporul Meu.
11 Nu vor învăța pe fiecare dintre ei să-și învețe concetățeanul.
și fiecare pe fratele său, zicând: “Cunoaște pe Domnul”.
căci toți mă vor cunoaște,
de la cel mai mic la cel mai mare.
12 Căci voi fi milostiv cu nedreptatea lor.
Nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor și de faptele lor nelegiuite.”
13 Când zice: “Un legământ nou”, îl face caduc pe cel dintâi. Dar ceea ce devine învechit și îmbătrânește este aproape de dispariție.