5
Oricine crede că Isus este Hristosul s-a născut din Dumnezeu. Cine iubește pe Tatăl iubește și pe copilul născut din el. Prin aceasta cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu, când îl iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile lui. Căci aceasta este iubirea față de Dumnezeu: să păzim poruncile lui. Poruncile Lui nu sunt grele. Căci tot ce este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Aceasta este victoria care a biruit lumea: credința voastră. Cine este cel care biruiește lumea, dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
Acesta este Cel ce a venit prin apă și sânge, Isus Hristos, nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. Duhul este cel care mărturisește, pentru că Duhul este adevărul. Căci trei sunt cei care mărturisesc: Duhul, apa și sângele; și cei trei sunt de acord ca unul singur. Dacă noi primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare, căci aceasta este mărturia lui Dumnezeu, pe care a mărturisit-o despre Fiul său. 10 Cel care crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia în el însuși. Cel care nu crede în Dumnezeu s-a făcut mincinos, pentru că nu a crezut în mărturia pe care Dumnezeu a dat-o despre Fiul său. 11 Mărturia este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, iar această viață este în Fiul său. 12 Cine Îl are pe Fiul are viața. Cel care nu Îl are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața.
13 Am scris aceste lucruri pentru voi, care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, ca să știți că aveți viața veșnică și să credeți în continuare în Numele Fiului lui Dumnezeu.
14 Îndrăzneala pe care o avem față de El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 15 Și dacă știm că ne ascultă, orice am cere, știm că avem cererile pe care i le-am adresat.
16 Dacă cineva vede pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să ceară și Dumnezeu îi va da viață pentru cei ce nu fac păcate care duc la moarte. Există păcat care duce la moarte. Nu spun că ar trebui să facă o cerere cu privire la aceasta. 17 Orice nelegiuire este păcat și există păcat care nu duce la moarte.
18 Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește; dar cel născut din Dumnezeu se păzește pe sine însuși, și cel rău nu se atinge de el. 19 Știm că noi suntem de la Dumnezeu, iar întreaga lume se află în puterea celui rău. 20 Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere, ca să cunoaștem pe cel adevărat; și noi suntem în cel adevărat, în Fiul său Isus Hristos. Acesta este adevăratul Dumnezeu și viața veșnică.
21 Copilașilor, feriți-vă de idoli.