5
După aceste lucruri, a fost o sărbătoare a iudeilor, și Isus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, se află un bazin care se numește în ebraică “Betesda”, având cinci pridvoare. În acestea zăcea o mare mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi sau paralizați, care așteptau să se miște apa; pentru că un înger se cobora în anumite momente în bazin și agita apa. Cel care intra primul în bazin, după ce se agita apa, era vindecat de orice boală pe care o avea. * Era acolo un om care era bolnav de treizeci și opt de ani. Când Isus l-a văzut zăcând acolo și a știut că era bolnav de multă vreme, l-a întrebat: “Vrei să te faci sănătos?”
Și bolnavul i-a răspuns: “Domnule, nu am pe nimeni care să mă bage în bazin când se agită apa, ci, în timp ce vin, altul coboară înaintea mea.”
Isus i-a zis: “Scoală-te, ia-ți rogojina și umblă.”
Îndată omul s-a făcut sănătos, și-a luat roata și a mers.
În ziua aceea era Sabat. 10 Și iudeii au zis către cel vindecat: “Este Sabat. Nu-ți este îngăduit să cari covorul”.
11 El le-a răspuns: “Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis: “Ia-ți roata și umblă!””
12 Și L-au întrebat: “Cine este omul care ți-a zis: “Ia-ți roata și umblă”?”
13 Dar cel vindecat nu știa cine era, pentru că Isus se retrăsese, fiindcă era mulțime în locul acela.
14 După aceea, Isus l-a găsit în templu și i-a zis: “Iată că te-ai făcut sănătos. Nu mai păcătui, ca să nu ți se întâmple nimic mai rău.”
15 Omul s-a dus și a spus iudeilor că Isus îl făcuse sănătos. 16 Din această cauză, iudeii l-au prigonit pe Isus și căutau să-L omoare, pentru că făcea aceste lucruri în ziua de Sabat. 17 Dar Isus le-a răspuns: “Tatăl Meu lucrează încă, așa că lucrez și eu.”
18 De aceea iudeii căutau cu atât mai mult să-L omoare, cu cât nu numai că a călcat Sabatul, dar a și numit pe Dumnezeu Tatăl său, făcându-se pe sine egal cu Dumnezeu. 19 Isus le-a răspuns: “Adevărat, vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine, ci doar ceea ce vede pe Tatăl făcând. Căci tot ceea ce face El, face și Fiul la fel. 20  Căci Tatăl are afecțiune pentru Fiul și îi arată toate lucrurile pe care le face el însuși. Îi va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca să vă minunați. 21  Căci, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață oricui dorește. 22  Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci a dat toată judecata Fiului, 23 pentru ca toți să cinstească pe Fiul, așa cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu-l onorează pe Fiul, nu-l onorează pe Tatăl care l-a trimis.
24 Adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul Meu și crede pe Cel ce M-a trimis pe Mine are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. 25  Adevărat vă spun că vine ceasul, și acum este, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, iar cei ce-l vor auzi vor trăi. 26  Căci, după cum Tatăl are viața în Sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în Sine. 27  I-a dat, de asemenea, autoritatea de a face judecată, pentru că este fiu al omului. 28  Nu vă mirați de aceasta, căci vine ceasul în care toți cei care sunt în morminte vor auzi glasul lui 29  și vor ieși: cei care au făcut binele, la învierea vieții, iar cei care au făcut răul, la învierea judecății. 30  Eu nu pot de la mine însumi să fac nimic. Cum aud, judec; și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis.
31  Dacă mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea nu este valabilă. 32 Cel care depune mărturie despre mine este altul. Știu că mărturia pe care o depune el despre mine este adevărată. 33  Tu ai trimis la Ioan și el a mărturisit adevărul. 34  Dar mărturia pe care o primesc eu nu vine de la om. Totuși, spun aceste lucruri pentru ca voi să fiți mântuiți. 35  El era lampa aprinsă și strălucitoare și voi ați vrut să vă bucurați pentru o vreme de lumina lui. 36  Dar mărturia pe care o am eu este mai mare decât cea a lui Ioan; pentru că lucrările pe care Tatăl mi-a dat să le îndeplinesc, chiar lucrările pe care le fac eu, mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. 37  Însuși Tatăl, care m-a trimis, a mărturisit despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată vocea și nici nu i-ați văzut forma. 38  Nu aveți cuvântul lui care trăiește în voi, pentru că nu credeți în cel pe care l-a trimis.
39  Voi cercetați Scripturile, pentru că credeți că în ele aveți viața veșnică; și acestea sunt cele ce mărturisesc despre Mine. 40  Și totuși nu vreți să veniți la Mine, ca să aveți viața. 41  Eu nu primesc slavă de la oameni. 42  Dar vă cunosc pe voi, că nu aveți în voi înșivă dragostea lui Dumnezeu. 43  Eu am venit în numele Tatălui Meu, și voi nu Mă primiți. Dacă vine altul în numele lui, îl veți primi. 44  Cum puteți crede voi, care primiți slavă unii de la alții, iar voi nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu?
45 “Să nu credeți că vă voi acuza la Tatăl. Este unul care vă acuză, chiar Moise, în care v-ați pus nădejdea. 46  Căci, dacă l-ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, căci el a scris despre mine. 47  Dardacă nu credeți scrierile lui, cum veți crede cuvintele mele?”.
* 5:4 NU omite de la “așteptând” din versetul 3 până la sfârșitul versetului 4.