7
După acestea, Isus umbla prin Galileea, căci nu voia să umble în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare. Or, sărbătoarea iudeilor, sărbătoarea Bobotezei, era aproape. Frații Lui i-au zis: “Pleacă de aici și du-te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii Tăi lucrările pe care le faci. Căci nimeni nu face nimic în secret, în timp ce caută să fie cunoscut în mod deschis. Dacă tu faci aceste lucruri, descoperă-te lumii.” Căci nici măcar frații lui nu credeau în el.
Atunci Isus le-a zis: “Încă nu a venit vremea Mea, dar vremea voastră este totdeauna gata. Lumea nu vă poate urî pe voi, dar pe Mine Mă urăște, pentru că Eu mărturisesc despre ea că faptele ei sunt rele. Voi vă urcați la ospăț. Eu nu mă sui încă la acest ospăț, pentru că timpul meu nu s-a împlinit încă.”
După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. 10 Când frații lui s-au suit la ospăț, s-a suit și el, dar nu în public, ci ca în secret. 11 Iudeii îl căutau deci la ospăț și întrebau: “Unde este?” 12 Și a fost multă murmurare în mulțime cu privire la el. Unii spuneau: “Este un om bun”. Alții spuneau: “Nu-i așa, dar el duce mulțimea în rătăcire”. 13 Totuși, nimeni nu vorbea deschis despre el, de frica iudeilor. 14 Dar, când era deja mijlocul sărbătorii, Isus s-a urcat în templu și învăța. 15 Iudeii se mirau deci și ziceau: “Cum de știe acesta litere, fără să fi fost educat niciodată?”
16 Isus le-a răspuns: “Nu a Mea este învățătura Mea, ci a Celui ce M-a trimis. 17  Dacă cineva vrea să facă voia Lui, va cunoaște învățătura, dacă este de la Dumnezeu sau dacă vorbesc de la mine însumi. 18  Cine vorbește de la sine caută propria slavă, dar cine caută slava celui care l-a trimis pe el este adevărat și nu există nedreptate în el. 19  Nu v-a dat Moise Legea, și totuși niciunul dintre voi nu respectă Legea? De ce căutați să mă omorâți?”
20 Mulțimea a răspuns: “Ai un demon! Cine caută să te ucidă?”
21 Isus le-a răspuns: “Eu am făcut o singură lucrare și voi toți vă mirați de ea. 22  Moise v-a dat circumcizia (nu că ar fi de la Moise, ci de la părinți) și în Sabat circumcideți un băiat. 23  Dacă un băiat primește circumcizia în Sabat, ca să nu se încalce Legea lui Moise, vă supărați pe Mine pentru că am făcut un om complet sănătos în Sabat? 24  Nu judecați după aparențe, ci judecați cu dreaptă judecată.”
25 De aceea, unii din cei din Ierusalim au zis: “Nu cumva nu este acesta pe care caută să-L omoare? 26 Iată că el vorbește deschis, și ei nu-i spun nimic. Se poate oare ca într-adevăr conducătorii să știe că acesta este cu adevărat Hristosul? 27 Totuși, noi știm de unde vine omul acesta, dar când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde vine.”
28 Isus a strigat în templu, învățând și zicând: “Voi Mă cunoașteți și știți de unde sunt. Eu n-am venit de la mine însumi, ci Cel care m-a trimis este adevărat, pe care voi nu-l cunoașteți. 29  Îl cunosc, pentru că Eu sunt de la El și El m-a trimis.”
30 Au căutat deci să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe El, pentru că nu venise încă ceasul Lui. 31 Dar, din mulțime, mulți au crezut în El. Ei spuneau: “Când va veni Hristosul, nu va face mai multe semne decât cele pe care le-a făcut acesta, nu-i așa?” 32 Fariseii au auzit mulțimea murmurând aceste lucruri despre el și preoții cei mai de seamă și fariseii au trimis ofițeri ca să-l aresteze.
33 Atunci Isus a zis: “Mai stau puțin cu voi, apoi Mă duc la Cel ce M-a trimis. 34  Mă veți căuta și nu mă veți găsi. Nu puteți veni acolo unde sunt eu.”
35 Și iudeii ziceau între ei: “Unde se va duce omul acesta, ca să nu-l găsim? Se va duce oare în Dispersia dintre greci și îi va învăța pe greci? 36 Ce este cuvântul acesta pe care l-a spus: “Mă veți căuta și nu Mă veți găsi” și “Unde sunt Eu, nu puteți veni”?”
37 În ultima și cea mai mare zi a praznicului, Isus, stând în picioare, a strigat: “Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea! 38  Cine crede în mine, după cum spune Scriptura, dinlăuntrul lui vor curge râuri de apă vie.” 39 Dar a spus următoarele despre Duhul Sfânt, pe care urmau să-l primească cei care credeau în el. Căci Duhul Sfânt nu fusese încă dat, pentru că Isus nu fusese încă glorificat.
40 Mulți din mulțime, auzind aceste cuvinte, ziceau: “Acesta este cu adevărat proorocul”. 41 Alții ziceau: “Acesta este Hristosul”. Dar unii ziceau: “Ce, oare Hristosul vine din Galileea? 42 Nu a spus oare Scriptura că Hristosul vine din neamul* lui David și din Betleem, satul în care era David?” 43 Și s-a creat o dezbinare în mulțime din cauza lui. 44 Unii dintre ei ar fi vrut să-l aresteze, dar nimeni nu a pus mâna pe el. 45 Ofițerii au venit deci la preoții cei mai de seamă și la farisei, care i-au întrebat: “De ce nu l-ați adus?”
46 Ofițerii au răspuns: “Nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta!”
47 Fariseii le-au răspuns: “Nu cumva și voi sunteți rătăciți? 48 A crezut oare vreunul dintre dregători sau vreunul dintre farisei în el? 49 Dar mulțimea aceasta care nu cunoaște Legea este blestemată.”
50 Nicodim, care venise noaptea la El, fiind unul dintre ei, le-a zis: 51 “Oare legea noastră judecă pe cineva dacă nu-l aude mai întâi și nu știe ce face?”
52 Ei I-au răspuns: “Și Tu ești din Galileea? Caută și vezi că din Galileea nu s-a ridicat niciun profet.” §
53 Fiecare s-a dus la casa lui,
* 7:42 sau, sămânță 7:42 7:42 2 Samuel 7:12 7:42 Mica 5:2 § 7:52 Vezi Isaia 9:1; Matei 4:13-16