12
De aceea, fraților, vă îndemn, prin mila lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, care este slujba voastră spirituală. Nu vă potriviți cu lumea aceasta, ci transformați-vă prin înnoirea minții voastre, ca să puteți dovedi care este voia lui Dumnezeu, bună, plăcută și desăvârșită.
Pentru că, prin harul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi să nu se socoată mai mult decât trebuie să se socoată, ci să se socoată drept, după cum Dumnezeu a dat fiecăruia o măsură de credință. Căci, după cum într-un singur trup avem mai multe mădulare și nu toate mădularele au aceeași funcție, tot așa și noi, care suntem mulți, suntem un singur trup în Hristos și, în mod individual, mădulare unul altuia, având daruri diferite, potrivit cu harul care ne-a fost dat: dacă profețește, să profețească după măsura credinței noastre; sau dacă slujește, să ne dăruim slujirii; sau cine învață, să se dăruiască învățăturii; sau cine îndeamnă, să se dăruiască îndemnului; cine dăruiește, să o facă cu generozitate; cine conduce, cu sârguință; cine face milostenie, cu veselie.
Dragostea să fie fără ipocrizie. Detestați ceea ce este rău. Să se agațe de ceea ce este bun. 10 În dragostea fraților, fiți tandri unii cu alții; în cinste, preferați-vă unii pe alții, 11 nu rămâneți în urmă cu sârguința, fiți fervenți în duh, slujiți Domnului, 12 bucurați-vă în speranță, rezistați în necazuri, continuați cu stăruință în rugăciune, 13 contribuiți la nevoile sfinților și fiți darnici în ospitalitate.
14 Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc; binecuvântați și nu blestemați. 15 Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng. 16 Fiți de aceeași părere unii față de alții. Nu vă gândiți la lucruri înalte, ci asociați-vă cu cei umili. Nu fiți înțelepți în închipuirile voastre. 17 Nu răsplătiți nimănui rău pentru rău. Respectați ceea ce este onorabil în ochii tuturor oamenilor. 18 Dacă este posibil, atât cât depinde de tine, fii în pace cu toți oamenii. 19 Nu căutați voi înșivă să vă răzbunați, iubiților, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu. Căci este scris: “Mie îmi aparține răzbunarea; Eu voi răsplăti, zice Domnul.” 20 De aceea
“Dacă dușmanul tău este flămând, dă-i de mâncare.
Dacă îi este sete, dați-i să bea;
pentru că, făcând așa, îi vei arunca cărbuni de foc pe cap.”
21 Nu vă lăsați biruiți de rău, ci biruiți răul cu binele.