5
Deci, fiind îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care, de asemenea, avem acces prin credință la acest har în care stăm. Ne bucurăm în speranța gloriei lui Dumnezeu. Și nu numai atât, ci ne bucurăm și în suferințele noastre, știind că suferința produce perseverență; iar perseverența, caracter dovedit; iar caracterul dovedit, speranță; iar speranța nu ne dezamăgește, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.
Căci, pe când eram noi încă slabi, Hristos a murit la vremea potrivită pentru cei nelegiuiți. Căci cu greu va muri cineva pentru un om neprihănit. Totuși, poate că pentru un om bun cineva chiar va îndrăzni să moară. Dar Dumnezeu Își recomandă dragostea față de noi, prin faptul că, pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.
Cu atât mai mult, fiind acum îndreptățiți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. 10 Căci dacă, pe când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult, fiind împăcați, vom fi mântuiți prin viața lui.
11 Și nu numai atât, ci ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am primit acum împăcarea. 12 Așadar, după cum păcatul a intrat în lume printr-un singur om și moartea prin păcat, tot așa și moartea a trecut la toți oamenii, pentru că toți au păcătuit. 13 Căci, până la apariția Legii, păcatul era în lume; dar păcatul nu este acuzat când nu există Legea. 14 Cu toate acestea, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei ale căror păcate nu au fost ca neascultarea lui Adam, care este o prefigurare a celui ce avea să vină.
15 Dar darul gratuit nu este ca și fărădelegea. Căci, dacă prin greșeala unuia singur au murit cei mulți, cu atât mai mult harul lui Dumnezeu și darul prin harul unui singur om, Isus Hristos, a abundat pentru cei mulți. 16 Darul nu este ca prin unul singur care a păcătuit; căci judecata a venit prin unul singur spre osândă, dar darul gratuit a urmat multor fărădelegi spre îndreptățire. 17 Căci, dacă prin fărădelegea unuia singur a domnit moartea prin unul singur, cu atât mai mult cei care primesc abundența harului și a darului neprihănirii vor domni în viață prin unul singur, Isus Hristos.
18 Astfel, după cum, printr-o singură fărădelege, toți oamenii au fost condamnați, tot așa, printr-o singură faptă de dreptate, toți oamenii au fost îndreptățiți pentru viață. 19 Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unuia singur, mulți vor fi făcuți neprihăniți. 20 Legea a venit pentru ca fărădelegea să abunde; dar acolo unde a abundat păcatul, harul a abundat și mai mult, 21 pentru ca, după cum păcatul a domnit în moarte, tot așa harul să domnească prin dreptate pentru viața veșnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru.