HECHOS
Jesucristopa Jɨrɨt'eradaarãpa Oodap'edaa
San Lucapa na historia p'ãji. Irua pedee pia p'ãda ome oodak'a p'ã pëiji ichi k'õp'ãyo Teofilomaa, nepɨrɨ aupait'ee Jesús bapata mãik'aapa ichideerã p'anapatap'edaa iru ɨt'aa wãda t'ẽepai. Na p'ãdade Lucapa jara bɨ Ak'õre Jaure chep'eda, sãga Jesude ijãapataarãpa iru ũraa jaratee wãpachida judiorãmaa mãik'aapa judio-eerãmaa paara. Audú jara bɨ Jesús ome nipapatap'edaarã p'anapata mãik'aapa Pablo bapata.
Naapɨara jara bɨ Jesús ɨt'aa wãda chi k'õp'ãyoorã taide mãik'aapa angeleerãpa iru waya cheit'eeda adap'edaa (cap. 1.1-11). Jara bɨ Matías jɨrɨt'eradap'edaa Judas Iscariote pari (cap. 1.12-26); Tachi Ak'õre Jaure ba cheda Jesude ijãapataarã ome mãik'aapa ãrapa jarateedap'edaa judiorã t'ãide (cap. 2); Pedro Juan ome jaratee nipapata (caps. 3.1–4.31); Cristode ijãapataarã p'anapatap'edaa (caps. 4.32–5.11) mãik'aapa irua jɨrɨt'eradaarã carcelde t'ɨ nɨ̃bɨdap'edaa (cap. 5.12-42); siete k'aripapataarã bɨdap'edaa (cap. 6.1-7); Esteban jita atadap'edaa mãik'aapa peedap'edaa (caps. 6.8–7.60); ijãapataarã erreudap'edaa Israel eujã jõmaade mãik'aapa Felipepa jaratee nipapata (cap. 8.1-40); Saulo Jesude ijãa beeda (cap. 9.1-31); Pedropa jaratee nipapata (caps. 9.32–11.18); judio-eerã chip'epatap'edaa Antioquía p'uurude (cap. 11.19-30); Herodepa ooda mãik'aapa piuda (cap. 12); Pablo naapɨara wãda Jesús ũraa jarateede judio-eerãmaa (caps. 13.1–14.28); ijãapataarã poro waibɨarã chip'edaidap'edaa Jerusalende (cap. 15.1-35); Pablo waya wãda judio-eerãmaa jarateede (caps. 15.36–18.22); Pablo t'ẽepai wãda judio-eerãmaa (caps. 18.23–21.16) mãik'aapa ijãadak'aa beerãpa Pablo carcelde t'ɨ nɨ̃bɨdap'edaa Jesude ijãa bada k'aurepa (caps. 21.17–28.31).
1
Tachi Ak'õrepa jarada ichi Jaure pëiit'ee
Teófilo, naapɨara k'art'a p'ãdade pɨmaa mɨa p'ãji Jesupa ne-inaa ooda mãik'aapa jarateeda ɨt'aa wãrumaa. Wãi naaweda, Ak'õre Jaure k'ap'ɨa pari jaraji ichia jɨrɨt'eradaarãmaa k'ãata oopataadait'ee. Piuda t'ẽepai chi k'õp'ãyoorãmaa cheji mãik'aapa unupiji wãara ichi chok'ai bɨ. K'ãima cuarenta wãyaaru misa, ichi k'ap'ɨa unupipachi mãik'aapa jarateepachi Tachi Ak'õrepa oopi k'inia bɨ ichide ijãapataarãmaa.
Ewari aba chi k'õp'ãyoorã ome bak'ãri, mãgaji:
—Wãnaadapáde aji, Jerusalendeepa awara ãyaa. Nɨdapáde aji, mɨ Ak'õrepa jarada oorumaa, mɨa parãmaa jaradak'a ooit'ee perã. Juan Bautistapa poro choopachi paniapa. Mamĩda taarã-e Tachi Ak'õrepa ichi Jaure ba chepiit'ee parã k'ap'ɨade.
Jesús ɨt'aa wãda
Ma t'ẽepai Olivo Eede p'anadak'ãri, Jesús k'õp'ãyoorãpa iidijida:
—Tachi Waibɨa, ¿ɨ̃raweda Israel pidaarã p'uuru waibɨa papiit'eek'ã ajida, aɨ naawedapemak'a, chĩara jua ek'ari p'anada-ee?
Irua p'anauji:
—Parãpa k'awadaik'araa bɨda aji, sãapai Tachi Ak'õrepa ne-inaa ooit'ee, parã-it'ee-e perã. Irua aupaita mãgee net'aa k'awa bɨ. Mamĩda Tachi Ak'õre Jaure parã ome ba chek'ãri, ichia k'aripait'ee nejõmaata oodamerã Ak'õrepa oopi k'inia bɨk'a. K'awapiit'eeda aji, jõmaweda mɨa ooda eperãarã k'aripait'ee, parãpa jarateenadamerã Jerusalén p'uurude, Judea eujãde, Samaria eujãde, awaraa eujã t'ɨmɨ́ beede paara.
Mãga jarap'eda, Tachi Ak'õrepa iru ɨt'aa ateeji. Ãchia ak'ɨ jõnɨde jɨ̃ararade t'ĩudachi mãik'aapa waa unuda-e paji.
10 Mãgá ɨt'aa ak'ɨ jõnɨ misa, angeleerã omé ãchi ik'aawa bainɨ̃ p'ana chejida. P'aru t'o-t'oo jɨ̃ p'anajida. 11 Mãɨrãpa mãgajida:
—Galilea pidaarã, ¿sãap'eda ɨt'aa ak'ɨ jõnɨma? ajida. Jãgɨ́ Jesús parã ome bada mãik'aapa ɨt'aa wãda waya cheit'eeda ajida, parãpa iru ɨt'aa wãru unudap'edaak'a.
Matías jɨrɨt'eradap'edaa Judas Iscariote pari
12 Maap'eda Olivo Eedeepa Jesús ome nipapatap'edaarã waya chejida Jerusalendee. Ɨ̃ipata ewate paji mãik'aapa ãchi ũraade jara bɨ ma ewate t'ɨmɨ́ wãdaik'araa bɨ. Mamĩda t'ɨmɨa-e bada perã, chejida. 13 P'uurude panadak'ãri, wãjida ãchi p'anapatap'edaamaa ɨt'ɨpema pisode. Ma chedap'edaarã paji Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Alfeo warra Santiago, Simón Celote apatap'edaa mãik'aapa Santiago warra Judas. 14 Mama ãchi ɨt'aa t'ɨ̃pachida Jesús ɨ̃pemaarã ome mãik'aapa Jesús nawe María ome, ichiaba awaraa wẽraarã ome.
15 Ewari aba Jesucristode ijãapataarã ciento veinte see nɨ̃bɨde Pedro bainɨ̃ beeji mãik'aapa mãgaji:
16 —Ɨ̃pemaarã Cristo k'aurepa, chonaarãweda Ak'õre Jaurepa jarajida aji, Rey David it'aideepa eperã abaapa Jesús peepiit'ee. Mãga jara bɨ Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade. Ɨ̃rá Davidpa jaradak'a uchiaji Judas ome. 17 Judas tachi k'õp'ãyo paji mãik'aapa tachi ome auk'a mimiapachi. 18 Mamĩda k'achia ooda pari p'arat'a p'aadap'edaapa irua eujã neto ataji. Mama iru baaidachi mãik'aapa chi jɨ̃si chedachi. 19 Jerusalende p'anapatap'edaarãpa iru piuda k'awaadak'ãri, ma eujã t'ɨ̃ bɨjida Hacéldama, ãchi pedeede jara k'inia bɨ “Waa Eujã”. 20 Mãga p'asada perã Judas ome, awaraa jɨrɨdaipia bɨ iru mimia oomerã. Mãga oodaipia bɨ Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdadepema Salmode jara bairã:
‘Pɨ tede apida p'anada-e. Mapa ichita te tuma bait'ee.’ (Sal 69.25)
mãik'aapa awara ãi ichiaba jara bairã:
‘Awaraapa pɨ mimia atait'ee.’ (Sal 109.8)
21 ’Nama p'anɨda aji, eperãarã tachi ome nipapatap'edaarã, Jesús tachi ome niparu weda. 22 Juan Bautistapa iru poro choodak'ãriipa ɨt'aa wãrumaa mãgá nipapachida. Judas pari ãchidepema jɨrɨdaipia bɨ aba tachi ome auk'a Jesús unuda chok'ai p'irabaip'eda.
23 Mãpai madepema omé jɨrɨjida aba jɨrɨt'eradait'ee. Aba paji José. Mãgɨ́ ichiaba t'ɨ̃jarapachida Barsabás, maa-e pɨrã Justo. Chi apema t'ɨ̃jarapachida Matías. 24 Ma omé jɨrɨdap'eda, ɨt'aa t'ɨ̃jida:
—Tachi Waibɨa, pɨa jõmaarã t'ãri k'awa bɨda ajida. Maperã k'awapíji na omeedepema k'aita pɨa k'inia bɨ. 25 Mãgɨpa pɨ ũraa jarateenait'eeda aji, Judas pari, irua k'achia ooda k'aurepa ichi wãit'ee padamaa wãda perã.
26 Mãga ɨt'aa t'ɨ̃dap'eda, suerte jemenejida jɨrɨt'eradait'ee. Mãpai Matiata uchiaji. Ma ewate weda apemaarã once Cristopa jɨrɨt'eradaarã ome mimiamaa beeji.