12
Santiago peedap'edaa mãik'aapa Pedro carcelde t'ɨ nɨ̃bɨdap'edaa
Bernabé Saulo ome Antioquía p'uurude at'ãri p'anɨ misa, Rey Herodepa Cristode ijãapataarã ũk'uru jɨrɨmaa beeji miapiit'ee. Jaraji Juan ɨ̃pema, Santiago espadapa peet'aadamerã. Herodepa k'awaak'ãri judiorã o-ĩa p'anɨ ichia oo bɨ unudap'eda, ichiaba Pedro jita atapiji. Mãga ooji judiorãpa fiesta pan levadura wẽe k'opata oo p'anɨde. Pedro jita atadap'eda, Herodepa carcelde t'ɨ nɨ̃bɨpiji. Mama Romadepema soldaorã dieciséis p'epachida k'ĩmarik'ĩmarii carcel jɨ̃adamerã. Herodepa k'ĩsia iru baji Pedro ɨmɨateeit'ee eperãarã taide Pascua fiesta t'ẽepai. Mãgá Pedro baji carcelde jɨ̃apari paraa. Mamĩda awaraa Cristode ijãapataarãpa ewari chaa ɨt'aa t'ɨ̃pachida iru pari.
Tachi Ak'õrepa Pedro uchiapida carceldeepa
Herodepa Pedro ɨmɨateeit'ee pada ewate aɨ noreweda p'ãrik'ua, Pedro jua cadenapa soldao jua k'ĩraichaa jɨ̃p'eda, k'ãi baji ãchi esajĩak'a. Mãɨmisa apemaarã soldaorã taawa jɨ̃amaa p'anapachida chi t'ĩupatamãi. Mãga nɨde Pedromãi ɨ̃daadachi mãik'aapa ɨt'aripema ángel bainɨ̃ ba cheji. Mãgɨpa Pedro orromãi t'õbaiji mãik'aapa mãgaji:
—¡Isapai p'irabáiji!
Mãga jararuta, cadena baaik'oodachida Pedro juadeepa. Mãpai ma angelpa mãgaji:
—P'aru jɨ̃ beep'eda, pɨchi chancla jɨ̃ béeji.
Mãga ooji Pedropa. Maap'eda mãgaji angelpa:
—Pɨchi ɨ̃rɨpema p'aru jɨ̃ beep'eda, mɨ ome chéji.
Pedro uchiaji iru t'ẽe, k'awa-ee wãara wa seewa angelpa oo bɨ. Ichi k'ĩsia-it'ee k'ãimok'araa pɨk'a baji. 10 Mamĩda wãyaajida chi jɨ̃apari naapema, maap'eda araarepema ichiaba. Carcel puerta hierrodee ooda badamãi pachedak'ãri calle jãdee uchiadait'ee, ma puerta ichi itu ewadachi. Uchiadap'eda, calle jãde wãjida mãik'aapa ma angelpa ituaba atabëiji.
11 Mãpai Pedropa k'awaaji k'ãimok'araa-e bɨ. Mapa mãgaji:
—Ɨ̃rá mɨa k'awa bɨda aji, wãara Tachi Ak'õrepa ichi ángel pëiji mɨ k'aripait'ee Herodes juadeepa mãik'aapa judiorã poroorã k'achia oodait'ee padadeepa.
12 Mãga k'awaak'ãri, Pedro wãji María temaa. Mãgɨ́ Juan nawe paji. Ma Juan ichiaba t'ɨ̃jarapachida Marcos. Arii ijãapataarã chok'ara ɨt'aa t'ɨ̃maa p'anajida Pedro pari. 13 Ma te t'ĩupata taawaik'a eereepa Pedropa t'ɨ̃ji. Mãpai te ak'ɨpari awẽra Rode apatap'edaapa ak'ɨ cheji k'awaait'ee k'aita mãga ni. 14 Pedro otau k'awaak'ãri, o-ĩadachi. O-ĩapa puerta ewa-ee, edaa p'iradachi jarade Pedro taawa bɨ. 15 Mãga ũridak'ãri, mãgajida:
—¿K'ĩra k'awa-ee nɨ̃bɨk'ã? ajida.
Mamĩda ichia wãarada ak'ãri, ãchia mãgapachida:
—Iru-epɨ, Tachi Ak'õre angelpɨ; iru ome nipaparida ajida.
16 Mãɨmisa Pedropa taawaik'a eereepa t'ɨ̃maa bapachi. Mãpai puerta ewadap'eda, unudak'ãri, p'eradachida. 17 Mamĩda ichi juapa jaraji k'ĩup'ee p'aneedamerã mãik'aapa nepɨrɨji sãga Tachi Ak'õrepa ichi carceldeepa uchia atada. Maap'eda mãgaji:
—Nepɨrɨde wã́tɨ Santiagomaa mãik'aapa apemaarã Cristode ijãapataarãmaa.
T'ẽepai Pedro wãji awara ãyaa.
18 Ewarik'ãri, carcelde k'ĩraupik'a para beeji, k'awada-e pada perã sãmaa wãji Pedro. 19 Herodepa k'awaa atak'ãri, jaraji jɨrɨnadamerã. Mamĩda p'oyaa unuda-e pada perã, chi soldaorã jɨ̃a p'anadap'edaarãmaa iidip'eda, jita p'e atapiji mãik'aapa peepik'ooji. Ma t'ẽepai Herodes uchiaji Judeadeepa mãik'aapa Cesarea p'uurude banaji.
Herodes piuda
20 Maapai Herodes k'ĩrau baji Tiro p'uurudepemaarã ome mãik'aapa Sidón p'uurudepemaarã ome. Mapa ãchi wãjida iru ome pedeede. Mamĩda panadak'ãri, p'aajida Herodes mimiapataarã poro aba, Blastomaa, irua naapɨara chupɨria iidinamerã ãchi pari, chõoda-e pait'ee. Mãga oojida ãchia ne-inaa k'odait'ee netonapachida perã Herodes jua ek'ari p'anadap'edaarã eujãde. 21 Ma eperãpa iidinak'ãri, Herodepa jaraji ichia jararu ewate chedamerã. Ma ewate pak'ãri, ichi p'aru pia jɨ̃ beep'eda, rey su-ak'ɨ beeparide su-ak'ɨ banaji mãik'aapa pedeemaa beeji. 22 Ichi pedeemaa ũridak'ãri, eperãarã biuk'a nɨ̃beeji mãik'aapa mãgapachida:
—Nãgɨ́ eperã nama pedeemaa bɨ eperã-eda ajida. Ak'õre waibɨ́ak'ata bɨda apachida.
23 Aramata, angelpa Herodes k'ayaapit'aaji, irua ɨtrɨa-e pada perã mãga jaradak'ãri. Mapa mok'it'a k'ida p'uapa piuji.
24 Maapai ijãapataarã chok'araara ĩwa wãpachida. T'ɨmɨpɨara jaratee wãpachida Tachi Ak'õrepa ooda Cristo piuda k'aurepa.
25 Bernabé Saulo ome Jerusalendepema ijãapataarãmaa tee chejida ma p'arat'a ijãapataarãpa teedap'edaa Antioquiade. Maap'eda waya wãjida Antioquiadee. Ãchi ome ateejida Juan. Mãgɨ́ ichiaba t'ɨ̃jarapachida Marcos.