20
Pablo Macedonia eujãdee mãik'aapa Grecia eujãdee wãda
Eperãarã ãchi te chaa wãdap'edaa t'ẽepai, Pablopa ijãapataarã t'ɨ̃ p'eji ũraait'ee. Maap'eda wãji Macedonia eujãdee. Mama ijãapataarã ũraa nipap'eda, panaji Grecia eujãde. Atane õpee mama beeji. Mamãik'aapa barcode wãit'ee bɨde Siria eujãdee, k'awaaji judiorãpa ichi peedait'ee ot'ewa p'anɨ. Mapa waya ãpɨtee p'ɨrrabaidachi. Mata wãyaaji Macedonia eujãde. Ma wãdade iru k'õp'ãyaajida nãgɨ́ ijãapataarãpa: Pirro warra Sópatro, Berea p'uurudepema; Aristarco mãik'aapa Segundo, Tesalónica p'uurudepema; Gayo, Derbe p'uurudepema; Timoteo, Tíquico mãik'aapa Trófimo, Ásia eujãdepema. Mãɨrã tai naa wãjida mãik'aapa nɨnajida Troas p'uurude. Ma t'ẽepai tai wãjida Filipos p'uurudeepa, fiesta pan levadura wẽe k'opata wãyaap'eda. Barcode wã nipadap'edaa perã, k'ãima joisomaamaa panajida Troas p'uurude. K'ĩrachuunadap'eda apemaarã ome, mama k'ãima siete p'aneejida.
Pablopa ooda Troas p'uurude
Tomia ewate tai chip'ejida apemaarã ijãapataarã ome nek'odait'ee mãik'aapa Cristo piuda k'irãpadait'ee. Pablopa ijãapataarãmaa jarateemaa baji esapɨte parumaa, ichi aɨ norema wãit'ee pada perã. Te piso ɨt'ɨpema cuartode chip'e p'anajida mãik'aapa lamparara ɨ̃daa nɨ̃baji. Pablo jarateemaa bɨ misa, k'ũtrãa Eutico apatap'edaa su-ak'ɨ baji ventanade ũrimaa. Mamĩda Pablopa taarã jarateeda perã, ma k'ũtrãa k'ãidaip'eda, tudú padachi piso õpeedeepa. Aramata piu jira atanajida. 10 Mãpai Pablo ɨrabaip'eda, ma k'ũtrãa k'ap'ɨa wëre ataji mãik'aapa mãgaji chi k'õp'ãyoorã arii p'anadap'edaarãmaa:
—¡P'eranáatɨ! ¡Iru chok'ai bɨpɨ!
11 Mãpai Pablo waya teedaa wãk'ãri, nek'ojida mãik'aapa Cristo piuda k'irãpajida. Mata waya ichi jarateemaa beeji ewarirumaa. Ewarik'ãri, wãji ichi ode. 12 Ma k'ũtrãa piu bada chok'ai ateedap'edaa perã ichi temaa, ijãapataarã o-ĩa p'aneejida.
Troas p'uurudeepa Mileto p'uurudee wãda
13 Pablo ode wã k'inia baji. Mapa tai naa wãjida barcode Aso p'uurudee. Mama nɨjida iru batau atadait'ee. 14 Aso p'uurude unudak'ãri, batauji tai ome mãik'aapa wãjida Mitilene p'uurudee. 15 Mamãik'aapa uchiadap'eda, aɨ norema Quío isla k'ĩrapite wãyaajida. Ma norema Samos p'uurude panajida. Mamãik'aapa panajida Mileto p'uurude. 16 Mãgá oojida Pablo waa wã k'inia-e bada perã Ásia eujãdee. Ma awara Éfeso p'uurude wiibai k'inia-e paji, Jerusalende isapai pana k'inia bada perã, Pentecostés fiesta ewate pai naaweda.
Pablopa jarada Éfeso p'uurudepema ijãapataarã ak'ɨpataarãmaa
17 Mãgá Éfeso p'uurude wiibai k'inia-e paji taarãi jĩak'aapa. Mamĩda Mileto p'uurude pachedak'ãri, Pablopa t'ɨ̃ pëiji Efesodepema ijãapataarã ak'ɨpataarã. 18 Ãchi pachedak'ãri, ichia mãgaji:
—Parãpa k'awa p'anɨda aji, sãgata mɨ nipapari parã t'ãide, na Ásia eujãde ewaa pachedak'ãriipa. 19 Taarãru parã ome Tachi Ak'õrepa oopi bɨk'a oomaa bɨ, chupɨria nɨ̃bɨde mãik'aapa nepɨrade nɨ̃bɨde judiorã juapa. 20 Mamĩda jõmaarã taide waawee-ee jarateeji, parã te chaa paara. Mãga ooji parã ũraait'ee mãik'aapa k'aripait'ee. 21 Auk'a jarateeji judiorãmaa mãik'aapa judio-eerãmaa, ãchia p'ek'au k'achia oopata oodaamaa p'aneedamerã mãik'aapa Tachi Waibɨa Jesucristode ijãadamerã. 22 Ɨ̃rá wãru Jerusalendee, Tachi Ak'õre Jaurepa mãga k'inia bairã. Wãit'ee k'awa-e bɨ mĩda k'ãata mɨ ome oodait'ee mama. 23 Nãgapai k'awa bɨ. P'uuru bee chaa wãyaarude Tachi Ak'õre Jaurepa mɨmaa k'awapiru mɨ miait'ee mãik'aapa carcelde chupɨria nɨ̃banait'ee. 24 Mamĩda mɨa p'ua-e bɨ, piuru pɨjida Jesupa oopi bɨk'a oo k'inia bairã. Jĩp'a jaratee k'inia bɨ na pedee pia: Tachi Ak'õrepa eperãarã k'inia iru bairã, tachi k'aripaji Jesucristo piuda k'aurepa.
25 ’Mãga jarateeji parã t'ãide. Ma awara Tachi Ak'õrepa parãmaa jarateeji ichia oopi k'inia bɨ Cristode ijãapataarãmaa. Mɨa k'awa bɨ parãpa mɨ k'ĩra waa unuda-e pait'ee. 26 Mapa idi weda Tachi Ak'õre k'ĩrapite mɨa jara bɨ: parãdepema aba piuk'ãri atuaru pɨrã, mɨ k'aurepada ada-e pait'ee. 27 Mãga jara bɨ mɨa jarateeda perã jõmaweda Tachi Ak'õrepa jarapidak'a. 28 Mapa ɨ̃pemaarã, chik'aripa p'anapatáatɨ mãik'aapa ijãapataarã pia ak'ɨ p'anapatáatɨ, ma-it'ee Tachi Ak'õre Jaurepa parã jɨrɨt'erada perã. Tachi Waibɨapa k'inia bɨ parãpa ak'ɨdamerã ichide ijãapataarã, ichia ãra o k'achiadeepa k'aripa atada perã, ichi waa bat'ada k'aurepa. 29 Mɨa k'awa bɨ ne-animal k'achia beerã atu chepatak'a eperãarã peede, mãga pɨk'a mɨ nãik'aapa wãda t'ẽepai awaraarã chedait'ee Cristode ijãapataarã ijãa amaapide. 30 Ichiaba pãchi t'ãideepa pida uchiadait'ee seewa jarapataarã. Mãgɨɨrãpa ijãapataarã ãchi eere atee k'inia p'anadait'ee. 31 Mapa k'ĩra ɨbɨa p'anátɨ mãik'aapa k'irãpátɨ sãga mɨ chupɨria nɨ̃baji año õpee, parã ũraa bɨ misa p'ãrik'ua mãik'aapa ãstaawa.
32 ’Ɨ̃rá ɨ̃pemaarã, mɨa parã bɨru Tachi Ak'õre juade, ichia parã pia ak'ɨ bapariimerã ichi ũraa p'ãdade jara bɨk'a. Ichi aupaita parãmaa oopii ichia oopi k'inia bɨk'a, mãgá iru-it'ee p'anapataadamerã chi apemaarã awara bɨdaarãk'a. 33 Mɨa chĩara p'arat'a, nẽe mãik'aapa p'aru k'ɨ̃a-e bɨ. 34 Parãpa pia k'awa p'anɨ mɨchi juadoopa mimiapari mãik'aapa ne-inaa atapari mɨchi-it'ee mãik'aapa mɨ ome p'anɨɨrã-it'ee. 35 Mɨa parãmaa at'apai jarateedoo, auk'a mimiadamerã mãik'aapa chik'aripa para bamerã. K'irãpátɨ Tachi Waibɨa Jesupa jarada: “Pipɨara bɨ teeit'ee, jitai k'ãyaara.”
36 Mãga jarap'eda, Pablo bedabaidachi mãik'aapa ɨt'aa t'ɨ̃ji Tachi Ak'õremaa jõmaarã ome. 37 Mãpai jõmaweda jẽejida t'ãri p'uapa mãik'aapa Pablo wëre atapachida. 38 K'ĩra pia-ee para baji, Pablopa ichi k'ĩra waa unuda-eda ada perã. Maap'eda, barco badamaa k'õp'ãyanajida.