25
Pablo Festo k'ĩrapite
Festo pachek'ãri Cesarea p'uurude ma eujã ak'ɨpari bade, k'ãima õpee mama baji, Jerusalendee wãi naaweda ma p'uuru k'awade. Mama bɨde p'aareerã poroorãpa mãik'aapa judiorã poro waibɨarãpa Pablo ãpɨte pedeejida. Chupɨria iidijida Festomaa Pablo Jerusalendee pëimerã. Mãga oojida pedeetee p'anadap'edaa perã ode peet'aadait'ee. Mamĩda Festopa mãgaji:
—Pablo preso bɨda aji, Cesarea p'uurude. Taarã-ee mɨ araa wãit'ee. Mapa parã poro waibɨarã mɨ ome pë́itɨ. Mãgá ma eperãpa ne-inaa k'achia ooji pɨrã, iru k'ĩrapite ãchi nepɨra jaradayada aji.
Festo Jerusalende baji tomia aba maa-e pɨrã k'ãima diez. Maap'eda cheji Cesarea p'uurudee. Ma pacheda norema charra mimiapari tede su-ak'ɨ beeji mãik'aapa Pablo atapiji. Pablo pak'ãri, judiorã Jerusalendeepa cheepurudap'edaarãpa ɨmɨateejida Festomaa. Mamĩda ãchia jara p'anadap'edaa p'oyaa ak'ɨpida-e paji. Jõdee Pablopa p'anauji:
—Mɨa pedee k'achia jara-e bɨda aji, judiorã ũraa Moisepa p'ãda ãpɨte maa-e pɨrã Tachi Ak'õre te waibɨa ãpɨte. Ma awara César ãpɨte pedee k'achia jara-e bɨda aji.
Mamĩda Festo, judiorãpa ichi t'o p'anadamerã, Pablomaa mãgaji:
—¿Wã k'inia bɨk'ã aji, Jerusalendee, mɨa jãma pɨ nepɨra ak'ɨmerã?
10 Pablopa p'anauji:
—Nama mɨ nepɨra ak'ɨdaipia bɨda aji, nama mɨ César charra k'ĩrapite bairã. Pɨa k'awa bɨ mɨa judiorãmaa ne-inaa k'achia oo-e bɨ. 11 K'achia oo bɨ pɨrã, mɨ peedaipia bɨ. Waawee-ee piut'ee. Mamĩda k'achia oo-e bɨ pɨrã, apidaapa mɨ ãchimaa teedaik'araa bɨ. Mapa mɨa k'inia bɨda aji, Cesarpa mɨ nepɨra ak'ɨmerã.
12 Mãpai Festo pedeeji ichi ũraapataarã ome mãik'aapa mãgaji Pablomaa:
—Cesarmaa wã k'inia bairã, pɨ irumaa wãit'ee.
Festopa Pablo nepɨra jarada Rey Agripamaa
13 Maap'eda, taarãpai Rey Agripa chi ɨ̃pewẽra Berenice ome Festomaa p'asiade wãjida Cesarea p'uurudee. 14 Taarã p'anadap'edaa perã, Festopa Pablo nepɨra nepɨrɨji reymaa:
—Nama bɨda aji, Felixpa preso bëida. 15 Jerusalende nipak'ãri, p'aareerã poroorãpa mãik'aapa judiorã poro waibɨarãpa mɨmaa jarajida Pablo ome nepɨra iru p'anɨ. Maap'eda jarajida peepit'aamerã. 16 Mamĩda mɨa p'anauji Romadepema charraarãpa chĩara peepidak'aa, ma presopa ichi k'ap'ɨa pedee-emaa ichi ɨmɨateepataarã k'ĩrapite. 17 T'ẽepai ãra nama pachedak'ãri, aɨ norema mɨ charra tede wãji maap'eda aneepiji ma preso. 18 Mamĩda iru ɨmɨateepataarãpa p'oyaa wãarada ada-e paji ma preso k'ĩrapite. Mɨa k'ĩsia baji Pablopa k'achia oo bɨ. Mamĩda mãga-e paji. 19 Jĩp'a jara p'anapachida ãchia ijãa p'anɨ Ak'õre Waibɨapa ooda mãik'aapa Jesuda a p'anɨ piuda; mãgɨta Pablopa chok'ai bɨda a bɨ. 20 Mɨa k'awa-e pada perã sãga ooi, Pablomaa iidiji wã k'inia bɨ pɨrã Jerusalendee, jãma mɨa na nepɨra waya pia ak'ɨmerã. 21 Mamĩda ichia chupɨria iidiji Tachi Rey Waibɨa Cesarpa na nepɨra ak'ɨmerã. Mapa mɨa jaraji at'ãri preso bamerã, Romadee pëiru misa.
22 Mãga ũrik'ãri, Rey Agripapa mãgaji Festomaa:
—Mɨa ma eperã pedee ũri k'inia bɨda aji.
Mãpai Festopa p'anauji:
—Nu iru pedee pɨa ũriyada aji.
23 Aɨ norema Agripa Berenice ome, reyrã chi-oo jõmaweda jɨ̃dap'eda, t'ĩujida eperãarã chip'edaipata tede. Ichiaba t'ĩujida soldaorã poroorã mãik'aapa ma p'uurudepema poro waibɨarã. Mãpai Festopa Pablo aneepiji ãchi k'ĩrapite. 24 Festopa mãgaji:
—Rey Agripa mãik'aapa k'õp'ãyoorã nama see nɨ̃bɨ, pãchi k'ĩrapite na eperã unu p'anɨ. Judiorã jõmaarãpa ichi ɨmɨatee chepata Jerusalendeepa mãik'aapa Cesarea p'uurudeepa. Jõmaarãta biuk'adaipata mɨa ichi peepit'aamerã. 25 Mamĩda mɨ-it'ee irua k'achia oo-e bɨ piumerã. Ma awara ichia chupɨria iidida perã Cesarpa ichi nepɨra ak'ɨmerã, mapa mɨa mamaa pëiit'ee. 26 Ichi nepɨrade mɨa ne-inaa k'achia unu-e pada perã, p'ã pëiit'ee wẽe bɨ mɨchi poro waibɨa Cesarmaa. Mapata mɨa aneeru na eperã parã k'ĩrapite mãik'aapa ma k'ãyaara pɨ k'ĩrapite, Rey Agripa. Taipa k'awaadak'ãri k'ãare k'achiata oo bɨ, mɨa p'ã pëiit'ee reyrã poro waibɨamaa. 27 Mɨ-it'ee pia-e pɨk'a bɨ pëiit'ee preso, jara-ee k'ãare k'achiata ooji.