10
Pablopa jarada ichi wãara Cristopa pëida
Ɨ̃rá mɨ, Pablopa parã ũraait'ee Cristopa ũraadak'a na eujãde nipak'ãri. Irua t'ãri pia, k'ĩrau-ee ũraaji. Mɨa k'awa bɨ parã t'ãidepema ũk'uruurãpa jara p'anɨ mɨ waawee pɨk'a bɨ parã k'ĩrapite bak'ãri, jõdee k'art'a p'ãk'ãri, audú ɨtrɨa pedee jarapari. ¿Mãɨrãpa jara p'anɨ-ek'ã mɨchi k'ĩsiadoopapai jaratee nipapari, jarateepataarã jĩp'aarãpa oopatak'a? Mapa parãmaa mɨa enenee nɨ̃bɨ mãɨrã ik'aawaapa uchiadamerã mɨ jãma pai naaweda. Mãga jara bɨ mɨa wãara ãchi ɨtrɨait'ee perã, Ak'õrepa mɨmaa mãgá pedeepiru pɨrã. Wãara, tai na eujãde p'anapata eperãarã jĩp'aarãk'a. Mamĩda mãɨrãk'a tai aupedeedak'aa. Mãɨrã pedee wẽsaa, imeraa pedeepata. Mamĩda tai jĩp'a pedeepata Ak'õrepa pedeepi bɨk'a. Mãgá jõpipata jõma ãchia k'ĩsia iru p'anɨ Cristode ijãapataarã ijãa amaapidait'ee. Taipa jõpipata ãchia seewa jarapata, Ak'õrepa tai it'aideepa wãarata jarak'ãri. Ma awara Ak'õrepa tai k'aripapari p'anaudamerã jõma ãchia Cristo ãpɨte seewa jarapata. Mãgá ãchia wãara k'awaadai Ak'õrepa k'ĩsia iru bada ooit'ee Cristo k'ap'ɨa pari. Ichiaba taipa Cristopa ooda ãchi-it'ee jarapata, ãchia auk'a wãara irude ijãadamerã. Mamĩda mãgá ijãa k'iniada-e p'anɨ pɨrã, ãchi t'ãri p'uapidai Ak'õrepa oopi bɨk'a. Taipa mãga oodait'ee parãpa ak'ɨpidak'ãri wãara oo k'inia p'anɨ taipa jara p'anɨk'a.
Parã Corintodepemaarãpa eperãarã ɨ̃rɨpai ak'ɨpata. Ãchi k'ĩra ak'ɨpata mãik'aapa ãchia audua pedee jara jõnɨ ũripata, ãchi t'ãride iru p'anɨ k'awa k'inia p'anadai k'ãyaara. ¿Mãga-ek'ã? Parã t'ãidepemapa k'ĩsia bɨ pɨrã ichita wãara Cristopa pëida jarateemerã, auk'a k'awaaipia bɨ tai jida Cristopa pëida. K'ĩra nejasia-ee mɨa nãga jarait'ee. Tachi Waibɨapa wãara jarapari tai it'aideepa mãik'aapa parã bɨji tai jua ek'ari, taipa parã k'aripadamerã iru pari. Mapa taipa maarepida parãmaa ijãa amaapidak'aa. Jĩp'a k'aripapata pipɨara Cristode ijãadamerã. Mɨa parã p'erapi k'inia-e bɨ k'art'a p'ãdade pedee bɨpa. 10 ¿Mɨ ãpɨte pedeepataarãpa jara p'anɨ-ek'ã: “Pablopa k'art'a parãmaa p'ãk'ãri, audú ɨtrɨa pedee jarapari. Mamĩda ichi parã k'ĩrapite bak'ãri, waawee pɨk'a nɨ̃beeparida” a jõnɨ-ek'ã? 11 Mãɨrãpa k'awaadaipia bɨ ãchia jaradak'a, mɨa wãara ɨtrɨa pedee jarait'ee, mamĩda ãchi k'ĩrapite panak'ãri.
12 Taipa ooda-e ãchia oopatak'a. Ãchia mãgapata: “Taipa jara p'anɨk'a, Cristopa pëida eperãarã mãgá p'anadaipia bɨda” apata. Mãpai ãchi pitapai mãgapata: “Táipata jõmaarã k'ãyaara Ak'õre net'aa pipɨara k'awa p'anɨda” apata. Mãɨrãpa awaraarã ak'ɨda-e Tachi Ak'õrepa ak'ɨparik'a. Irua k'awapari eperã t'ãride iru bɨ. Jõdee ãchia ɨ̃rɨpai ak'ɨpata. Chi mãgá oo p'anɨɨrã k'ĩsia k'awada-e p'anɨ. 13 Tachi Ak'õrepa k'awa bɨ tai t'ãride iru p'anɨ. Taipa pida ichiaba k'awa p'anɨ. Iruata tai pëiji judio-eerã t'ãidee Cristopa ooda jarateede chi waide ũrida-ee p'anɨɨrãmaa. Maperãpɨ parã t'ãide jaratee nipajida. Oojida Ak'õrepa oopidak'a. 14 Ak'õrepa tai parãmaa pëi-e pada paara, maarepida jarateeda-e pak'aji. Mamĩda mãga-e paji. Irua tai naapɨara pëiji parã t'ãidee, jarateedamerã Cristopa ooda eperãarã k'aripait'ee. 15 Mamĩda ¿mɨ ãpɨte pedeepataarãpa jara jõnɨ-ek'ã ãchiata Ak'õre net'aa pia jarateepata? Mãga jarapata parãpa ãchi mɨ k'ãyaara pipɨara ak'ɨdamerã. Taipa mãgá oodak'aa. Jĩp'a taipa k'inia p'anɨ parãpa pipɨara k'awaa k'inia p'anadamerã Cristopa parãmaa oopi k'inia bɨ. Mãga k'awaadak'ãri mãik'aapa wãara oodak'ãri irua oopiparik'a, parãpa tai audupɨara k'aripadai na mimia ome. 16 Tai mãgá k'ariparuta pɨrã, parã t'ãideepa t'ɨmɨpɨara wãdai jarateede. T'ĩu k'iniada-e awaraa jarateepataarã mimia p'anɨmãi, tai nipada-e perã awaraa jarateepataarã nipapatak'a. Ãchia ne-inaa ooda-eeta jara nipapata ne-inaa oodak'a.
17 Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bɨ:
‘Eperãpa jara k'inia bɨ pɨrã ichiata ne-inaa k'awaara bɨ awaraarã k'ãyaara, mãga jaraipia bɨ ichia k'awaa bairã Tachi Ak'õrepa iru pia ak'ɨpari.’ (Jer 9.23-24)
18 Parãpa chi pedee audua pedeepari pia ak'ɨdaik'araa bɨ. Jĩp'a pia ak'ɨdaipia bɨ eperã Tachi Ak'õrepa pia ak'ɨpari.