6
Chik'aripa p'anapatáatɨ
Ɨ̃pemaarã, mɨa ichiaba nãga ũraait'ee. Parãdepema k'achiade baairu pɨrã, parã chi oopataarãpa Tachi Ak'õre Jaurepa oopi bɨk'a, t'ãri pia mãgɨ́ k'aripadaipia bɨ ma k'achia oo amaamerã. Mamĩda k'ĩrak'aupai parãpa ne-inaa k'achia oodai, iru k'aripa p'anɨ misa. Chik'aripa p'anapatáatɨ. Mãgá jõmaweda choodait'ee nepɨrade baaidak'ãri. Mãgá chik'aripa p'anadak'ãri, oopata Cristopa oopi bɨk'a.
Ijãaparipa k'ĩsia bɨ pɨrã ichi pipɨara bɨ awaraarã k'ãyaara, ichi itu k'ũraru, jõmaweda auk'a p'anadairã Tachi Ak'õre k'ĩrapite. Ijãapari chaa k'ĩsiaipia bɨ ichia ooparide. Pia oo bɨ pɨrã, t'ãride o-ĩa baipia bɨ. Mamĩda awaraarãpa oopata ak'ɨik'araa bɨ k'awaait'ee auk'a pia wa mak'ɨara pia-e bɨ ichia oo bɨ jĩak'a. Tachia oo p'anɨdepai k'ĩsiadaipia bɨ. Mɨa mãga jara bɨ tachi chaachaa panadait'ee perã Tachi Ak'õre k'ĩrapite, irua tachia ne-inaa oodap'edaa ak'ɨmerã.
Ijãapataarã jarateepari it'aideepa parãpa ũridak'ãri Cristopa ooda eperãarã k'aripait'ee, ma jarateepari pia ak'ɨ p'anadaipia bɨ mãik'aapa ne-inaa pia teedaipia bɨ irumaa, iru mimia pari.
K'ũranáatɨ pãchi itu. Tachi Ak'õre oo iru p'anadaik'araa bɨ. Ne-uuparipa ne-uuk'ãri, ma ne-uuda jĩak'a ewait'ee. Mãga pɨk'a k'achia k'ĩra t'ãdoo ooparipa ichia k'iniata oop'eda, ma k'achia jĩak'a atait'ee, atuait'ee perã. Jõdee Tachi Ak'õre Jaurepa oopi bɨk'a ooparipa ne-inaa pia oop'eda, ma jĩak'a atait'ee, ɨt'aa wãit'ee perã. Maperã sẽnaadáma ne-inaa pia oo p'anɨ misa. Mãgá choo p'anɨ pɨrã, na ewari atadait'ee jõmaweda Tachi Ak'õrepa iru bɨ ichideerã-it'ee. 10 Maperã tachi na p'ek'au eujãde p'anɨ misa, eperãarã jõmaweda k'aripadáma. Mamĩda naapɨara tachi ɨ̃pemaarã Cristo k'aurepa k'aripadaipia bɨ.
Pablopa ũraada mãik'aapa salude tee pëida
11 Ak'ɨ́tɨ mɨa nãgɨ́ letra waibɨapa p'ãru mɨchi juadoopa. 12 Ma tauchaa bɨpi k'inia p'anɨɨrãpa parã k'ap'ɨade mãga oopi k'inia p'anɨ judiorãpa ãchi pia ak'ɨdamerã. Jara p'anɨ judio-eerãpa mãga ooruta pɨrã Tachi Ak'õre Ũraa chonaarãweda p'ãdade jara bɨk'a, pia p'anadai judiorã k'ĩrapite. Mamĩda wãara mãga oopi p'anɨ judiorã waidoopa. K'iniada-e judiorãpa ãchi jɨrɨdamerã miapidait'ee, Cristodepai ijãapata perã. 13 Ãrapa paara ne-inaa jõma ooda-e Tachi Ak'õre Ũraa chonaarãweda p'ãdade jara bɨk'a, ãchi k'ap'ɨade tauchaa iru p'anɨ mĩda. Mãga bɨta, ¿at'ãri parãmaa tauchaa bɨpi k'inia p'anɨ-ek'ã? Mãgá awaraarãmaa audua jaradai ãchiata parã k'ap'ɨade tauchaa bɨpidap'edaa. 14 Taawa mɨa maarepida mãga oo-e pai. Jĩp'a mɨa nãgɨ́ audua pedee jarai: Tachi Waibɨa Jesucristo kurusode piuda k'aurepapai mɨ ɨt'aa wãit'ee. Ma k'aurepata ɨ̃rá maarepida mɨa p'ua-e bɨ na p'ek'au eujãdepema ne-inaa tachia oo k'iniata k'ĩra t'ãdoo. Mãgee ne-inaa piu pɨk'a bɨ mɨ-it'ee. Jõdee na p'ek'au eujãdepema ne-inaa oo k'inia p'anɨɨrã-it'ee mɨ piu pɨk'a bɨ, mãgee ne-inaa waa oo k'inia-e bairã. 15 Ma awara Tachi Ak'õre-it'ee p'ua-e bɨ tachia tauchaa iru p'anɨ tachi k'ap'ɨade wa wẽe p'anɨ. Jĩp'a irua k'inia bɨ Cristode ijãadamerã, mãgá eperã chiwidi pɨk'a padaidamerã, araa p'anapata perã Cristo ome. 16 Mapa mɨa parãmaa ũraapari ijãapataadamerã Cristodepai. Mɨ ɨt'aa t'ɨ̃pari Tachi Ak'õremaa irua parã chupɨria k'awaamerã mãik'aapa k'ãiwee p'anapimerã jõmaweda nãgɨ́ ũraa jara bɨk'a oopataarã, wãara ichideerã perã.
17 Mãpai na pedeepapai na k'art'a p'ã aupait'ee. Waa apidaapa mɨ ome nepɨra jɨrɨdaik'araa bɨ. Mɨ k'ap'ɨade jidik'ada-idaa unurutapa k'awaadai mɨa oopari Jesucristopa oopi bɨk'a.
18 Ɨ̃pemaarã, mɨa ɨt'aa iidi bɨ Tachi Waibɨa Jesucristomaa irua parã pia ak'ɨ bapariimerã, parã t'ãride bɨ misa. ¡Amén!