3 SAN JUAN
San Juanpa K'art'a Araarepema P'ãda
San Juan, Jesucristopa jɨrɨt'eradapa na k'art'a p'ãji. Na k'art'a pëiji Cristode ijãapari Gayomaa. P'ãji jarait'ee ichia jarateepataarã pëida auteebaidamerã ijãapataarã chip'epatamãi.
Naapɨara Juanpa pedee pia jara bɨ Gayomaa, Tachi Ak'õrepa iru pia oomerã. Jara bɨ ichi o-ĩa beeda nepɨrɨ chedak'ãri Gayo pia ijãapari Cristode. Gayomaa chupɨria iidi bɨ ichia jarateepataarã pëida auteebaimerã mãik'aapa ãra k'aripamerã pia ijãapata perã Cristode (vs. 1-8). Jara bɨ jãpema Diotrefepa iru ũraa ũriamaa bɨ mãik'aapa irua pëida eperãarã auteebai k'inia-e bɨ. Ũraa bɨ Gayopa mãga oonaamerã; ma k'ãyaara jãpema Cristode ijãapari pia Demetriok'a bamerã (vs. 9-12). T'ẽepai jara bɨ ichi wã k'inia bɨ Gayo ak'ɨde mãik'aapa salude pëiru jãpema k'õp'ãyoorãmaa (vs 13-15).
1
Juanpa Gayomaa jarada
K'õp'ãyo Gayo mɨa wãara k'inia iru bapari,
Mɨ, Juan, Cristode ijãapataarã ak'ɨpari waibɨapa na k'art'a pɨmaa p'ãru. Wãara mɨa pɨ k'inia iru bɨ.
Ɨ̃pema k'inia Cristo k'aurepa, mɨa ɨt'aa t'ɨ̃ bɨ ne-inaa jõmaade pɨ pia wãmerã mãik'aapa k'ap'ɨa pia bamerã pɨ t'ãride Tachi Ak'õre k'ĩrapite pia baparik'a. Ũk'uru tachi ɨ̃pemaarã Cristo k'aurepa nama chedak'ãri, nepɨrɨjida pɨa wãara oopari Tachi Ak'õrepa wãarata jara pëidak'a, mãgɨde ijãapari perã. Mãga ũrik'ãri, mɨ o-ĩa beeji. Wãara mɨ ichita o-ĩa beepari k'awaak'ãri ijãapataarã mɨchi warrarãk'a p'anɨ p'anapata Tachi Ak'õrepa wãarata jara pëidade jara bɨk'a. Mɨ-it'ee mãga k'awaai k'ãyaara, ne-inaa awaraa pipɨara wẽ-e mɨ o-ĩapiit'ee.
Ɨ̃pema k'inia, pɨa Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a pia oomaa bɨ k'aripak'ãri tachi ɨ̃pemaarã Cristo k'aurepa, chi awara ãi jaratee nipapataarã. Wãara pɨa ãra auteebaipari, ãra k'awa-e bɨ mĩda. Mapa nama chedak'ãri, jõmaarã ijãapataarã taide nepɨrɨpata pɨa ãra k'aripada, ãra k'inia iru bapari perã. Mãgá k'aripaparíiji ãchi ode pia wãdamerã. Ãra k'aripáji Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a, ãrapa iru mimia oomaa p'anadairã. Ãra uchiajida ãchi t'ãideepa jarateedait'ee Cristopa ooda mãik'aapa irua jarada. Ma wãdade ne-inaa maarepida iidi k'iniada-e paji ijãadak'aa beerã juadepema. Mapa tachia ãra auteebaidaipia bɨ mãik'aapa k'aripadaipia bɨ. Mãga ooruta pɨrã, ãra ome auk'a mimiadait'ee awaraarãpa Tachi Ak'õre wãarata k'awaadamerã.
Diotrefepa k'achia ooda; jõdee Demetriopa pia ooda
Mɨa auk'a jaraji awaraa k'art'a pëidade pɨ t'ãidepema ijãapataarãmaa. Mamĩda Diotrefepa mɨ pedee ũri k'inia-e, ichi audua bairã. Ichi ijãapataarã poro waibɨa pa k'inia bɨ. 10 Ichia mɨ pedee mãgá ũri k'inia-e bairã, mɨ wãk'ãri parã ak'ɨde, k'ĩrapite pedeeit'ee ichi ome. Mɨa k'irãpapiit'ee ichia pedee k'achia jaramaa bɨ tai Ak'õrepa jɨrɨt'eradaarã ãpɨte. Mãgapai oo-e ichia. Ichiaba tachi ɨ̃pemaarã Cristo k'aurepa jaratee nipadak'ãri ijãapataarã t'ãide ichi k'ait'a, ichia mãgɨɨrã auteebaik'aa. Ma awara, awaraa ijãapataarãpa ãra auteebai k'inia p'anadak'ãri, ichia mãga oopik'aa mãik'aapa jërepari ma auteebai k'inia p'anɨɨrã awaraa ijãapataarã ik'aawaapa.
11 Gayo, mɨ ɨ̃pema k'inia, oonáaji ichia oo bɨk'a, ne-inaa k'achia oomaa bairã. Ma k'ãyaara pia óoji. Nãgɨ́ k'irãpáji. Chi ne-inaa pia oo bɨpa oopari Tachi Ak'õrepa oopi bɨk'a. Mamĩda chi k'achia oo bɨpa Tachi Ak'õre k'awa-e bɨ.
12 Wãara Diotrefepa mãgá ne-inaa k'achia oomaa bɨ. Mamĩda Demetriopa mãga oo-e bɨ. Ijãapataarã jõmaarãpa nepɨrɨpata irua ne-inaa pia oopari. Iru bapari Tachi Ak'õrepa wãarata jara pëidade jara bɨk'a. Tai nãpemaarãpa ichiaba jara p'anɨ iru t'ãri pia bapari. Pɨata k'awa bɨ taipa seewadak'aa.
13 Mɨa pɨmaa waa jara k'inia bɨ, mamĩda k'art'a p'ã bɨde mãga jara k'inia-e. 14 Taarã-e nɨde mɨ wã k'inia bɨ pɨ ak'ɨde. Mãgá k'ĩrapite pedeedai.
15 Gayo, mɨa ɨt'aa iidi bɨ Tachi Ak'õrepa pɨ k'ãiwee bapimerã. Tachi k'õp'ãyoorã nãpemaarãpa ichiaba pɨmaa salude tee pëiruta. Tai pari salude téeji jãma p'anɨ k'õp'ãyo chaa.
Mãgapai paji.