FILIPENSES
San Pablopa K'art'a P'ãda Filipos P'uurudepema Ijãapataarãmaa
San Pablo, Jesucristopa jɨrɨt'eradapa na k'art'a p'ãji. K'ĩsiapata na k'art'a jida p'ãji Romade, carcelde bak'ãri. Pablo naapɨara jaratee nipapachi Filipos p'uurude. Ma p'uuru Macedonia eujãde bɨ. Mapa mãpema ijãapataarã k'inia iru bapachi. Na k'art'a p'ãji gracias jarait'ee ãramaa, ichi k'aripadap'edaa perã primisia tee pëidak'ãri. Ichiaba k'irãpapiji ichia Ak'õrepa wãarata jarateeda ãra t'ãide, k'ũrapinaadamerã seewa jaratee nipapataarãmaa.
Naapɨara jara bɨ ichia ɨt'aa t'ɨ̃pari ãra pari mãik'aapa ichi bapata (cap. 1.1-11). Jara bɨ ichi bapari ooit'ee Cristopa oopi bɨk'a mãik'aapa waawee-e piut'ee, Cristo ome araa bapari perã (cap. 1.12-26). Ũraa bɨ ãrapa waaweenaadamerã miadait'ee Cristode ijãa p'anɨ k'aurepa; oopariidamerã iru ũraade jara bɨk'a mãik'aapa nipapataadamerã iruk'a: audua-ee, chupɨria k'awaa (caps. 1.27–2.18). Jara bɨ ichia k'ĩsia iru bɨ oopiit'ee ichi k'aripapataarã Timoteomaa mãik'aapa Epafroditomaa (cap. 2.19-30). Nepɨrɨ bɨ ichi bapata Cristode ijãai naaweda. K'ĩsia baji mĩda Tachi Ak'õrepa iru pia ak'ɨi Moisepa p'ãdade jara bɨk'a oopachi perã, ɨ̃rá k'awa bɨ Cristode ijãapata k'aurepapai Ak'õrepa eperãarã pia ak'ɨpari. Ichiaba jara bɨ Cristode ijãapataarã deporte jemenepataarã́k'apɨ p'anɨ maa-e pɨrã carrera p'irapataarãk'a (cap. 3). T'ẽepai ũraa bɨ ijãapataarã t'ãri o-ĩa p'anapataadamerã mãik'aapa gracias jara bɨ ãrapa tee pëidap'edaa pari (cap. 4).
1
Salude pëida
Mɨ, Pablo Timoteo ome oopata Jesucristopa oopi bɨk'a. Mapa na k'art'a pëiruta parã Jesucristode ijãapataarãmaa, Filipos p'uurude p'anɨ. Ichiaba salude pëiruta parã ak'ɨpataarãmaa ãra k'aripapataarã ome. K'inia p'anɨ Tachi Ak'õrepa mãik'aapa Tachi Waibɨa Jesucristopa parã pia ak'ɨ p'anadamerã. Mãgá k'ãiwee p'anapataadait'ee.
Pablopa ɨt'aa t'ɨ̃da Filipodepema ijãapataarã pari
Mɨa parã k'irãpak'ãri, ichita gracias jarapari Tachi Ak'õremaa, iru mɨ Ak'õre Waibɨa perã. Ɨt'aa t'ɨ̃ru chaa parã jõmaarã pari, mɨa t'ãri o-ĩa gracias jarapari Tachi Ak'õremaa parãpa mɨ k'aripapachida perã mɨa jaratee bɨ misa Cristopa ooda eperãarã k'aripait'ee. Mãgá oopata Cristode ijãadak'ãriipa. Mãgá ijãadak'ãri, Tachi Ak'õrepa parã t'ãri pia p'anapiji ichia k'ĩsia iru badak'a. Mɨa t'ãride k'awa bɨ Tachi Ak'õrepa mãgá oo wãk'ãtɨ wãit'ee, iruk'a t'ãri pia parutamaa Cristo waya chek'ãri. Pia bɨ mɨa mãga k'ĩsiait'ee, t'ãripa mɨa parã k'inia iru bapari perã. Tachi Ak'õrepa parã k'aripamaa bɨ mɨ k'aripaparik'a. Maperãpɨ parãpa mɨ k'aripapata nama carcelde bɨ misa mãik'aapa tachi ijãapataarã ɨmɨatee p'anɨɨrãmaa p'anaumaa bɨ misa. Ichiaba mɨ k'aripapata jĩp'a jarateemaa bɨ misa Tachi Ak'õre pedee pia jara pëida Cristode. Tachi Ak'õrepa k'awa bɨ mɨa t'ãripa parã k'inia iru bɨ, Jesucristopa audú k'inia iru baparik'a. Mapa parã audú unu k'inia bɨ.
Ɨt'aa t'ɨ̃pari parã pari, parãpa audupɨara Tachi Ak'õre k'inia iru p'anadamerã mãik'aapa chik'inia p'anapataadamerã. Ichiaba ɨt'aa t'ɨ̃pari parãpa Tachi Ak'õre pipɨara k'awa wãdamerã mãik'aapa ne-inaa jõmaade oo k'awaa wãdamerã irua oopi bɨk'a. 10 Mãga k'awaadak'ãri, ichita jɨrɨdait'ee ne-inaa pipɨara oodait'ee irua oopi bɨk'a. Mãpai mãga ooruta pɨrã, Cristo cheru ewate p'ek'au k'achia wẽe p'anadait'ee eperãarã k'ĩrapite mãik'aapa Tachi Ak'õre k'ĩrapite. 11 Ma ewate nɨ p'anɨ misa, mɨa ɨt'aa iidipari, Jesucristo k'ap'ɨa pari parãpa oodamerã ne-inaa pia k'ĩra t'ãdoo, Tachi Ak'õrepa oopi bɨk'a. Mãga ooruta pɨrã, awaraarãpa jaradait'ee wãara iru jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨ, irua parã mãgá k'aripapari perã.
Pablo bapari ooit'ee Cristopa oopi bɨk'a
12 Ɨ̃pemaarã Cristo k'aurepa, mɨa nãga k'awapi k'inia bɨ parãmaa. Mɨ nepɨrade nɨ̃bɨ mĩda, ma k'aurepata chok'araarãpa k'awaa wãpata Cristopa ooda ãchi k'aripait'ee atuanaadamerã. 13 Mɨ nama carcelde nɨ̃bairã, jõma César palacio jɨ̃apataarãpa awaraarã ome k'awa p'anɨ mɨ nama bɨ Cristode ijãapari perã mãik'aapa irua oopi bɨk'a oopari perã. 14 Ma awara mɨ mãgá choo bairã nama, na p'uurudepema Cristode ijãapataarã chok'araarãpa waapɨara waawee-ee jarateemaa p'anɨ Tachi Ak'õrepa Cristode jara pëida.
15 Wãara, ũk'uruurãpa Cristopa ooda jarateepata eperãarã k'aripait'ee, eperãarãpa mɨ k'ãyaara ãchi t'o p'anadamerã. Mamĩda awaraarãpa mãga jarateepata t'ãri pia p'anadairã. 16 Mãgɨɨrãpa mɨ k'inia iru p'anapata perã, Cristopa ooda jarateepata. K'awa p'anɨ Tachi Ak'õrépata mɨ jɨrɨt'eraji jõmaarãmaa jarateenamerã irua Cristode jara pëida mãik'aapa p'anaumerã tachi ɨmɨateepataarãmaa. 17 Mamĩda chi apemaarãpa k'ĩra jĩp'a jarateedak'aa. Imeraa jarateepata eperãarãpa ijãadamerã ãchia jarateeruta aupai. Mãga oopata mɨ k'ĩsia p'uapiit'ee nama carcelde nɨ̃bɨde. 18 Mamĩda mɨa p'ua-e bɨ. Wãara mɨ o-ĩa bɨ eperãarã ũk'uruurãpa Cristopa ooda eperãarã k'aripait'ee k'ĩra jĩp'a jarateedak'ãri. Mamĩda awaraarãpa k'ĩra jĩp'a-ee jarateeruta pɨjida, mɨ o-ĩa bɨ Cristopa oodata jaratee p'anadairã.
Ma awara mɨ audupɨara o-ĩa bait'ee nãga perã. 19 K'awa bɨ mɨ nama p'asa nɨ̃bɨ pia uchiait'ee, parãpa ɨt'aa t'ɨ̃ p'anadairã mɨ pari mãik'aapa Jesucristo Jaurepa mɨ k'aripamaa bairã. 20 Mɨa ne-inaa oo k'inia-epɨ, ma k'aurepa k'ĩra nejasia bait'ee. Ma awara ne-inaa jõmaade ichita waawee-ee oo k'inia bɨ Cristopa oopi bɨk'a, naapai chupɨria nɨ̃bɨk'a mãik'aapa chupɨria wẽe nɨ̃bak'ãri. Mãga oo k'inia bɨ awaraarãpa k'awaadamerã Cristo mɨ ome bapari. Ma awara mãga oo k'inia bɨ, chok'ai uchiaru jida na chupɨria nɨ̃bɨdeepa maa-e pɨrã piuru pɨjida. 21 Mɨa nãga ijãapari. Mɨ bapari ooit'ee Cristopa oopi bɨk'a. Mamĩda mɨa k'awa bɨ jai-idaak'ãri pipɨara bapariit'ee, ɨt'ari Cristo ome ichita bapariit'ee perã. 22 Maperãpɨ k'awa-e chisãgɨta pipɨara bak'aji. Chok'ai uchiaru pɨrã na carceldeepa, mɨa waapɨara ooi awaraarãpa Cristo k'awaadamerã. Jõdee jai-idaaru pɨrã, Cristo ome ɨt'ari banai. 23 K'ĩsia nɨ̃bɨ omee weda oo k'inia bairã. Audú uchia k'inia bɨ na p'ek'au eujãdeepa banait'ee Cristo ome. Ma pipɨara bak'aji mɨ-it'ee. 24 Mamĩda na k'ap'ɨade beeru pɨrã, ma pipɨara bak'aji parã-it'ee. 25 Maperã k'awa bɨ Tachi Ak'õrepa mɨ uchiapiit'ee na carceldeepa, at'ãri beemerã parã ome. Mãgá parã k'aripai pipɨara ijãadamerã mãik'aapa o-ĩa p'anadamerã, mãgá ijãapata perã. 26 Ichiaba mɨa k'ĩsia bɨ Ak'õrepa mɨ uchiapiit'ee nadeepa mɨ waya unudak'ãri, parã audupɨara o-ĩa p'anadamerã mãik'aapa t'ãri o-ĩa ɨt'aa t'ɨ̃damerã Jesucristomaa gracias jaradait'ee mɨ pari.
27 Mɨa nãgapai k'inia bɨ: parãpa oodamerã Tachi Ak'õrepa jara pëidak'a Jesucristo k'ap'ɨa pari mãik'aapa p'anapataadamerã Cristodeerãk'a. Mɨ na chupɨria nɨ̃bɨdeepa uchiaru pɨrã, parã mãgá unui jãmaa wãk'ãri. Mamĩda uchia-e pɨjida, mɨa ũri k'inia bɨ parã t'ãri a-ba choo p'anɨ Cristode ijãa p'anɨde Tachi Ak'õre Jaure k'ap'ɨa pari. Ichiaba ũri k'inia bɨ parã auk'a jɨrɨmaa p'anɨ awaraarãpa auk'a ijãadamerã Tachi Ak'õrepa wãarata jara pëida Cristode. 28 Mãga oo p'anɨ misa, mɨa ichiaba ũri k'inia bɨ parã maarepida waawee-ee p'anɨ, Cristo k'aurepa parã k'ĩra unuamaa iru p'anapataarãpa parã jɨrɨdak'ãri miapidait'ee. Mãgá waawee-ee choodak'ãri, parã k'ap'ɨa pari Tachi Ak'õrepa mãɨrãmaa k'awapiit'ee ãchi atuadait'ee. Jõdee parãmaa k'awapiit'ee parã ɨt'aa wãdait'ee, wãara ichideerã perã. 29 Mɨa mãga jara bɨ Tachi Ak'õre t'ãri pia bapari perã parã ome. Parãta jɨrɨji Cristode ijãapataadamerã mãik'aapa oopataadamerã irua oopi k'inia bɨk'a. Parã jɨrɨ-e paji jĩp'a ijãadamerã. Ichiaba jɨrɨji miadamerã Cristo k'aurepa. 30 Ma-it'ee Tachi Ak'õre k'ĩra unuamaa iru p'anɨɨrãpa tachi auk'a jɨrɨmaa p'anɨ miapidait'ee. Tachi chõomaa pɨk'a p'anɨ mãgɨɨrã ome. Parãpa unujida mãɨrãpa mɨmaa oodap'edaa mɨ parã t'ãide nipak'ãri mãik'aapa ɨ̃rá waapɨara k'awaa wãda mɨ nama ichiaba miapi iru p'anɨ.