ROMANOS
San Pablopa K'art'a P'ãda Romade P'anɨ Ijãapataarãmaa
San Pablo, Jesucristopa jɨrɨt'eradapa na k'art'a p'ãji. Pablo judío paji. Tachi Ak'õrepa Moisemaa ũraa p'ãpida pia k'awa baji, fariseo pada perã. Irua na k'art'a p'ã pëiji Romade p'anɨ ijãapataarãmaa; judiorã, judio-eerãmaa paara. Na k'art'a p'ãdade Pablopa jara bɨ ichia k'ĩsia iru bɨ wãit'ee Romadee mãik'aapa Españadee. Jesucristopa jɨrɨt'eradaarã waide mamaa wãda-e pada perã jarateede, na k'art'ade Pablopa jara bɨ sãga eperãarã ijãapataadaipia bɨ Jesucristode, irua ãra o k'achiadeepa k'aripa atamerã. Ichiaba jaratee bɨ judiorãpa ijãapata judio-eerãpa ijãapata ome; sãga p'anapataadaipia bɨ Cristode ijãadak'ãri.
Naapɨara Pablopa jara bɨ ichi Jesupa jɨrɨt'erada; ichia ɨt'aa t'ɨ̃pari Romadepema ijãapataarã pari mãik'aapa sãap'eda na k'art'a p'ãji ãramaa (cap. 1.1-17). Jara bɨ eperãarã jõmaweda p'ek'au k'achia oopata jua ek'ari p'anapata perã, atuadait'ee. Maperãpɨ chupɨria iididaipia bɨ Jesupa ãra ma o k'achiadeepa k'aripa atamerã (caps. 1.18–3.20). Jara bɨ sãga Jesude ijãadak'ãri, Tachi Ak'õrepa eperãarãpa p'ek'au k'achia oopata wẽpapipari mãik'aapa ichi t'ãri auk'a bɨpari ãchi t'ãri ome (caps. 3.21–5.11); Adán k'aurepa p'ek'au k'achia oopata; jõdee Cristo k'aurepa p'ek'au k'achia oo amaadai (caps. 5.12–6.23); ijãapataarã araa p'anadak'ãri Cristo ome, Tachi Ak'õre Jaure jua ek'ari p'anapata (caps. 7–8); judiorãpa Jesucristode ijãa k'iniada-e pada perã, Tachi Ak'õrepa ichi ũraa chiwidi k'awapiji tachi judio-eerãmaa, mamĩda judiorã jida auk'a Ak'õre truadee wãdai Cristode ijãaruta pɨrã (caps. 9–11). Jara bɨ sãga Cristode ijãapataarã p'anapataadaipia bɨ: chik'inia p'anapataadaipia bɨ mãik'aapa oodaipia bɨ Ak'õrepa k'inia bɨk'a; ãchi poro waibɨarã waawee p'anɨ; k'ĩra jĩp'a nipa p'anɨ awaraarã ome (caps. 12.1–15.13). T'ẽepai na k'art'a p'ã aupa wãk'ãri, Pablopa salude pëiru ichi k'ĩra k'awa p'anɨɨrãmaa (caps. 15.14–16.27).
1
Salude pëida
Mɨ, Pablopa oopari Jesucristopa oopi bɨk'a. Mapa nãgɨ́ k'art'a p'ãru. Tachi Ak'õrepa mɨ jɨrɨt'eraji mãik'aapa awara bɨji jarateemerã irua pedee pia jara pëida Jesucristode.
Chonaarãweda Tachi Ak'õrepa jaraji ma pedee pia jara pëida ichi pedee jarapataarã k'ap'ɨa pari, ãrapa mãgɨ́ p'ãdamerã mãik'aapa jɨ̃adamerã awaraa ũraa p'ãda ome. Ma jara pëidade Ak'õrepa jaraji ichi Warra uchiait'ee chonaarãwedapema Rey Daviddeepa, eperã jĩp'aa uchiaparik'a. Mamĩda ichi warra eperã jĩp'aa-e paji. Tachi Ak'õre Warra paji. Ak'ɨpiit'ee Jesucristo wãara ichi Warra, Tachi Ak'õrepa iru jõmaarã k'ãyaara waibɨara papiji, iru piup'eda, chok'ai p'irabaipik'ãri. Mãga ooji jõmaarãpa k'awaadamerã wãara Jesucristota Tachi Waibɨa.
Cristopa mɨ pia ooji mɨ pëik'ãri mãga jarateenamerã. Mapa mɨa jarateepari judio-eerã jõmaarãmaa, irude ijãadamerã mãik'aapa oodamerã irua oopi bɨk'a. Parãpa ichiaba ma jarateeda ijãajida. Tachi Ak'õrepa parã jida jɨrɨji Cristodeerã papiit'ee.
Maperã mɨa na k'art'a p'ãru parã Roma p'uurudepemaarãmaa k'irãpapiit'ee Tachi Ak'õrepa parã k'inia iru bɨ mãik'aapa parã awara bɨ k'inia bɨ ichideerã p'aneedamerã. Mɨa ɨt'aa iidi bɨ irua mãik'aapa Tachi Waibɨa Jesucristopa parã pia ak'ɨ p'anadamerã. Mãgá k'ãiwee p'anapataadait'ee.
Pablo Romadee wã k'inia bada
Naapɨara mɨa jara k'inia bɨ Jesucristo k'aurepa mɨa gracias jarapari mɨ Ak'õre Waibɨamaa parã jõmaarã pari. Mɨa mãgá gracias jarapari, ijãapataarã para bee chaa nepɨrɨpata perã parãpa wãara Jesucristode ijãa p'anɨ. Tachi Ak'õrépata k'awa bɨ mɨ ichita ɨt'aa t'ɨ̃pari parã pari, t'ãripa oo k'inia bairã irua oopi bɨk'a. Mapa jarateepari iru Warrapa ooda eperãarã k'aripait'ee. 10 Enenee nɨ̃bɨ Tachi Ak'õremaa mɨ k'aripamerã wãit'ee parã ak'ɨde, irua mãga k'inia bɨ pɨrã. Taarãru mɨ wã k'inia bɨ. 11 Parã k'ĩra ak'ɨ k'inia bɨ, parãmaa waapɨara k'awaapiit'ee Ak'õre Jaurepa oopi bɨ. Mãgá parãpa pipɨara oodai Ak'õrepa k'inia bɨk'a. 12 Ma awara mãgá tachi jõmaweda chik'aripa p'anadai pipɨara Cristode ijãadait'ee.
13 Ɨ̃pemaarã Cristo k'aurepa, mɨa parãmaa k'awapi k'inia bɨ mɨ wã k'inia bada parã ak'ɨde. Mamĩda p'oyaa-e paji. Parã auk'a k'aripa k'inia bɨ apemaarã judio-eerã k'aripaparik'a. K'inia bɨ parã t'ãidepemaarã ichiaba Cristode ijãadamerã mãik'aapa oodamerã irua oopi bɨk'a. 14 Wãara Tachi Ak'õrepa mɨ jɨrɨt'eraji ichia jara pëida jarateenamerã jõmaarãmaa: Grecia eujãdepema pedee pedeepataarãmaa; aɨ pedee pedeedak'aarãmaa ichiaba; k'ĩsia k'awaa p'anɨɨrãmaa mãik'aapa k'ĩsia k'awa-ee p'anɨɨrãmaa paara. 15 Maperã parã Roma p'uurudepemaarãmaa ichiaba mɨa jaratee k'inia bɨ Jesucristopa ooda eperãarã k'aripait'ee.
16 Mɨ k'ĩra nejasia-ee jarateeit'ee Cristopa ooda eperãarã k'aripait'ee, Tachi Ak'õre, ichi juapa aɨde ijãapataarã k'aripait'ee perã atuanaadamerã. Naapɨara mãga jara pëiji judiorãmaa mãik'aapa ɨ̃rá mãga ichiaba jara pëiru judio-eerãmaa. 17 Mãgɨ́ jara pëida k'aurepa k'awa p'anɨ eperãarãpa k'awaadak'ãri Cristopa ooda ãchi-it'ee mãik'aapa irude ijãadak'ãri, Tachi Ak'õrepa ãchi p'ek'au k'achia wẽe ak'ɨpariit'ee. Tachia mãga k'awa p'anɨ Tachi Ak'õre Ũraa p'ãdade jara bairã:
‘Eperã Tachi Ak'õrede wãara ijãapari ichita bapariit'ee iru ome, p'ek'au k'achia wẽe bairã iru k'ĩrapite.’ (Hab 2.4)
P'ek'au k'achia oopata k'aurepa atuadait'ee
18 Ɨt'ariipa Tachi Ak'õrepa ijãapataarã mãgá p'ek'au k'achia wẽe ak'ɨ bɨ mĩda, ichia jõmaarãmaa k'awapi k'inia bɨ mãgá ak'ɨ-e ichide ijãadak'aa beerã. K'ĩrau bɨ ãchi ome p'ek'au k'achia ooi awaa p'anapata perã mãik'aapa ne-inaa k'achia oopata perã apemaarãpa ijãanaadamerã irua wãarata jara pëidade. 19 Ãchia mãga oopata, ãchi t'ãride pia k'awa p'anɨ mĩda Tachi Ak'õre bapari. Mãga k'awa p'anɨ ichi jua at'apai ãchimaa ak'ɨpidoo perã. 20 Tachi Ak'õrepa na eujã, pajã mãik'aapa ne-inaa jõma aɨde nɨ̃bɨ oodak'ãriipa, eperãarãpa ma ooda ak'ɨ p'anapachida. Mãgá k'awaa wãpachida iru ichita bapari mãik'aapa jõmaweda irua ooda, eperãarãpa p'oyaa oodak'aa perã mãgee net'aa ãchi juadoopa. Mãga k'awa p'anajida mĩda, ãchi k'inia p'ek'au k'achia oo wãpachida. 21 Mãgá Tachi Ak'õre k'awa p'anɨde at'ãri irude ijãa k'iniadak'aa paji mãik'aapa ɨt'aa t'ɨ̃ k'iniadak'aa paji gracias jaradait'ee, irua ãchi pia ak'ɨ bapachi mĩda. Ak'õre net'aade k'ĩsiadak'aa paji. Maperãpɨ eperãarã k'ĩra k'awa-ee pɨk'a p'anapachida, pia mãik'aapa k'achia k'awada-ee. 22 “Tachia ne-inaa jõma k'awa p'anɨda” apachida. Mamĩda wãara k'ĩsia k'awadak'aa paji, Ak'õrede ijãadak'aa paji perã. 23 Unupachida Tachi Ak'õrepa ne-inaa k'ĩra wãree ooda. Mamĩda ɨt'aa t'ɨ̃dai k'ãyaara Ak'õre k'ĩra wãreemaa, irua oodadepema ne-inaa mãgee jĩak'a juapa oopachida aɨ k'ĩrapite ɨt'aa t'ɨ̃pataadait'ee. Mãgá ɨt'aa t'ɨ̃ p'aneepachida eperã jĩak'a ooda k'ĩrapite; ipana, ne-animal maa-e pɨrã eujãde bipa nĩuteepata, mãgee jĩak'aa ooda k'ĩrapite. Mãga oopachida mãgee net'aa chook'aa mĩda, eperãpa ooda perã. Jõdaipari eperãk'a. Mamĩda Tachi Ak'õre ichita bapari.
24 Mãga oo k'inia p'anapachida perã, Tachi Ak'õrepa ichiak'au bëiji k'achia oodamerã chĩara ome. Mãgá ãchia k'achia oo k'iniata oo wãpachida, k'ĩra nejasia-ee. 25 Tachi Ak'õrepa wãara ne-inaa jõmaweda ooji mĩda, ma wãarata ijãadai k'ãyaara, seewa ijãapachida. Mapa ɨt'aa t'ɨ̃pachida irua oodamaa, irumaa ɨt'aa t'ɨ̃dai k'ãyaara. ¡Mamĩda tachi ooda ichita Ak'õre Waibɨa pait'ee! ¡Mãgɨta Tachi Ak'õre Waibɨa! Amén.
26 Ãchia mãgá Tachi Ak'õrepa oodamaa ɨt'aa t'ɨ̃ p'anadap'edaa perã irua ichiak'au bëiji ãchia oo k'iniata oodamerã. Mãgá ne-inaa k'achia k'ĩra t'ãdoo oo wãpachida. Wẽraarã awaraa wẽraarã ome k'ãi k'inia p'anapachida, wẽra chi ɨmɨk'ĩra ome k'ãiparik'a. 27 Ichiaba ɨmɨk'ĩraarãpa awaraa ɨmɨk'ĩraarã audú jɨrɨpachida ãchi ome auk'a araa k'ãidait'ee, wẽraarã ome k'ãidai k'ãyaara. Mãga oo p'anɨpa k'ĩra nejasia wẽe, ãchi k'ap'ɨa miapipachida, Ak'õrepa oopi k'inia bɨk'a eperãarãmaa oodaamaa p'anadap'edaa perã.
28 Ma awara Tachi Ak'õre k'awadaamaa p'anadap'edaa perã, irua ãchi ichiak'au atabëiji ne-inaa k'achia k'ĩra t'ãdoo k'ĩsiadamerã mãik'aapa oodamerã. 29 Mãgá p'ek'au k'achia k'ĩra t'ãdoo oo p'aneepachida. Mãgee eperãarã nãgá p'anapata: pariatua awaraarã jɨrɨpata aɨ ome k'ãidait'ee; ik'awaa ne-inaa k'achia oodait'ee; chĩara net'aa k'ɨ̃ayaa; chĩara k'achia ooyaa; chĩara k'ĩra unuamaa iru bee ne-inaa k'aurepa; chĩara jɨrɨyaa peedait'ee; chõo jɨrɨyaa; chĩara k'ũrayaa; t'ãri k'achia-idaa; chĩara ãpɨte k'achia pedeeyaa; 30 ik'achia jarayaa; Tachi Ak'õre k'ĩra unuamaa; auduayaa; ãchia oopata nepɨrɨyaa awaraarãpa ãchi t'o p'anadamerã; ne-inaa k'achia oodait'ee k'ĩsiayaa; ãchi ak'õreerã pedee ũridaamaa; 31 k'ĩsia k'awadak'aa; oodak'aa ãchia oodait'eeda apatak'a; ãchideerã paara k'ĩra unuamaa; k'ĩra jõdak'aa; chupɨria k'awaadak'aa. 32 Mãgeerãpa ãchi t'ãridepai k'awapata p'ek'au k'achia oo p'anɨ Tachi Ak'õre k'ĩrapite. Ma awara k'awapata Tachi Ak'õrepa atuapiit'ee mãgee p'ek'au k'achia ooi awaa beerã. Mamĩda ichi k'inia mãgee ne-inaa k'achia oo wãpata mãik'aapa pia ak'ɨpata awaraarã ãchi ome auk'a oo wãpataarã.