19
Angeleerãpa pedee pia jaradap'edaa
Ma t'ẽepai mɨa ũriji eperãarã chok'ara ɨt'ari golpe pedeemaa p'anɨk'a:
—¡Ɨt'aa t'ɨ̃dáma Tachi Ak'õremaa!
¡Iru jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨ!
Iruata tachi o k'achiadeepa k'aripa ataji atuanaadamerã.
Mapa Tachi Ak'õre aupaita waaweedaipia bɨ mãik'aapa iru jua ek'ari aupaita p'anapataadaipia bɨ.
Irua aupaita wãara jarapari. Irua ne-inaa pia ooji ma prostitutak'a bɨ jõt'aak'ãri.
Mãgɨpa eujãdepemaarã k'achiade baaipiji, audú ne-inaa k'achia ãchimaa oopida k'aurepa.
Ma awara Tachi Ak'õredeerã peepachi.
Maperãpɨ Tachi Ak'õrepa jõt'aajida ajida.
Mãpai waya golpe pedeejida:
—¡Tachi Ak'õre jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨ!
Mãgɨ́ wẽra paa jõda nari jɨ̃rak'awaa nɨ̃bɨ ichita k'irãpadait'eeda ajida.
Ma chonaarã poro waibɨarã veinticuatro ma ne-inaa chok'ai bɨ k'ĩmari ome bedabaidachida Tachi Ak'õre, ma su-ak'ɨ beeparide su-ak'ɨ bɨ k'ĩrapite mãik'aapa mãgajida:
—¡Amén! ¡Tachi Ak'õre jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨ!
Mãpai mɨa ũriji ma su-ak'ɨ beeparideepa pedeeru:
—Parã jõmaarãpa Tachi Ak'õremaa jarapatáatɨ iru jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨ.
Parã jõmaarãpa oopata irua oopi bɨk'a mãik'aapa iru waaweepata, ek'ariara beerã, waibɨara beerãpa paara mãga jaradaipia bɨ.
Oveja Chak'e miak'ãiit'ee bɨ fiesta
Mãpai waya ũriji ma eperãarã chok'ara pedeemaa p'anɨk'a; to k'ida chaaree jĩwaaparik'a maa-e pɨrã pa golpe jĩwaaparik'a:
—¡Ɨt'aa t'ɨ̃dáma Tachi Ak'õremaa!
¡Iru jõmaarã k'ãyaara waibɨara bɨ!
Tachi Ak'õre Waibɨapa ne-inaa jõmaweda bɨru ichi jua ek'ari.
O-ĩa p'anadáma mãik'aapa iru waaweedáma, Oveja Chak'e miak'ãiit'ee fiesta paru perã.
Wẽra ɨmɨk'ĩra ome miak'ãiparik'a bapariit'ee chi k'ima ome, mãga pɨk'a Cristode ijãapataarã ichita p'anapataadait'ee iru ome.
Ãchia miak'ãipata p'aru jɨ̃ p'anɨ.
Tachi Ak'õrepa ma p'aru pi-ia teeji ãchimaa jɨ̃ p'aneedamerã iru ome p'aneedak'ãri.
Mãgɨ́ p'aru lino nãusaadee k'ada.
T'o-t'oo bɨ maarepida t'ãu-e bairã.
Mãgɨ́ lino nãusaa jara k'inia bɨ Tachi Ak'õredeerãpa ne-inaa pia oopatap'edaa irua oopidak'a.
Mãpai ma angelpa mɨmaa mãgaji:
—P'ã́ji nãgɨ́ pedee: “O-ĩa p'anɨ chi Tachi Ak'õrepa t'ɨ̃ pëida eperãarã wãdamerã ma Oveja Chak'e miak'ãi bɨ fiestadee.”
Ichiaba mãgaji:
—Tachi Ak'õrépata mãgɨ́ pedee jara bɨ wãara.
10 Mɨa mãga ũrik'ãri, bedabaidachi ma ángel k'ĩrapite irumaa ɨt'aa t'ɨ̃it'ee. Mamĩda ichia mãgaji:
—¡Jãga oonáaji! Mɨ Tachi Ak'õre-it'ee mimiapari pɨk'a mãik'aapa pɨ ɨ̃pemaarãk'a; chi awaraarãmaa jarapataarãpa Jesupa ooda eperãarã k'aripait'ee. Tachi Ak'õremaa aupaita ɨt'aa t'ɨ̃páde aji.
Tachi Ak'õre Jaurepata Jesupa ooda jarapi bɨ iru pedee jarapataarãmaa.
Caballo t'orroo ɨ̃rɨ wãda
11 Mãpai mɨa unuji ɨt'ari ewaraa k'obɨ. Aɨde caballo t'orroo unuji. Ma caballo ɨ̃rɨ wã nipada t'ɨ̃jarapata Ichita Oopari Ichia Jara Bɨk'a mãik'aapa Wãarata Jarapari. Mãgɨ́ t'ɨ̃ jara p'anɨk'a ichia ak'ɨpari eperãarãpa oopata jarait'ee pia wa k'achia mãik'aapa chõopari ichi k'ĩra unuamaa iru p'anapataarã ome. 12 Chi tau urua nɨ̃baji t'ɨpɨtauk'a. Poro jɨ̃ra chok'ara jɨ̃ baji ichi porode. T'ɨ̃ p'ã baji ichi tau bɨɨrɨde. Mamĩda apidaapa k'awada-e pai ma t'ɨ̃ k'ãata jara k'inia bɨ. Ichia aupaita k'awa bɨ. 13 Ichi ɨ̃rɨpema p'aru jɨ̃ bada bek'ee baji waapa. Ichi t'ɨ̃jarapata Tachi Ak'õre Pedee. 14 Angeleerã chok'ara nipajida iru ome soldaorãk'a. Mãɨrã ichiaba wã nipajida caballo t'orroo ɨ̃rɨ. P'aru lino nãusaadee jɨ̃ p'anajida. T'o-t'oo baji, maarepida t'ãu-ee bada perã. 15 Ichi it'aideepa uchia baji espada choma k'ĩraichaa weda p'ewedee bɨ. Mãgɨpa ichia jõpiit'ee na eujãdepemaarã chok'ara; iru k'ĩra unuamaa iru p'anɨɨrã. Mãɨrã jõpiit'ee eperãpa net'aa jõpik'ajik'a pak'uru hierrodee oodapa. Uva piart'ɨpatak'a chi ba bõgo tapɨadee wãmerã, mãga pɨk'a ichia ma k'achia beerã bɨit'ee Tachi Ak'õre juade piuk'oodamerã, iru k'ĩrau bairã ãchi ome. 16 Ichi ɨ̃rɨpema p'aru mak'ara ɨ̃rɨ jɨ̃ badamãi nãgɨ́ t'ɨ̃ p'ã baji:
Rey Jõmaarã Rey mãik'aapa
Poro Waibɨa Jõmaarã Poro Waibɨa.
17 Mãpai mɨa unuji ángel bainɨ̃ bɨ ak'õrejĩru k'ĩrapite. Mãgɨpa golpe pedeeji ipanaarã ɨt'ɨ́ wãabaipataarãmaa:
—Chétɨ; cheepurútɨ k'odait'ee chik'o waibɨa Tachi Ak'õrepa teeru. 18 Chétɨ piudap'edaarã chiara k'ode: reyrã chiara; soldaorã poro waibɨarã chiara; eperãarã poro waibɨarã chiara; ichiaba caballo chiara mãik'aapa aɨ ɨ̃rɨ wãpataarã chiara; eperãarã jõmaarã chiara; esclavo-eerãde, esclavoorãde paara, ek'ariirãde, waibɨarãde paara.
19 Mãpai unuji mãgɨ́ nemĩsia na p'ek'au eujãdepema reyrã ome mãik'aapa ãchi soldaorã ome. Mãgɨɨrã chip'e p'anajida jura chõonadait'ee ma caballo t'orroo ɨ̃rɨ wã nipada ome mãik'aapa iru eere p'anadap'edaarã ome. 20 Mamĩda ichia ma nemĩsia jita ataji ma ne-animal k'achia ome; chi mãgɨ́ nemĩsia k'ĩrapite oodapa ne-inaa eperãarãpa p'oyaa oodak'aa ãchi juadoopa. Mãga oo bɨpa ma ne-animal k'achia, chi seewa jaraparipa eperãarã k'ũraji ma nemĩsia tauchaa bɨpidamerã ãchi k'ap'ɨade mãik'aapa ma nemĩsia k'ĩrak'a bɨmaa ɨt'aa t'ɨ̃pataadamerã. Ma caballo t'orroo ɨ̃rɨ wã nipadapa ma nemĩsia ma seewa jarapari ome chok'ai bɨta bat'ak'ooji lagok'a t'ɨpɨtau azufre ome jẽrajẽraa jira bɨdee. 21 Mãgɨɨrã ome nipadap'edaarã piuk'oojida mãgɨ́ espada uchiadapa ma caballo ɨ̃rɨ wã nipada it'aideepa. Mãpai ipanaarãpa mãɨrã k'ap'ɨa piuda jõmaweda k'o chejida. K'ojida bi jãwaarutamaa.