7
Ciento cuarenta y cuatro mil Israel pidaarã Tachi Ak'õrepa jɨrɨt'erada
Ma t'ẽepai mɨa unuji angeleerã k'ĩmari; aba bainɨ̃ bɨ norte eere; aba sur eere; aba ak'õrejĩru uchiapari eere; chi apema chi baaipari eere. Mãgɨɨrãpa madepema nãu t'ɨdɨk'a p'anajida p'uanaamerã eujã ɨ̃rɨ, p'usa ɨ̃rɨ wa pak'uru ɨ̃rɨ. Ichiaba unuji ángel awaraa ak'õrejĩru uchiapari eereepa uchia cheru. Mãgɨpa ne-inaa tauchaa bɨpari iru baji ichi juade. Ma ne-inaapa tauchaa bɨdak'ãri eperãarã ɨ̃rɨ, jara k'inia bɨ ma eperãarã Tachi Ak'õre ichita chok'ai baparideerã. Mãgɨ́ ángel golpe pedeeji apema k'ĩmariirãmaa; mãgɨ́ jɨrɨt'eradaarãmaa eujã mãik'aapa p'usa ãripidamerã:
—Waide ãripináatɨ eujã, p'usa mãik'aapa pak'uru, waide taipa tauchaa bɨda-e perã Tachi Ak'õredeerã tau bɨɨrɨde.
Mɨa ũriji jaradak'ãri jõmasaa eperãarã ɨ̃rɨ ma tauchaa bɨdap'edaa. Israel pidaarã ëreerãdepemaarã ciento cuarenta y cuatro mil paji.
Judá ëreerãdepema doce mil paji;
Rubén ëreerãdepema doce mil paji;
Gad ëreerãdepema doce mil paji;
Aser ëreerãdepema doce mil paji;
Neftalí ëreerãdepema doce mil paji;
Manasés ëreerãdepema doce mil paji;
Simeón ëreerãdepema doce mil paji;
Leví ëreerãdepema doce mil paji;
Isacar ëreerãdepema doce mil paji;
Zabulón ëreerãdepema doce mil paji;
José ëreerãdepema doce mil paji
mãik'aapa Benjamín ëreerãdepema doce mil paji.
Eperãarã chok'ara p'aru t'orroo jɨ̃ p'anadap'edaa
Ma t'ẽepai unuji eperãarã audú chok'ara nãgɨ́ chaadepema: eujã, ëreerã, p'uuru, pedee; mãgɨ́ chaadepema. Bainɨ̃ p'anajida ma rey su-ak'ɨ beepari k'ĩrapite mãik'aapa ma Oveja Chak'e k'ĩrapite. Apidaapa ãra p'oyaa juasiada-e, audú chok'ara p'anadap'edaa perã. P'aru t'orroo jɨ̃ p'anapachida mãik'aapa palma k'iru ateepachida ãchi juade ak'ɨpidait'ee o-ĩa p'anɨ. 10 Jõmaarãpa golpe pedeejida:
—Tachi Ak'õre, ma rey su-ak'ɨ beeparide su-ak'ɨ bɨpa mãik'aapa Oveja Chak'epa eperãarã o k'achiadeepa k'aripa atajida atuanaadamerã.
11 Angeleerã, chi wap'ɨra atadap'edaa ma rey su-ak'ɨ beepari, ma chonaarã poro waibɨarã mãik'aapa ma ne-inaa chok'ai bɨ k'ĩmari; mãgɨ́ angeleerã bedabaidachida tau bɨɨrɨ te jãde t'õbairutamaa ma rey su-ak'ɨ beepari k'ĩrapite mãik'aapa ɨt'aa t'ɨ̃pachida Tachi Ak'õremaa. 12 Mãgapachida:
—¡Amén! apachida. Jõmaarãpa ɨt'aa t'ɨ̃daipia bɨ Tachi Ak'õremaa mãik'aapa jaradaipia bɨ: “Pɨ jõmaarã k'ãyaara waibɨara bapari; jõmaarã k'ãyaara k'ĩsia k'awaara bapari; jõmaarã k'ãyaara t'ãri piara; jõmaarã k'ãyaara juataura; jõmaweda pɨ jua ek'ari p'anapata. Mãga ichita jaradait'ee, jõ-ee. ¡Amén!”
13 Mãpai ma chonaarã poro waibɨarãdepema abaapa mɨmaa iidiji:
—¿K'áirãma na p'aru t'orroo jɨ̃ p'anɨ? ¿Sãmãik'aapa chejidama? aji.
14 Mɨa p'anauji:
—Pɨata k'awa bɨda aji, mɨ k'ãyaara.
Irua mãgaji:
—Ãchi jai-idaadak'ãri, uchiajida audú miapi iru p'anadap'edaarã juadeepa. P'aru t'orroo jɨ̃ p'anɨ, ãchi p'aru t'õdap'edaa perã ma Oveja Chak'e waade. Mãgapɨ ãchia p'ek'au k'achia oopatap'edaa wẽpajida.
15 ‘Maperãpɨ Tachi Ak'õre su-ak'ɨ beepari k'ĩrapite bainɨ̃ p'anɨ.
Ãstaawa, p'ãrik'ua pida ãchia oopata Tachi Ak'õrepa oopi bɨk'a ichi ɨt'aripema te waibɨade.
Ma rey su-ak'ɨ beeparide su-ak'ɨ bɨpa ãra ichita ak'ɨ bapariit'ee, ichita ãra ome bapariit'ee perã.
16 Waa jarra ooda-e pait'ee mãik'aapa waa opisiada-e pait'ee.
Ichiaba ak'õrejĩrupa waa paada-e pait'ee mãik'aapa waa wãsiapa jɨa cheda-e pait'ee.’ (Is 49.10)
17 Mãga pait'ee ma Oveja Chak'e, rey su-ak'ɨ beepari k'ĩrapite bainɨ̃ bɨpa, ãra pia ak'ɨ bapariit'ee perã.
Ãramaa ak'ɨpiit'ee pania poatrɨ uchia bɨmãi, mãgɨ́ pania todak'ãri, ichita p'anapataadamerã iru ome.
Ma awara Tachi Ak'õre ãra ome bapariit'ee perã, waa t'ãri p'ua p'anadak'aa pait'ee.