9
K'ĩmari eerepema trompeta chaada
Mãpai ma k'ĩmari eerepema angelpa ichi trompeta chaak'ãri, mɨa unuji lucerok'a pajãdeepa baai cheda na eujãde. Mãgɨpa llave jitaji ewait'ee arii uria bɨ, chi t'ai jɨ̃a nɨ̃bada perã. Ma uria audú nãpɨa baji. Ma uria t'ai ewak'ãri, narira uchia nɨ̃beeji, nari waibɨa uchiaparik'a t'ɨpɨtau waibɨadeepa. Ma nari k'aurepa p'ãriudachi. Ak'õrejĩru mãik'aapa pajã perá unu-e paji nari jɨ̃rak'awaa nɨ̃bɨpa. Ma nari ome netuaraarã sisi k'ap'ɨak'a uchiadachida mãik'aapa wãaichoo chejida na p'ek'au eujãdee. Eujãde pa wãdak'ãri, mɨa unuji ne-inaa Tachi Ak'õrepa mãɨrãmaa bɨda; mãgɨ́ ne-inaa tusõrepa iru bɨk'a eperãarã k'aait'ee. Tachi Ak'õrepa mãɨrãmaa jaraji p'ũajara apida; pak'uru jida ãrinaadamerã. Jĩp'a p'ua oodaipia bɨda aji, chi Tachi Ak'õre tauchaa wẽe beerã ãchi tau bɨɨrɨde. Mamĩda jaraji eperãarã k'aa peenaadamerã. Jĩp'a p'ua oodaipia bɨda aji, atane joisomaa wãyaaru misa. Mãɨrãpa k'aada golpe p'ua nɨ̃baji tusõrepa k'aada p'ua nɨ̃baparik'a.
Mãgá eperãarã k'aa jõnɨde, ma eperãarã audú piu k'inia p'anadait'ee. Mamĩda piuda-e pait'ee.
Mɨa sisira unuji caballoorã uchiapatak'a jura chõode. Ne-inaa poro jɨ̃ra nẽedee oodak'a jɨ̃ p'anajida ãchi porode. Ãchi k'ĩra eperã k'ĩrak'a beeji. Ãchi puda waree beeji; wẽraarãdek'a mãik'aapa ãchi k'ida león k'idak'a beeji. Ãchi t'ũade ne-inaa jɨ̃ p'anajida armadura hierrodee oodak'a. Wãaichook'oodaidak'ãri, ãchi isia jĩwaapachida carro caballopa jidiupata jĩwaapatak'a, chok'ara uchiadak'ãri jura chõode. 10 Ãchi trude ne-inaa awapari iru p'anajida, tusõreerãpa iru p'anapatak'a. Mãgɨpa eperãarã k'aadait'ee atane joisomaa wãyaaru misa. 11 Ãchi rey Satanapa ãra chok'apari. Ichi ma uria nãpɨa bɨ jɨ̃apari. Hebreo pedeede ichi t'ɨ̃jarapata Abadón; griego pedeede Apolión; jara k'inia bɨ Eperãarã Peepari.
12 Ma naapɨara ne-inaa k'achiara wãyaaji. Ne-inaa k'achiara omé at'ãri falta bɨ.
Joisomaa eerepema trompeta chaada
13 Mãpai ma joisomaa eerepema angelpa ichi trompeta chaak'ãri, mɨa pedee ũriji altar nẽedee oodadeepa. Ma altar Tachi Ak'õre k'ĩrapite bainɨ̃ baji. Ma altar ãuk'idaa k'ĩmariide cacho paraa. Madeepa ma pedee uchia baji. 14 Jaraji ma angelpa trompeta iru badamaa:
—K'ena pë́iji angeleerã k'ĩmari Éufrates to ide jɨ̃a paraa p'anɨ.
15 Mãgɨ́ angeleerã k'ena pëik'ãri, uchiajida peenadait'ee na p'ek'au eujãdepemaarã õpeedepema chaa aba. Aɨ naaweda jɨ̃a paraa p'anajida nɨ p'anɨ misa año, atane, ewari mãik'aapa hora Tachi Ak'õrepa awara bɨdamaa paru misa. 16 Mɨa ũriji jaradak'ãri jõmasaa soldaorã p'e atadap'edaa caballok'a bɨ ɨ̃rɨ wãdamerã ãchi ome. Audú chok'ara; doscientos millones paji.
17 Ma caballok'a bɨ mãik'aapa mãgɨ́ ɨ̃rɨ wãdap'edaarã mɨa unuji k'ãimok'araa pɨk'a bɨde. Ãchi t'ũade armadura jɨ̃ p'anajida. Ma armadura p'oree baji, t'ɨpɨtauk'a. Ichiaba p'ãp'ãraa baji mãu pi-ia jacintok'a. Ichiaba k'uaraa baji mãu azufrek'a. Ma caballoorãk'a beeda poro león porok'a beeji. Mãɨrã it'aideepa uchiaji t'ɨpɨtau, nari mãik'aapa azufre p'ora. 18 Ma ne-inaa k'achia õpeepa; t'ɨpɨtaupa, naripa mãik'aapa azufrepa na p'ek'au eujãdepemaarã õpeedepema chaa aba piuji. 19 Ma caballoorãk'a beerãpa eperãarã mãgá p'oyaajida ãchi it'aipa mãik'aapa ãchi trupa, ãchi tru taama porok'a beeda perã. Mãgɨpa auk'a eperãarã p'ua oopachida.
20 Mãgá eperãarã chok'ara piujida mĩda ma k'achiapa, chi waide peeda-e p'anadap'edaarãpa ãchia ne-inaa k'achia oopata oo amaa k'iniada-e paji. Ɨt'aa t'ɨ̃ amaa k'iniadak'aa paji netuaraarãmaa. Ichiaba ɨt'aa t'ɨ̃ amaa k'iniadak'aa paji ãchia ne-inaa juapa ooda k'ĩrapite; ne-inaa nẽedee ooda, p'arat'adee ooda, broncedee ooda, mãudee ooda, pak'urudee ooda. Mãgɨ́ k'ĩrapite ɨt'aa t'ɨ̃ k'inia p'anapachida mãgee ne-inaa p'oyaa ak'ɨk'aa mĩda, p'oyaa ũrik'aa mĩda mãik'aapa p'oyaa t'ɨak'aa mĩda. 21 Ichiaba awaraarã pee amaa k'iniadak'aa paji. Jaipanaarãpa oopatak'a oo amaa k'iniadak'aa paji. P'ek'au oo amaa k'iniadak'aa paji mãik'aapa nechɨa amaa k'iniadak'aa paji.