TITO
San Pablopa K'art'a P'ãda Titomaa
San Pablo, Jesucristopa jɨrɨt'eradapa na k'art'a Titomaa p'ãji. Titopa Cristode ijãaji Pablopa jarateeda k'aurepa. Maap'eda nipapachi Pablo ome judio-eerã t'ãide. Pablopa iru atabëiji Creta islade mãpema ijãapataarã k'aripapariimerã. Na k'art'a p'ãji Titopa ma mimia piara oo k'awaamerã.
Salude jarap'eda, naapɨara Pablopa jara bɨ sãap'eda ichia Tito Cretade bëida: ɨmɨk'ĩraarã bɨmerã ijãapataarã ak'ɨpataarã mimia oodait'ee. Jara bɨ jarateepinaamerã tauchaa bɨpi k'inia p'anɨɨrãmaa ijãapataarã ɨmɨk'ĩraarã k'ap'ɨade (cap. 1). Jara bɨ sãga ijãapataarã p'anapataadaipia bɨ (cap. 2); k'ĩra jĩp'a nipapataadaipia bɨ ãchi poro waibɨarã jua ek'ari mãik'aapa awaraarã k'ĩrapite (cap. 3.1-11). T'ẽepai jara bɨ Titopa ichi k'ĩrachuunamerã Nicópolis p'uurude (cap. 3.12-15).
1
Salude pëida
Mɨ, Pablo mimiapari Tachi Ak'õre-it'ee. Jesucristopa mɨ pëiji ichi ũraa jarateede, Tachi Ak'õrepa jɨrɨt'eradaarã irude ijãadamerã mãik'aapa iru wãarata jara pëida k'awaadap'eda, chok'ek'ee p'anadamerã. Ma awara ichideerãpa k'awaadait'ee piudak'ãri, ichita ɨt'ari p'ananadait'ee ichideerã perã. Tachi Ak'õrepa mãga jaraji na p'ek'au eujã bai naaweda. Wãarapɨ; seewa jarak'aa. Tachi Ak'õreta Tachi K'aripapari. Irua k'inia bak'ãri, ma ũraa k'awapiji eperãarãmaa. Ichiaba mɨ jɨrɨt'eraji mãgɨ́ jarateenamerã.
Tito, na k'art'a pɨmaa p'ãru. Pɨ k'inia iru bɨ mɨchi warrak'a, Cristode wãara ijãapari perã mɨk'a. Ɨt'aa iidipari Tachi Ak'õrepa mãik'aapa Tachi K'aripapari Jesucristopa pɨ pia ak'ɨ p'anadamerã. Mãgá pɨ k'ãiwee bapariit'ee.
Pablopa Titomaa mimia teeda
Pɨ Creta islade atabëiji, ne-inaa mɨa jõma oo-e pada oomerã. Mɨa naaweda jaradak'a, jɨrɨt'eraipia bɨ ɨmɨk'ĩraarã p'uuru bee chaa ijãapataarã ak'ɨpataadamerã. Ijãapataarã ak'ɨpari t'ãri pia baipia bɨ Tachi Ak'õre k'ĩrapite. Ichiaba k'achia wẽe baipia bɨ eperãarã k'ĩrapite. Wẽra abapai iru baipia bɨ. Chi warrarã Cristode chok'ek'ee ijãadaipia bɨ. Ichiaba t'ãri pia p'anadaipia bɨ, awaraarãpa jaranaadamerã ãra k'achia-idaa p'anɨ, maa-e pɨrã k'ɨɨrɨ k'isua p'anɨ. Ichia Tachi Ak'õredeerã ak'ɨpariit'ee. Maperã jɨrɨt'eraipia bɨ eperã k'ĩra jĩp'a, k'achia wẽe apemaarã k'ĩrapite. K'ɨɨrɨ k'isua baik'araa bɨ; k'ĩrauyaa; toyaa; chõoyaa; chĩara k'ũrayaa p'arat'a jitait'ee. Ma k'ãyaara awaraarã auteebaipia bɨ, ichi temaa chedak'ãri. Ichiaba ne-inaa pia o-ĩa ooipia bɨ; k'ĩsia k'awaa baipia bɨ ne-inaa ooit'ee; t'ãri pia awaraarã ome; pia bapari Tachi Ak'õre k'ĩrapite; pia k'ĩsiapari ne-inaa ooi naaweda. Ichita Ak'õre Ũraade ijãaipia bɨ tachia jarateedap'edaak'a, ma ũraa wãara perã. Ma ũraa k'ãyaara Tachi Ak'õrepa ũraa awara bɨk'aa. Mãga ijãak'ãri, k'aripait'ee ijãapataarãpa oodamerã Tachi Ak'õre Ũraa chiwidi k'awa beerãpa jarateedap'edaak'a. Ma awara ma ũraa ũridaamaa beerãmaa k'awapii ãrapa k'achia oopata.
Pablopa jarada seewa jarateepataarãde
10 Mɨa mãga jara bɨ, mãgee ũridaamaa p'anɨɨrã chok'ara paraa perã parã t'ãide. Seewa ãchi k'ĩsiadeepa pariatua jarateepata mãik'aapa eperãarã k'ũrapata. Mãgɨɨrãpa jarateepata Cristo eere p'anɨɨrãpa at'ãri oodaipia bɨ Moisés eere p'anɨɨrãpa oopatak'a; tauchaa bɨpidaipia bɨ ɨmɨk'ĩraarã k'ap'ɨade. 11 Tito, mãɨrãmaa jarateepináaji. Ãchia jarateedaik'araa bɨ, ma k'aurepa ɨmɨk'ĩraarã, wẽraarã, ãchi warrarã paara k'ũrapata perã. Mãgeerãpa k'ĩra nejasia wẽe seewa jarateepata p'arat'a atadait'ee ãchi-it'ee.
12 Chonaarãweda Creta isladepema k'ĩsia k'awaapari, ãchi auk'aapa mãgaji:
“¡Creta pidaarã, seewa-idaa beerã, k'oo-idaa beerã, waibɨa nek'oyaa beerã! Parã jõmaweda t'ãri k'achia-idaa p'anapata ne-animalaarã k'achiarãk'a.”
13 Ma eperã k'ĩsia k'awaaparipa jaradak'a, mãga p'anɨ ma seewa jarateepataarã. Maperã ãchi mãik'aapa chi seewa ũri k'inia p'anɨɨrã paara ɨtrɨak'óoji jĩp'a ijãadamerã. 14 Mãgá waa ijãada-e pait'ee chonaarãwedapema judiorãpa seewa nepɨrɨdap'edaa ãchi k'ĩsiadoopa. Ichiaba waa ooda-e pait'ee Jesucristo ũraa wãara ũridaamaa p'anɨɨrãpa jara p'anɨk'a.
15 Cristo k'aurepa p'ek'au k'achia wẽe p'anadak'ãri, ne-inaa jõmaweda pia bɨ tachi-it'ee; chik'o k'odait'ee mãik'aapa it'abarreepema net'aa. Jõdee jãgee p'ek'au k'achia oopataarã-it'ee mãik'aapa Cristo ũraade ijãadak'aa beerã-it'ee, maarepida ne-inaa pia wẽ-e. Ãchi-it'ee jõmaweda k'achia bɨ. Ãchi k'ĩsia paara k'achia bɨ, Ak'õrepa k'inia bɨk'a k'ĩsiadak'aa perã. 16 “Taipa Tachi Ak'õrede ijãa p'anɨda” apata. Mamĩda seewata mãga jarapata. Tachia ãchia oopata unudak'ãri, k'awapata ãchia t'ãripa ijãadak'aa. T'ãri k'achia-idaa p'anadairã, Tachi Ak'õre k'ĩrau bɨ ãchi ome. Oodak'aa irua oopi k'inia bɨk'a. Mãgeerãpa ne-inaa pia apida p'oyaa oodak'aa.