2
Pol Tesalonaika malgi honagi ol tongwo ha
Ena yahuna hobo, na homa ni monga bani uminia. Ure ha maing di tibi ol ni tominga i, ni ari tau Yisas pir tekino? Pir tere nin han po sire a i si wanua. Homa Pilipai malgi molere ni monga bani uminia. Ure mominga gin i, arihobi na sire gale ol gogo dal na tomua dungwo pinirawa. Arihobi na sire gale ol gogo dal na tomba, ni monga bani ure hon na sire gale ol gogo dal na tenama dire kul pirikire God nomani na tongure nimni mole God ha maing di tibi ol ni tominua. Ap 16:19-24; 17:1-9
Tominga ha i, a i si ware pir sina enua. Enga ha i kraun sire ha nigi dongwo ta di tibi olekiminio, te na wou sire tal gogo ol ware ha nir si ni tekiminio, te hasu kera kule bal ni tekiminua. Te ha nir si ni tominga i, God ha maing dimia. God di tibi ol na tongwo pire di ni tominua. God na mominga maing han po sire na wai moma di hanere, nomani na tongure ha i nir si ni tominua. Arihobi na wai hanama dire ha nir si ni tekiminba, God na wai hanama dire ha maing di ni tominua. Tomingere God nin na nomani si piminga i, ebir sire han po simua. Na ha ura pangwo dire kraun sire yon a ura dimingere, pir tenana dire ta di ni tekiminua. Ni tal wai a nenga hobi na tenana dire yona inaning girungure ta dikiminua. Yu ominga i ni nin maing para pir po sinio, te God para hamua. Na nan hana awala gamingere, ni ari wiyol para weni hana wangere, singaba monamna dire ta dikiminua. Na gamna aposel hobi God honagi ol tere ha maing nir si ni tominga ipire, na hana ware tobo na to dinaminba, ta dikiminua. Dikire na gina ni yalhobi kina mole hamil ha sikiminia, aang hobi gir kene ongwo meri na gina mining bole omena haung gole molere kene ol ni tominirawa. Tere na gina yona milna ni tere, God ol wai ol na tongwo ha di tibi ol ni tenamna dire wara keminua. Kere ni u wai nanga ipire ha nir si ni tominua. Na aki di ni te mole gonaminga i ta mamia, ni u wai nanua. Gir hobo, na homa ha maing nir si ni tominga i, na gina hobi girungwo tangwo God ha maing nir si ni tere nan yona honagi ole diminua. Na ha maing nir si ni tominga i, tobo na tekinana dire, nan yona honagi nega dire ole ire nominua. Nominga i ni para hanere pir po sinua. Singa i sire ha maing di ni tega ha pangwo dima di pinua. 10 Ni Yisas pir tenga hobi na gina tal digan ta olkiminia, God nomani si pungwo meri wine ole tal dime dire ol waminga maing han po singere, te God para na hamua. 11 Irang gir hobi krehaman tere a yo te tongwo mere na ni arihobi ha maing a i si ware, oine holgi di monana dire, krehaman ni tere a yo te ni tominua. 12 God kene ol ni te molere, egin wai gal ni tomia, kene ol ware nin wangwo meri wanana dire krehaman ni tere a yo te ni tominua.
Tesalonaika yalhobi tal oun dongwo u au simba, ta mamia dire ha maing a i si ware nimni mongwo ha
13 Ena na gina God ha maing di tibi ol ni tomingere, ari hang pangwo di wama di pirikinia, God hang pangwo dimia di pire a i si wanua. Wanga ipire na gina hobi haung haung God ha di tominga gin i, ni ha maing a i si ware ol wanga hani, God di tibi ol tere wai piminua di tere tere mominua. Te God ol wai ol na tongwo ha i pir tere monga hobi, nomani sinali ulgi sire ul panamba, ha i yol e pingere si hon e ni te momua. Mongure wine ole doling bonua. 14 Ena girhobo, Yudia ganba Yuda arihobi enin tau Yisas pir tere ari tabin tani mongwo hobi sire gale ol gogo dal tomua. Tongwo meri ni eni hobi ni Yisas ol wangwo meri ware pir tenga i, hanere nigi de pir ni tere, ni sire gale ol gogo dal ni tomua. 15 Ena Yuda arihobi singaba Yisas si golere, God hana togu homa malungwo hobi si gole dimia. Si gole nan na dolna i mena olungure uminua. Te ol wangwo i God nigi de hamia. Hangure Yuda arihobi ari para weni kiang pai tere i kura ol tomua. 16 Na gina wiyol tau mongwo bani pire sigare kule u wai nangwo pire, ha maing di tibi ol tenamna dire ominba, Yuda arihobi wiyol hobi God sigare kul tekinamia, ha i ditekio dire, hol pera di na tomua. Yu oli ongwo ongwo omaga ongwo i, kara nigi weni domia pring bir pamia, God yong ki e tongure gul ire ire mongure para haminua.
Pol yalhobi hon harala di pungwo ha
17 Ena gir hobo, ni monga bani aidole ere banta ominga i, pi mole haung obilga ni wa di pimingere milna gul simua. Simba, na nomani ni ni tere mominua. 18 Molere na Pol ni monga bani urala di pire pire moliba, kwia nigi dongwo Seten kwaling pera di na tomia, uralga paikimua. 19 Paikimba, emgi hobana Yisas hon siina di unangwo, na gina honagi omingere ni u wai onga i hanere, na honagi ominga wai pama di pirere milna pinamua. 20 Te ni Yisas pir tere wine onga i na honagi ominga wai pama di pire nomani si pimingere yona horega omua.