13
Sosu a'i pe ane yo wisere pefine a'i fene ma'e au te'e atuaturowa.
Ane peri tere'e tere'e au te'eyei su, sosu ane peri ape wanu so'oruwerowata. Aiwawe a'i, ane Owane Sitewi lo ipari wisere a'i lo peri tere'e au te'eyei su, sosu ane peri ape wanu so'oruwerowata. Ane peri tere'e tere'e ape mo au te'eyei su, Ahowa, ane lu taune werese marepi erasi a'i tote wawesiyerowata. Ane metaiyei no'u yahowa'i aiwawe a'i heneraiyei. Sosu ane mene'e mapefuwe lo no'u erasi yahowa'i aiwawe a'i heneraiyei. Owane Sitewi lai Hepene Wara'i lo kairefi ane ma'e auwei su, serai ane peri lo lu taune ma'e au te'e fiyarirowa. Serai ane etiri werese fareyareye a'i siye so'oruwerowa. Serai ane etiri werese siye so'oruwerowa. Serai ane Owane Sitewi ne tote tawesiyei erasi a'i ya'orenamiyei su, ane omo pite a'i ma'e apou eiyei, “Omo, Ne sinetire!” Serai omo ape sinerowawe, irowa. Ane Owane Sitewi lo Hepene Wara'i a'i lo kairefi werese aniyei su, ahowa, ane lu taune werese ne marepi erasi a'i tote wawesiyerowata. Ane meni yahowa'i a'i wou heneraiyei. [Mt 17:20]
Ane ma'aru etiri werese ano lu ariye a'i ma'e auwei su, ane lowe ma'e Owane Sitewi lo peri au te'eyei su, serai lu tamo, Jisas lo peri umasi ta'ame ape, lowe ane me tape'i sahe aine ti tawesi tera'eyei. Sosu lowe ane yehe ani leiyei. Ane etiri ape mo irowei su, sosu ane lu taune werese ne marepi erasi a'i tote wawesiyenamirowata. Serai wiyawi ano ane irowei ape, yahowa'i heneraiyei.
Nomo lu taune marepi erasi a'i tote wawesiyenamiyei su, nomo lowe ma'e pei au pati aninamite. Nomo lowe ma'e ai peri owe ape te'ete. Nomo lowe lo etiri werese owe ape siye wisereyete. Nomo lu taune ma'e iyape towafi nomo lo owe ape ei ani arowete. Sosu lowe ma'e apou eiyei, “Yo seni werese nomo lo aseyaro pefine a'i ne.” Nomo peri ape owe ape te'ete. Nomo lu taune marepi erasi a'i tote wawesiyenamiyei su, nomo lowe ma'e owe ape ani ararote. Nomo marepi towafi nomo lo owe ape umasite. Lu tamo nomo ma'e au luwaruweyei su, nomo lowe ma'e ai marepi owe ape totete. Lowe nomo ma'e au luwaruweyei su, nomo lowe ma'e itiya'u au luwaruwerowata. Nomo yo seni luwaru a'i siyeyei su, nomo yo seni luwaru a'i ape ne owe ape au wisereyere. Ahowa, nomo peri wiyeme a'i wanuwei su, nomo Owane Sitewi ma'e au wisereyeyei. [Ro 12:9] Lu taune tamo nomo ma'e au luwaruweyei su, nomo lowe ne me'iyeni ma'e owe ape atati teire. Etiri luwaru a'i tamo nomo ma'e heneraiyei su, nomo Owane Sitewi ne tote tawesinamisiya. Serai nomo marepi wiyeme pefine a'i lo heneraiyei ne ninawenamisiya. Sosu lowe yo seni luwaru a'i ironamiyei su, nomo yo seni lowe lo ne apou toteyei, lowe yo seni luwaru a'i lowe lo me'iyeni ma'e atati arunatiyei. Sosu lowe yo seni luwaru a'i me'iyeni ma'e atati arunatiyei su, sosu lowe Jisas lo peri wanu umasiyei. Lu tamo nomo ma'e au luwaruweyei su, nomo kairefi a'i teinamiyei. [1 Pi 4:8]
Nomo lu taune ma'e marepi erasi a'i tote wawesiyenamiyei su, tote wawesiyeyei ape lo yo seni mi mi pasi pasi ironamirowa. Owane Sitewi lai Hepene Wara'i a'i lo kairefi nomo ma'e auwei su, serai nomo peri lo lu taune ma'e au te'e fiyarisawirowa. Kairefi ape po'uterowa. Nomo peri tere'e tere'e au te'eyei su, peri tere'e tere'e lo yo seni po'uterowa. So'oruweyei werese ape mo lo yo seni po'uterowa. Nomo Owane Sitewi lo peri tewi oso a'i wanu so'oruwe tepa'asiye. Aiwawe a'i nomo peri lo tewi oso a'i lu taune ma'e au te'e fiyarisawi. 10 Nowe ye'ewi su, etiri werese ape mo wisere pefine a'i henerairowa. Nowe ape se etiri wisere pefine a'i henerairowa su, etiri ape mo nomo tewi oso a'i siye so'oruwesiya ape, po'uterowa.
11 Tu naifa ane meni eime osu wou a'i iroteye su, ane eime osu lo peri wou a'i te'eye. Ane eime osu lo marepi wou a'i toteye. Ane eime osu lo yo seni wou a'i umasiteye. Ahowa, ane meni erasi henerai su, ane eime osu lo yo seni werese me'iyeni ma'e atati arunati. 12 Sosu nomo eimane osu lo yo seni wou irosiya. Nomo etiri ta irowei su, nomo etiri lo sitewi so'oru ta'ama. Nomo sa'i aseyaro a'i papu siyeyei su, nomo nihari nomo lo siye areiye ta'ame. Aiwawe a'i nomo Owane Sitewi lo yo seni werese a'i siye so'oru ta'ama. Nomo Owane Sitewi lo yo seni tewi a'i siye so'oruwe tepa'asiye. Nowe ye'ewi su, nomo Owane Sitewi lo nihari siyerowa su, nomo Owane Sitewi lo yo seni werese siye so'oruwe tepa'asirowa. Apou a'i ne. Owane Sitewi lai yo seni werese werese a'i nomo lo siye so'oru tepa'asinamiteye.
13 Ahowa, etiri hesi heta po'uterowata. Owane Sitewi ne tote tawesiyei eite po'uterowata. Owane Sitewi lo te'e naneiyei werese a'i, nomo ninawenamisiya ape, mi mi pasi pasi ironamitorowa. Nomo lu taune werese marepi erasi a'i tote wawesiyenamitorowa. Etiri hesi heta ape mo, etiri tutawe apou a'i ne. Nomo lu taune werese marepi erasi a'i pei tote wawesiyenamite. Etiri ape mi mi pasi pasi po'uterowata. [1 Te 1:3]