4
Meni ta me so ta'aneyei awei sahe ani teroso arowe.
(Matyu 13:1-9; Luk 8:4-8)
Sosu a'i pe Jisas lu disaipel lo mase hare ite tewiye ma'e si tame itori. Le lu taune tomu ne'ese ma'e Owane Sitewi lo peri au te'e fiyariteye. Lu taune tomu ne'ese le ma'e peri lo wanuwei ne ta'uwerai. Lu taune werese tei ataheyeteye. Jisas eiwerou ma'e teirowata. Le wai ta papu arowatowewe, wai pihatu sahe onuwe. Lu disaipel lo wai ape sa'i ma'e tewi itesawi. Sosu Jisas lu taune werese ma'e, hare ite tewiye sahe teiteye ape, peri anowe ta au te'eteye. [Mk 3:7-9; Lu 5:1-3] Sosu Jisas lu taune werese ma'e peri anowe tamo au te'eteye. Le lowe ma'e apou au te'eteye, [Mt 13:34; Mk 4:33-34] “Fene werese peri anowe eite wanure! Meni ta me so ta'aneyei awei ma'e ani terosowei ne fi. Meni ape me so ani teroso fiyariteye su, me so tamo yo tewiye ma'e winetaiye. Witane a'i irowe tamo lai yo tewiye ma'e sine itoraiyewe, me so werese a tepa'asiye. Me so tamo awei tapiye a'i sahe winetaiye. Awei peperi tewi oso a'i. Serai me so witane a'i perati wirai. Sosu poweiye wirai su, poweiye lai wamu oso ape ti haroharoweye. Napi lo tapiye sahe tewi itori. Serai wamu werese ape ti haroharoweye Sosu me so tere'e tamo wafei saneyei ni'ari a'i ponei winetaiye. Wafei saneyei luwaru a'i ape wiraiyewe, me so ape napetu tawesiye. Serai me so lo meni patiye erasi a'i teirowata. Me so werese ta'erowata. Sosu me so tamo ta'ane awei wisere a'i sahe winetaiye. Me so ape peratiye su, me so werese erasi a'i etineye. Me so tamo wisere erasi a'i ta'eye. Me so tamo erasi a'i ta'eye. Me so tamo tewi oso a'i ta'eye. Lu taune apaniye se, fene peri anowe eite wanu tote tawesire.”
Jisas peri anowe lo sitewi au te'eye.
(Matyu 13:10-17; Luk 8:9-10)
10 Sosu a'i pe lu taune werese omo towafi lowe lo ma'e fiyariti. Jisas lu disaipel lo, sosu lu taune tamo le mase iroteye. Lowe le ma'e peri anowe lo sitewi ne apou te'e towerirai, “Peri anowe ape, ne lu taune werese ma'e au te'eye ape, piye peri lo sitewi te'esiya awere?” 11 Jisas itiya'u eiye, “Owane Sitewi lo marepi werese ape, ane lu taune ma'e peri anowe se au te'e fiyariye. Ane pereye fene ma'e au te'e areiyerowa. Lu taune tere'e tere'e peri anowe lo sitewi wanu so'oruwerowata. 12 Tu naifa meni ta apou leseye.
‘Lu taune tamo Owane Sitewi lo marepi siye so'oruweyei su, lowe Owane Sitewi lo marepi wanu tote tawesirowata. Lowe Owane Sitewi lo peri wanuwei su, lowe Owane Sitewi lo peri lo sitewi ape wanu tote tawesi umasirowata. Lu taune tamo Owane Sitewi lo peri lo sitewi wanu tote tawesi umasiyei su, lowe Owane Sitewi ma'e si tame aiyeye su, sosu Owane Sitewi lai yo seni luwaru a'i lowe lo au ani ta'ane sasari pamoweye.’ ” Ais 6:9-10
Kewi so lo peri anowe lo sitewi.
(Matyu 13:18-23; Luk 8:11-15)
13 Sosu le lowe ma'e apou ei toweriye, “Peri anowe lo sitewi fene wanu so'oruweye awere? Ane fene ma'e peri anowe tamo au te'eyei su, fene peri anowe lo sitewi werese wanu so'oruweyei awere? 14 Wanure! Ane peri anowe lo sitewi ape fene ma'e au te'e areiyerowa. Meni ape me so ta'aneyei awei ma'e, ani teroso fiyariteye ape, me so ape mo Owane Sitewi lo peri aiwawe a'i au te'e fiyarisiya. 15 Me so tamo yo mai tewiye ma'e winetaiyei su, apou wou a'i lu taune tamo Owane Sitewi lo peri wanuwei. Sepei luwaru a'i (Satan) lu taune ape mo ma'e witane a'i aiyeye su, Owane Sitewi lo peri ani tepa'asi anirowa. Serai lowe Owane Sitewi lo peri wanu tote tawesi umasirowata. 16 Aiwawe a'i me so tamo awei tapiye sahe winetaiyei su, apou wou a'i ne. Lu taune tamo Owane Sitewi lo peri wanuwei. Lowe Owane Sitewi lo peri wanuwei su, lowe marepi wisere a'i se wanu toteyei. 17 Sosu nowe me'iye su etiri luwaru a'i lowe ma'e heneraiyei, lu tamo yo seni luwaru a'i lowe ma'e irowei su, lowe Owane Sitewi lo peri arunatirowawe, lowe yo seni luwaru ape ma'e si tame umasirowa. 18 Me so tamo wafei saneyei ni'ari a'i ponei sahe winetaiyei apou wou a'i ne. Owane Sitewi lo peri lu taune tamo ma'e au te'e fiyariyei su, lowe Owane Sitewi lo peri ape wanu toteyei. 19 Sosu awei lo yo seni tamo marepi hepene werese lire papu wirowa. Lowe ma'aru lo marepi, arearesiya ape, erasi a'i toterowa. Awei lo etiri tere'e tere'e lai lu taune ape mo papu wirowa. Serai awei lo yo seni, ma'aru lo marepi, sosu etiri tere'e tere'e, lowe lai Owane Sitewi lo peri napetu leyau tepa'asirowa. Serai lu taune ape mo Owane Sitewi lo peri wanu tote tawesi umasirowata. Sosu lowe tei kairefiyerowata. [Mt 19:23-24] 20 Me so tamo awei wisere a'i ma'e winetaiyei apou wou a'i ne. Lu taune tomu ne'ese Owane Sitewi lo peri wanuwei su, lowe peri ape wanu tote tawesi umasinamirowa. Lowe Owane Sitewi lo marepi ape se tei kairefiyerowa. Serai lowe Owane Sitewi lo wiyawi werese irorowa. Lu taune tamo Owane Sitewi lo wiyawi oso a'i anirowa. Lu taune tamo Owane Sitewi lo wiyawi erasi a'i anirowa. Aiwawe a'i lu taune tamo Owane Sitewi lo wiyawi erasi pefine a'i au ta'anerowa.”
Meni ta yehe erei wahu unahi papu owe ape fu fareyarere.
(Luk 8:16-18)
21 Sosu Jisas lowe ma'e apou ei toweriye, “Fene yehe lam taiso fu mitaiyeyei su, fene wahu ta unahi papu fu fareyareyei awere? Ahowa, fene wari unahi fu fareyareyei awere? Ahowa, fene yehe lam taiso fu mitaiyeyei su, fene hire amerame a'i au teire. Serai lu taune werese wesi papu iroteye ape, yehe mitaiyeyei amerame a'i siyerowa. [Mt 5:15; Lu 11:33] 22 Lu taune tamo etiri ta fareyareyei ne toteyei su, Owane Sitewi lai etiri ape amerame a'i au atuatu areiyerowa. Aiwawe a'i lu taune tamo peri te'e fareyareyei ne toteyei su, Owane Sitewi lai peri ape amerame a'i au te'e fiyarirowa. [Mt 10:26; Lu 12:2] 23 Lu taune apaniye se, fene peri ano ape fa wanu tawesire.” 24 Sosu le lowe ma'e apou au te'eye, “Weiyai! Fene peri tere'e tere'e tamo wanuwei ape, fene peri ape tote etire. Peri tamo wisere a'i ne. Peri tamo luwaru a'i ne. Fene peri luwaru a'i owe ape tote umasire. Fene lu taune lo yo seni siye eti tiyatiyei su, Owane Sitewi lai yo seni fene lo siye etirowa. Sosu Owane Sitewi yo seni fene lo luwaru a'i siye so'oruweyei su, le etiri orese erasi a'i fene ma'e aurowa. [Mt 7:2] 25 Lu taune tamo Owane Sitewi lo marepi erasi a'i tote tawesiyei su, Owane Sitewi lai lowe ma'e yo seni aseyaro lo erasi a'i aurowa. Lu taune tamo Owane Sitewi lo marepi me'iyeni ma'e atati aruwei su, Owane Sitewi lai etiri werese lowe lo ani tepa'asi anirowa.” [Mt 13:12; 25:29; Lu 19:26]
Me so peratiyei lo peri anowe.
26 Sosu a'i pe Jisas peri anowe ta lowe ma'e apou au te'eye. “Owane Sitewi lo marepi apou wou a'i ne. Meni ta me so tamo ta'aneyei awei ma'e fu ani teroso fiyarisawirowa. 27 Le me so ape awei sahe aine teroso fiyarisawirowa su, le wesi topo lo ma'e pasi a'i nihe howeiyei ne irowa. Nowe me'iye su me so ape perati wirairowa, wamu hire ma'e wirairowa. Me so perati wirairowa ape, meni ape eiwerou toterowa awere? Le so'oru ta'ama. 28 Awei ape lai me so ape perati wiyei ne irorowa. Tu me so ape peratirowa. Sosu wamu lo ape hire ma'e wirairowa. Me'iye su, me so tei kairefiyerowa. Sosu erasi teirowa su, me so ape erasi a'i ta'erowa. 29 Me so ayei siyeyei su, meni ape ipari mene'e lo me so lo meni patiye papa'u foro'oweyei ape, aine tou fusawirowawe me so ape mo wesi ma'e aitirowa.” [Jol 3:13; KTH 14:15]
Saiyoho so lo peri anowe.
(Matyu 13:31-32; Luk 13:18-19)
30 Sosu a'i pe le apou te'eye, “Owane Sitewi lo marepi, eiwerou ane fene ma'e au te'e atuaturowa awere? Piye peri anowe ta ane au te'e atuaturowa awere? Serai fene Owane Sitewi lo marepi amerame a'i wanu tote areiyerowa. 31 Owane Sitewi lo marepi saiyoho so wou a'i ne. Saiyoho so ta'aneyei awei sahe ani teroso fiyariyei su, me so ape oso oso a'i ne. Me so tere'e werese erasi a'i ne. 32 Saiyoho so ape awei sahe ani terosowei su, le perati wirairowa. Saiyoho lo meni patiye erasi a'i teirowa. Saiyoho nei erasi a'i irorowa. Serai irowe tamo nei lo sahe onurowa. Aiwawe a'i lowe uri lowe lo saiyoho nei ape sahe ta'anerowa.”
Jisas peri anowe se lu taune ma'e au te'eteye.
(Matyu 13:34-35)
33 Sosu a'i pe Jisas lowe ma'e peri anowe tomu ne'ese au te'e fiyariteye. Le Owane Sitewi lo peri, peri anowe se au te'eye. 34 Le lowe ma'e au te'eye su, le peri anowe a'i au te'eye. Le peri amerame a'i au te'e ta'ame. Sosu Jisas lu disaipel lo mase a'i iroteye su, le peri anowe lo sitewi lowe ma'e au te'e areiyeteye.
Jisas sa'i ei erasi einamiye.
(Matyu 8:23-27; Luk 8:22-25)
35 Jisas peri anowe te'e tepa'asiye su, neriwei a'i le lu disaipel lo ma'e apou eiye, “Nomo hare ite tewiye feni ma'e iyatutiyei.” 36 Lowe lu taune werese hare ite tewiye sahe arunatiyewe, hare ite ponei ma'e iyatuti. Jisas wai si ma'e onuwe. Wai tere'e tere'e aiwawe a'i lowe mase sa'i ape ma'e iyatuti. 37 Lowe sa'i ponei sahe iroteye su, fiyari erasi ta henerai. Sa'i ei erasi a'i wai ani awetu awetowe. Sa'i erasi a'i wai papu teme'eriyeye. 38 Sosu Jisas wai si ma'e me tuto'u sahe nihe howeiteye. Lowe sa'i ei erasi siyeye su, lowe atoweiye erasi a'i irowe. Lowe le eisoweye, apou eiye, “Meni Owane, sa'i ei lai nomo ani aporuwa. Ne nomo werese ne ewite se ta'ama awere? Nomo temeniye ataheyewa.” 39 Sosu Jisas nihe lo petaneye su, le fiyaru, sa'i ei erasi ma'e apou eiye, “Fiyaru, sa'i ei titanere.” Pereye a'i fiyaru sa'i ei titane temeniyeye. 40 Sosu Jisas lowe ma'e eiye, “Fene piyene atoweiyesiya awere? Fene Owane Sitewi lo marepi tote tawesi se ta'ama awere?” 41 Lowe peri lo wanuwe su, lowe marepi atoweiye erasi irowe. Lowe a'i lai apou te'e tiyatiteye. “Meni eite eiwerai awere? Fiyaru, sa'i ei eite peri lo wanu umasiye.”