8
Jisas lu tomu ne'ese a'i (4,000), ene ayei au aye.
(Matyu 15:32-39)
Nowe me'iye ta se lu taune tomu ne'ese a'i (4,000) Jisas ma'e Owane Sitewi lo peri wanuwei ne ta'uwerai. Lowe peri lo wanuwe su, lowe ene ayei werese po'uteye. Serai lowe werese lau a'i iroteye. Jisas lai lu disaipel lo ma'e ei aniyewe, lowe ma'e eiye, “Ane lu taune werese marepi erasi a'i ewite totesiya. Ayei werese lowe lo ariye pefine a'i ne. Lowe poweiye hesi heta ane mase iroteye. Serai lowe lau erasi irosiya. [Mk 6:34-44] Lowe werese lau erasi se, ane lowe omo towafi lowe lo eimawesawirowa su, lowe lai lau yo mai sahe erasi teriterowa. Serai lowe awei ma'e ninapune winetairowa. Lu taune tamo omo tere'e eyeri ma'e fai.” Sosu Jisas lo lu disaipel le ma'e te'e toweriye, “Lu taune tomu ne'ese a'i sato irosiya. Nomo eiwerou nau ta'ase lowe ma'e au ayei nehirowa awere? Pani eite ariye a'i tene. Sosu Jisas lowe ma'e ei toweriye, “Nau ta'ase, eiwerou a'i irosiya awere?” Lowe le ma'e itiya'u eiye, “Nomo ereti feni werese feni hesi a'i irosiya.” Sosu Jisas lu taune werese ma'e eiye, “Fene werese awei saro onure!” Sosu le nau ta'ase ereti feni werese feni hesi a'i ereti lo se aniteyewe, le Owane Sitewi ma'e au te'e wisereyeye. Sosu le nau ta'ase tewi pa tewi a'i ani topotowe. Sosu le lu disaipel lo ma'e auwe. Lu disaipel lo ape lai lu taune werese ma'e au none isafiyeteye. Lowe hare oso a'i tamo le ma'e aitai. Jisas hare ape ereti lo se aniteyewe, Owane Sitewi ma'e au te'e wisereyeye. Le lu disaipel lo ma'e tewi a'i auwe. Lu disaipel lo lai lu taune werese ma'e aiwawe a'i au none isafiyeteye. Lu taune werese nau ta'ase hare tewi pa tewi a'i ape ene a tepa'asiye su, lire lowe lo teme'eriyeye. Serai lowe otuwei a'i iroteye. Sosu nau hare foruwe iroteye ape, serai lu fene lo lai si ipi ma'e so asiye. Lu tomu ne'ese a'i (4,000), nau ta'ase hare tewi pa tewi a'i ene ateye. Lowe ene a tepa'asiye su, Jisas lowe omo towafi lowe lo ma'e eimawesawi. 10 Pereye witane a'i Jisas lu disaipel lo mase hare ite ma'e itori. Lowe wai papu arowatowe. Lowe sa'i feni eire ma'e iyatu toneri. Omo pani Dalmanuta ma'e heneri.
Lu Farasi tamo Jisas ma'e yaru erasi pefine a'i ne te'e toweriye.
(Matyu 16:1-4)
11 Sosu a'i pe lu Farisi tamo Jisas ma'e ai marepi te'eye. Lowe le ma'e apou te'eye, “Ne Owane Sitewi lo omo ma'e itorai su, ne nomo ma'e wiyawi erasi pefine a'i au atuatu areiyere. Serai nomo lai, ne, Owane Sitewi ma'e itorai ape, siye so'oruwerowa.” 12 Sosu Jisas peri lowe lo wanuwe su, marepi lo orese erasi iroteye. Le heyaneteyewe, lowe ma'e eiye, “Piyene lu taune werese nowe pereye irosiya ape, Owane Sitewi lo yaru siyereme awere? Ane peri wiyeme a'i ta fene ma'e te'esiya, Owane Sitewi lai fene ma'e wiyawi erasi pefine a'i au atuatu areiyerowata.” [Mt 12:39; Lu 11:29] 13 Sosu Jisas lowe arunatiyewe, wai ape si tame arowatowe. Lowe sa'i feni eire ma'e iyatu toneri.
Jisas peri anowe ta au te'eye.
(Matyu 16:5-12)
14 Sosu a'i pe lu disaipel lo nau ta'ase aitaiyei tote i'aneye. Lowe nau ta'ase ta'i a'i wai papu aitai. 15 Jisas lowe ma'e peri kairefi a'i au eiye, “Weiyai! Fene Farisi lo wawe sa'i owe ape totere. Sosu Herot lo wawe sa'i owe ape totere.” [Lu 12:1] 16 Lu disaipel lo te'e tiyatiteye, “Nomo nau ta'ase i'aneye. Serai nomo lau erasi a'i irorowa.” 17 Jisas peri lowe lo te'eteye ape wanu so'oruwe a'i ne. Sosu lowe ma'e te'e toweriye, “Fene piye peri te'e tiyatisiya awere? Fene peri ano siye so'oru ta'ama awere? Marepi fene lo kairefi a'i awere? [Mk 6:52] 18 Fene nihe se, fene wiyawi ane ta'aneye ape, siye ta'ame awere? Fene apaniye se fene peri ano ane te'eteye ape, wanu ta'ame awere? Sosu fene etiri werese ane ta'aneteye ape, tote i'aneye awere? 19 Ane nau ta'ase tewi pa tewi a'i, ani topotowewe, sosu lu (5,000), none isafiyeye su, ipi eiwerou a'i foruwe iroteye awere?” Lowe le ma'e itiya'u eiye, “Nomo ereti feni hesi werese lowe hesi a'i (12) ipi sahe so asiteye.” [Mk 6:41-44] 20 Sosu ane nau ta'ase tewi pa tewi a'i lu (4,000) aiwawe a'i, none isafiyeye su, eiwerou a'i foruwe ipi sahe so asiteye awere? Sosu lowe le ma'e itiya'u eiye, “Nomo ipi ereti feni werese feni hesi a'i foruwe so asiteye.” 21 Sosu le lowe ma'e apou eiye, “Fene wiyawi ape, ane ta'aneye ape, siye so'oru ta'ama awere?”
Jisas meni ta, nihe pokowe tawesiye ape, au ta'ane peteneye.
22 Sosu lowe omo Betsaida lo yo senitewi ma'e furi. Lu tamo meni ta, nihe pokowe tawesiye ape, le ma'e henetai. Lowe le ma'e apou eiye, “Ne meni ape lo nihe ma'e isawe hetesiyere. Serai le nihe petenerowa.” 23 Sosu Jisas meni ape ereti se aniteyewe, omo nowe ma'e heneti. Sosu le pisa'i nihe lo ma'e topohowe. Sosu le ereti lo se meni ape hire ma'e isawi hetesiyeye. Jisas lai le se peri ta ei toweriye, “Ne etiri ta siyesiya awere? Piyete awere?” 24 Sosu meni ape nihe hire ma'e siye aroweye. Sosu le apou eiye, “Ane lu tamo siyesiya. Lowe me wou a'i uweisiya.” 25 Jisas meni ape lo nihe sahe ereti tame isawe hetesiyeye. Sosu meni ape nihe petaneye su, le siye etiyewe, etiri werese mi amerame a'i siyeye. Nihe lo wisere a'i ne. 26 Sosu Jisas meni ape wesi topo lo ma'e eimawesawi su, le ma'e eiye, “Ne iyei su, ne omo nepawe ma'e owe ape wire.”
Pita Jisas ne au te'e areiyeye.
(Matyu 16:13-20; Luk 9:18-21)
27 Sosu a'i pe Jisas lu disaipel lo mase arunatiyewe, Sisaria Filipai lo omo ma'e yaneri. Lowe, yo sahe iteye ape, Jisas lowe ma'e ei toweriye, “Lu taune werese ane ne apou tote te'esiya awere? Ane eiwerai awere?” 28 Sosu lowe Jisas ma'e itiya'u eiye, “Lu tewi tamo ne ne apou te'esiya, ‘Ne Jon sa'i au hu siye meni.’ Lu taune tere'e tamo ne ne apou te'esiya. ‘Ne meni Elaija.’ Lu taune tere'e tamo apou te'esiya. Ne Owane Sitewi lo peri au te'e siye meni.” [Mk 6:15] 29 Sosu Jisas lowe ma'e apou ei toweriye, “Wanure! Fene ane ne apou te'ere! Ane eiwerai awere?” Sosu Pita le ma'e itiya'u eiye, “Ne a'i lai Krais wiyeme a'i tene! Owane Sitewi Tai wiyeme a'i lai ne hi awei ma'e eimawe arosai.” [Jo 6:68-69; Mk 9:9] 30 Sosu Pita peri ape te'e tepa'asiye su, Jisas lowe ma'e eiye, “Fene werese lu taune ane ne owe ape te'e areiyete.”
Jisas lo temeniyeyei ne, le lu disaipel lo ma'e au te'e areiyeye.
(Matyu 16:21-28; Luk 9:22-27)
31 Sosu a'i pe Jisas lu disaipel lo ma'e peri tomu ne'ese au atuatu areiyeye. Le lowe ma'e apou eiye, “Ane, meni ape, Owane Sitewi hi awei ma'e eimawe arosai ape, fofowei erasi a'i teriterowa. Lu owane tomu ne'ese lai ane ne me'iyeni ma'e arunatirowa. Ya'ariyei lo lu owane tamo, au heseyei lu owane tamo, sosu Owane Sitewi lo peri siye te'e eti siye lu owane tamo, lowe lai Jisas ne me'iyeni ma'e atati arunatirowa. Lowe ane aine tera'eyei ne toteye. Lowe ane aine tera'eyei su, lowe ane fisiye yo ma'e furowa. Nowe hesi heta i tepa'asirowa su, Owane Sitewi lai ane si tame ta'ane norohuwe sinerowa.” 32 Jisas peri ape lowe ma'e au te'e areiyeteye. Sosu Pita Jisas feni ma'e heneti. Le Jisas ma'e ai marepi se apou eiye, “Ne peri ape, ne nomo ma'e au te'e areiyeye ape, owe ape te'ete!” 33 Ahowa, Jisas lu feni werese atati siyeyewe, le Pita ma'e ai marepi se peri lo ape au te'e fareraiyeye. Le Pita ma'e eiye, “Sepei Satan, ne me'iyeni ano ma'e teire! Ne Owane Sitewi lo marepi tote umasi ta'ame. Mi mi werese ne awei lo yo seni marepi a'i tote tawesi umasinamisiya.” 34 Sosu Jisas lu taune werese, lu disaipel lo mase le ma'e ei aniye. Sosu le lowe ma'e apou te'eye, “Lu taune tamo ane umasiyei ne toteyei su, le marepi topo lo me'iyeni ma'e atati arunatite. Le me tape'i topo lo pei sutete. Sosu yo peri ano pei umasita. [Mt 10:38-39; Lu 14:27] 35 Lu taune tamo marepi hepene towafi lowe lo mi mi pasi pasi ironamiyei ne toteyei su, lu taune ape mo, mi mi pasi pasi temeniyerowa. Aiwawe a'i, lu taune tamo yo seni ano umasirowa, sosu au te'e areiyerowa su, sosu lu tamo lowe aine tera'erowa su, lowe marepi hepene he'i a'i mi mi pasi ironamitorowa. 36 Wanure! Meni ta awei lo etiri werese aniyei su, sosu mo'o le mi mi pasi pasi yehe omo sahe ironamitorowa. Awei lo yo seni ape wisere a'i awere? Ahowa! Meni ape temeniyerowa su, etiri werese lo ape aiwawe a'i po'uterowa. 37 Lu taune tamo marepi hepene he'i eteyei ne toteyei su, lowe piye etiri se au eterowa awere? Ahowa, lu taune werese marepi hepene he'i a'i eterowata. 38 Pereye nowe eite se lu taune yo seni luwaru a'i umasinamisiya ape, ane meni ape, Owane Sitewi lai hi awei ma'e eimawe arosai ape, lowe ane ne neritaseyeyei irorowa. Aiwawe a'i lowe peri ano neritaseyeyei irorowa su, nowe ye'ewi se, ane Tai lo mitaiyeyei erasi mase, Owane Sitewi lo ipari wara'i a'i (Ensel) tomu ne'ese mase si awei ma'e tame itorairowa. Ane lai lowe ne neritaseyeyei irorowa.” [Mt 10:33]