TAITUS
Pol One Towe eite Taitus ma'e Lese Ausawi
Taitus Peri Tutawe
Meni ape Taitus Juda lo lu tewi ma'e aiye ta'ame. Pol lu taune ma'e au te'e fiyariteye su, meni ape Taitus lai Jisas ne tote tawesi umasiteye. Serai Pol omo omo tere'e ma'e peri lo au te'e fiyariteye su, le meni Taitus le mase heneti. Pol lai Taitus omo Korin ma'e nowe hesi a'i eimawesawi. Taitus omo Korin sahe le lu taune werese marepi lowe lo au kairefiyeteye. Nowe me'iye su, le meni Taitus kemere Krit ma'e eimawesawi. Le Taitus ma'e apou leseye, “Lu tamo peri afofo a'i au te'eteye ape, ne lowe ne weiyai!”
1
Pol lai Taitus one towe eite lese ausawi.
Ane, Pol, Owane Sitewi lo wiyawi ta'ane siye meni. Owane Sitewi lai ane ariariyeye. Owane Sitewi ane lu taune werese ma'e Jisas Krais lo wiyawi ta'aneyei ne eimawesai. Owane Sitewi lai lu taune tomu ne'ese ariariyeye. Sosu lowe Jisas lo yo seni umasiyei su, Owane Sitewi lai ane le ne tote tawesiyei lowe lo au kairefiyeyei ne eimawesaiyei. Ane lowe ma'e Owane Sitewi lo peri wiyeme a'i apou a'i te'esiya, lu taune werese yo seni aseyaro a'i pei ironamite. Tu naifa weriyei Owane Sitewi lai nomo ma'e te'e eti naneiteye. Le apou au te'eye, “Ane lai lu taune werese, marepi ano umasinamiyei ape, ane lowe ma'e marepi hepene he'i a'i aurowa. Serai lowe mi mi pasi pasi ironamirowa.” Nomo werese marepi hepene he'i a'i ape ninawesiya. Le lai peri wawero au te'erowata. Serai Owane Sitewi lo te'e eti naneiteye ape wiyeme a'i henerairowa. [Kl 1:27] Nowe mo'o ta su, Owane Sitewi lai lu tamo ma'e, te'e eti naneiye ape, au te'e fiyariye. Le a'i lai ane te'e naneiye lo ape auwe. Serai Owane Sitewi lai, nomo ma'e marepi hepene he'i a'i auwei ape, le ane ma'e apou au te'eye. “Ne lu taune werese ma'e te'e naneiyei ape ano pei au te'e fiyarite.” Ane, Pol, one towe eite ne ma'e, Taitus, lese ausawiyei. Ne meni eime ano ne. Ane ne ma'e one towe eite ausawiyei. Ane ne ma'e Jisas lo peri au te'eteye su, ne Jisas lo peri wanu tote tawesi umasinamiteye. Serai ane aite pa'ise no wou a'i henerai. Sosu ne meni eime ano wou a'i henerai. Owane Sitewi lai Tai wiyeme a'i, Jisas Krais aiwawe, lowesi marepi no au feraferei ironamirowa. Lowesi ne ma'e marepi fetane a'i au irorowa. [2 Ko 8:23; Ga 2:3; 2 Ti 4:10; Ro 1:7]
Taitus, ne kemere Krit saro ahe ta'anere.
Tu naifa ane ne kemere Krit sahe arunati. Ane ne kemere Krit ma'e arunati su, ane ne ma'e apou eiye, “Ne wiyawi notosi lo au fareraiyere. Ane ne arunati su, wiyawi notosi lo ta'ane tepa'asi ta'ame ne. Serai ne wiyawi notosi lo ta'ane tepa'asire. Ne omo werese sahe lu tamo ariariyere.” Lu ape mo Owane Sitewi lo wiyawi werese au noweinoweiyei. Ane ne tu au te'e tepa'asiye. Ne lu tamo yo seni apou ape se ariariyere. Meni ta lo yo seni wara'i a'i irosiya. Le tani ta'i a'i naiture. Eimane werese lo Jisas lo peri pei wanu tote tawesi umasinamire. Eimane werese lowe lo yo seni luwaru a'i owe ape irote. Lowe tai mai lo peri owe ape wanu arisite. [1 Ti 3:2-7; 2 Ti 2:24-26] Meni ape, Owane Sitewi lo wiyawi au noweinoweiyei ape, yo seni aseyaro irote. Le marepi topo lo a'i owe ape tote umasite. Le ai marepi witane a'i owe ape au te'e tiyatite. Le meremereye sa'i owe ape are. Le lu taune ma'e ai atuwei lo yo seni owe ape ai atu tiyatite. Le ma'aru lo marepi ne owe ape tote tawesinamite. Ahowa, le meni isafi a'i ne. Le yo seni werese wisere a'i marepi erasi a'i fa totete. Le Owane Sitewi lo wiyawi au noweinoweiyei su, le marepi wara'i a'i irote. Owane Sitewi lo nihe se meni ape lo yo seni wara'i a'i ne. Le lu taune lo yo seni marepi wisere a'i se siye eti hesi ereire. Le Owane Sitewi ma'e au te'e wisereyeyei su, le marepi wisere a'i se au te'e wisereyete. Yo seni topo lo kairefi a'i se teite. Le yo seni lo yo hesi a'i ape owe ape umasite. Le Owane Sitewi lo peri werese a'i siye etite. Le Owane Sitewi lo peri wanu tote tawesi umasinamite. Owane Sitewi lo peri, nomo ne ma'e au atuatunamiteye ape, lu ape mo peri ape fu wanu tote tawesi umasite. Le Owane Sitewi lo peri wiyeme a'i siye etite. Lu tamo Owane Sitewi lo peri wawero a'i au te'e fiyariyei su, le peri lowe lo au te'e fareraiyeyei. Serai le fara'u Owane Sitewi lo peri fu au te'e fareraiyete.
Lu tamo peri wawero a'i au te'e atuatuteye.
10 Kemere Krit sahe lu tomu ne'ese lowe Owane Sitewi lo peri arisiteye. Lu tomu ne'ese peri ahi a'i au te'e te'eteye. Lu tomu ne'ese peri ta au te'e areareteye. Juda lo lu tomu ne'ese yo seni ape mo umasinamiteye. [1 Ti 4:7] 11 Lu werese ape mo peri wawero ape mo au te'eyei su, lowe nohuweripi awaripi werese lo marepi au luwaruweyei. Lowe peri wawero towafi lowe lo au te'e atuatuteyei su, lowe ma'aru aniyei ne toteyei. Ne lu ape mo ahi lowe lo einamite. [1 Pi 5:2; 2 Ti 3:5-6] 12 Meni ta lu tewi ape ma'e fai. Le au te'e siye meni towafi lowe lo apou au te'eye, “Fene lu taune, kemere Krit ma'e fai ape, fene werese peri wawero au te'enamisiya. Fene werese yo seni luwaru a'i ironamisiya. Fene werese aiwawe a'i onota'ano a'i ne. Fene ayei ahi a'i ne. Fene sa'i eifariyai wou a'i ne.” 13 Peri ape wiyeme a'i tene? Serai ne Jisas lo lu feni yo seni apou ape siyeyei su, ne lowe ma'e apou au te'e fiyarire, “Fene, yo seni luwaru werese a'i fene lo me'iyeni ma'e atati arute.” Lowe peri no wanu tote tawesi umasiyei su, lowe yo seni aseyaro irowei. [2 Ti 4:2] 14 Lowe yo seni aseyaro umasiyei su, lowe Juda lo ya'ariyei lo peri owe ape totete. Aiwawe a'i lowe lu tamo tere'e lo peri wawero a'i owe ape wanu umasite. Lu tere'e ape mo peri wiyeme a'i me'iyeni ma'e atati aruwei. Lu tamo ape yo seni luwaru a'i ma'e marepi lowe lo tatai aniyei. [1 Ti 4:7] 15 Lu taune Jisas lo yo seni umasinamiteye ape, marepi lowe lo aseyaro a'i henerai. Owane Sitewi lai marepi lowe lo ne apou a'i totesiya, “Etiri werese aseyaro a'i ne.” Ahowa, lu taune werese, Jisas lo peri arisinamiteye ape, marepi lowe lo unou a'i ne. Etiri werese lowe lo unou a'i tene. Owane Sitewi lo nihe se, marepi werese lowe lo unou a'i ne. Marepi Hepene lowe lo aiwawe a'i unou a'i ne. Serai Owane Sitewi lai lowe me'iyeni ma'e atati aruwei. 16 Lowe lu taune werese ma'e ahi a'i se apou au te'esiya, “Nomo Owane Sitewi so'oruwenamisiya.” Ahowa, lowe wiyawi lowe lo au ta'anenamisiya su, lowe Owane Sitewi lo marepi umasi ta'ame. Lowe Owane Sitewi lo peri werese arisinamisiya. Lowe Owane Sitewi ma'e me'iyeni ma'e atati aruwe. Lowe ai marepi Owane Sitewi ma'e lu taune aiwawe a'i totenamisiya. Ahowa, lowe Owane Sitewi lo peri werese arisinamisiya. Lowe wiyawi wisere a'i tamo irorowata. [1 Jo 1:6; 2:4]