2
Baryadii Yoonis
Markaasaa Yoonis Rabbigii Ilaahiisa ahaa baryay, isagoo ku dhex jira calooshii kalluunka. Oo wuxuu yidhi,
Dhibaatadayda aawadeed ayaan Rabbiga ugu yeedhay,
Isna wuu ii jawaabay.
Waxaan ka dhex qayliyey She'ool uurkiisa,
Adna codkaygaad maqashay.
Waayo, waxaad igu dhex tuurtay moolka iyo badda uurkeeda.
Hareerahaygana waxaa ku wareegsanaa daad,
Hirarkaagii iyo mawjadahaagii oo dhammuna way i dul mareen.
Kolkaasaan idhi, Indhahaaga hortooda waa layga tuuray;
Welise waxaan mar kale eegayaa macbudkaaga quduuskaa.
Biyihii way i hareerayeen xataa naftayda,
Moolkiina wuu igu wareegsanaa;
Madaxaygana waxaa ku duudduubnaa caws badeed.
Waxaan hoos ugu dhaadhacay buuraha guntooda;
Oo weligay waxaa i awday dhulkii iyo gudbayaashiisiiba;
Laakiinse, Rabbiyow, Ilaahayow, noloshaydii waxaad ka soo bixisay yamayskii.
Markii naftaydu itaal darnaatay ayaan ku xusuustay, Rabbiyow;
Oo baryadaydii adigay kuu timid, oo waxay kuugu soo gashay macbudkaaga quduuskaa.
Kuwa waxyaalaha beenta ah oo aan micne lahayn ku fikiraa
Waxay ka tagaan naxariistoodii.
Aniguse codka mahadnaqidda ayaan allabari kuugu bixin doonaa;
Wixii aan nidrayna waan bixinayaa.
Badbaado waxaa leh Rabbiga.
10 Markaasuu Rabbigu kalluunkii amray, kalluunkiina wuxuu Yoonis ku mantagay berriga.