A di fu tu brifi fu Paulus gi den bribisma na
Tesalonika
Wan wortu na fesi
Bun furu sma ben de ini a gemeente di no ben sabi moro san den ben mus bribi fu a konbaka fu Kristus. Fu di sma ben de nomo na den baka, meki den ben e bribi tak' Kristus no bo tan langa moro fu kon baka. A prakseri disi ben meki tak' sonwan fu den bribisma ben kon lesi. Den no ben wani wroko ala dei moro, fu di den ben e wakti a konbaka fu Masra. Fu dat'ede Paulus skrifi a brifi disi fu tyari wan kba kon na a prakseri disi.
San de ini a buku disi:
A bigin fu a brifi (1:1-2)
Un mus wakti nanga pasensi te leki Masra kon baka (1:3 – 2:17)
Fa bribisma mus libi (3:1-15)
A kba fu a brifi (3:16-18)
1
Odi
Gi a gemeente na Tesalonika, di de fu Gado wi P'pa, nanga fu Masra Yesus Kristus, *
Disi na wan brifi fu Paulus, nanga Silfanus nanga Timoteus. Wi e winsi tak' Gado a P'pa, nanga Masra Yesus Kristus, sa sori un bun-ati èn gi un freide.
Yesus o kisi grani te A drai kon baka
Brada nanga sisa, wi mus fu taki Gado ala ten tangi gi unu. A fiti fu du so fu di a bribi fu unu e gro moro nanga moro, èn a lobi di ibriwan fu unu abi gi makandra e kon moro tranga. Wi e meki bigi gi unu na ini den tra gemeente fu Gado, tak' un e hori doro èn un e tan bribi, aladi sma de na un baka nomo fu du un ogri èn aladi den e pina unu. A sani disi e sori tak' Gado e koti krutu nanga leti èn tak' A feni un warti fu kon ondro En tiri. Èn fu di Gado e tiri unu, meki un e nyan pina now. Gado o pina den sma baka di e pina unu now, èn A abi leti fu du dati. Ma te Masra Yesus drai kon baka fu heimel nanga den tranga engel fu En, na ini wan bigi faya, A o gi unu di de ini nowtu now, rostu makandra nanga wi. Dan ala den sma di no sabi Gado èn di no wani du san a Bun Nyunsu fu wi Masra Yesus e taki, o kisi den strafu. A strafu fu den o de tak' den o pori gwe fu têgo, èn den o prati nanga Masra èn nanga a bigi makti fu En. * 10 Disi o psa tapu a bigi dei te Masra o drai kon baka fu teki glori na mindri den sma fu En. Ala den bribisma o luku En nanga opo mofo. Unu o de nanga den sma dati tu, bika un bribi a boskopu san wi ben ferteri unu.
11 Fu dat'ede wi e tan begi Gado fu A meki tak' un sa man libi na a fasi fa A kari un fu libi. Wi e begi tu tak' Gado sa gi un En krakti, fu un kan du ala den bun sani san un e prakseri fu du, èn fu ala sani san un e du na ini bribi sa waka bun. 12 Dan wi Masra Yesus o kisi glori na un mindri, èn un sa kisi glori fu di un de wan nanga En. Na a bun-ati fu wi Gado èn fu Masra Yesus Kristus o meki dati psa.
* 1:1 Bosk 17:1 * 1:9 Jes 2:10