2
Fa den bribisma mus begi
A fosi sani san mi wani aksi yu fu du, na fu begi gi ala sma. Tyari den nowtu kon na fesi Gado, taki nanga Gado gi den, èn gi Gado tangi. Begi gi den kownu nanga ala den sma di abi wan hei presi ini a kondre. Na so wi o man libi safri na tapu wan tiri fasi. Wi o man libi leki fa Gado wani èn du sani san abi warti. A bun fu du a sani disi, èn Gado wi Ferlusuman lobi te wi e begi so. Bika A wani ferlusu ala sma, èn A wani tak' den kon ferstan a tru leri. Bika na wan Gado nomo de, èn na wan Mindriman nomo de di e tyari Gado nanga libisma kon na wan. A man dati na Kristus Yesus. Na Yesus ben gi En libi fu ala sma kan kon fri. Dati na a boskopu di Gado seni kon di a yoisti ten doro. Èn Gado poti mi leki boskopuman fu panya a boskopu disi. A poti mi fu leri den sma di no de Dyu abra a bribi nanga a tru leri. A sani disi tru, mi no e lei. *
Mi wani tak' na ala presi, den mansma mus opo santa anu go na loktu te den e begi. Den no mus de nanga atibron, noso e libi ini trobi. Moro fara mi wani tak' den umasma no mus weri krosi san e poti den skin na doro. Den mus weri bun soleki fa a fiti. Den no mus wani fu sma si den fu di den e brei moi wiwiri, noso fu di den e weri gowtusani, parelkrara noso dir'diri krosi. 10 Ma sma mus e si den fu di den e du bun wroko, bika na so a fiti wan umasma di e taki tak' a e libi leki fa Gado wani. *
11 Te wan umasma e teki leri, a mus tan tiri èn a mus arki nanga sakafasi. 12 Mi no e gi umasma pasi fu gi leri noso fu abi makti tapu mansma. Den mus tan tiri. 13 Bika Gado meki Adam fosi èn baka dati A meki Eva. * 14 A de so tu tak' a no Adam meki didibri kisi en, na a uma meki didibri kisi en fu du sondu. * 15 Ma Gado o ferlusu en fu di a e tyari pikin kon na grontapu, efu a e tan hori a bribi, lobi tra sma, èn libi santa soleki fa a fiti.*
* 2:7 2Tim 1:11 * 2:10 1Pe 3:3-4 * 2:13 Gen 2:7,21-23 * 2:14 Gen 3:1-6 * 2:15 Kande san Paulus e taki dya na fu den sma di ben taki tak' fu kisi pikin na wan sondu, fu di wan libisma skin takru.