3
Jeñee Dios je
Seresenda, jeñee mbeɨ quia Dios je ure rɨɨ̃. Ɨ̃ nda ɨsho ɨshonda Dios cheẽ andu ja. Ɨ̃ nda eandu chooño eã. Ɨ̃ nda eisi turã jẽ na sɨ. Ɨ̃ nda Dios mbia ɨcuã ndiquisã ure sɨ. Mbia mɨɨ mɨɨ ño Dios ɨcua nguiã ã. Mbia ja eã. Nandererecua ñee ñooño eã nguiã co. Uquirãcuã nda emee jẽje ucheẽ nguire. Mbae ɨcuã nda esiquisã jẽsɨ. Urecheẽ nduɨ sɨ chõ jẽɨngo nguiã ũquɨ̃. Ae uresenei senei nguia jẽje, ũquɨ̃ ndese ra Dios jemingo tuchɨ. Ũquɨ̃ ño aɨcua nguiã ã. ¡Sã nandererecua siqui tuchɨ jendese jẽ! Jẽirandu sacuã Dios nyesecua rese nanderese. Jẽ abe jẽɨngo mingue sacuã Jesucristo rã sɨ.
¡Jẽtomeɨte ra jẽɨngochɨ̃ jẽ!
Jesucristo cheẽ tuchɨ chõ ã nde, Seresenda. Jesús quiato mo tomeɨ mose, jẽhuɨ chõ esɨ. Jesús quiato siqui sereã mose mbae mo ndese, jẽhuɨ chõ esɨ no. Jesús cheẽ tuchɨ chõ ã nde. Ure rã sɨ chõ jẽɨngo. Uretomeɨ ngue uresaã saã eãte quia jẽje ra. Jẽ mo ngue urembuquiaru chooño eãte quia resẽ. Mbae mo ño ngue uremondo mondo quia urechɨurã ndɨbɨshorõ ndesẽ. Urequieɨ quieɨ beɨte que equia resẽ. Itondaru mose abe. Jẽ mbae mondochõ eã sacuã ure je. —Mbae mo embu se, ureã mbeɨ que equia jẽje resẽ. Eturãte raque ũquɨ̃. Urequieɨ quieɨ chõ ngue equia urembaerã ndesẽ. Jembaaquiatu sacuã. Ure rã sɨ jẽɨngo sacuã quieɨ quieɨ. 10 Ureɨco mose jendese que jaembiirandu rei resẽ. Ae quieɨ quieɨ sereãte quia, ũquɨ̃ nda quiaruã. 11 Ureirandu que jendese ra. Jẽataque nda quieɨ quieɨ eã tuchɨ quia ra. Siqui chooñose tuchɨ nda equia ra. Uchuru mondo chooño ñee emo je. 12 Sã ũquɨ̃ ae riqui quieɨ quieɨ uchɨurã ao sacuã. Jesucristo cheẽ tuchɨ chõ ã nde. Nandererecua tuchɨ chõ a e re. 13 Seresenda, ¡mbae turã ndese chõ jẽɨngo beɨ jẽ! ¡Jẽhuɨchɨ̃ nda esɨ jẽ!
14 A urecu urecheẽ mbesa mbesa emondo sacuã jẽje a. Jẽ mo urecheẽ mumba mumba mose, ũquɨ̃ ndese jemae tuchɨ. Jẽhuɨ chõ ũquɨ̃ sɨ. Ɨ̃ nda ɨreɨ̃ ɨreɨ̃ jiri urecheẽ mumbare. 15 ¡Ũquɨ̃ nda jẽucuãyã cuãyãchɨ̃ jẽ! ¡Jeñee turã ño equia ee jẽ! ¡Jembaaquiatu quiatu turã ño jẽ! Jendesenda chõ ñene. Urecheẽ mumba mumbate raque.
Huɨ beɨ
16 Cristo rei aba mombiasa. ¡Sã ae riqui jemombia beɨ jẽ! Jẽɨngo mose jenyuchúaa. Jengatásaa abe no. ¡Sã eriqui beɨ jendese jẽ! 17 Pablo rei se. Se ae chõ ã ambesa nguiã huɨ beɨ a. Sechɨmbesa ae chõ ã nde. Sechɨmbesa jẽɨcuate quia ũquɨ̃ ndesẽ. Sembae letras. Se beɨ que ambesa quia huɨ beɨ ra. 18 Sã Jesucristo turã ndiqui beɨ jẽ ja je.