5
Ŋgarosu kitek tamŋgig
Kilke te mbolok ŋgarosu te baibai taŋaŋ. Andeŋge sambriwa ta Kuate nu ŋgarosu kitek siŋgamŋgat ta sine kila. Ŋgarosu kitek ta wande taŋaŋ ta taŋgoŋge wakei ndanaig. Nu samba mbolok agaŋ minmba minam tuku. Sine ŋgarosu te ŋak minmba samba mbolok ŋgarosu sine mbolŋge prowa ŋga mindesimba mineg. Sine samba mbolok ŋgarosu ta ŋak minmba kanu ŋgarosu kugatok mine nda.
Sine baibai te sinamŋge minmba sinamanzer suŋgo ŋak mineg ta sine ŋgarosu te kusrewam idus ndaweg. Ŋgarosu kitek amboŋga sine mbol prowa sulumba ŋgarosu kumam tuku te abo minmba minam tuku maŋau sinam kuwa ŋga iduseg. Kuateŋge sine taŋamba ndo ŋgarosu kitek mayok kambim tuku wakeika patikina sulumba nuŋe Tukul Guwambi sine mbolŋge asi sirimba tuker tidiŋganu taŋaŋ kina.
Sine wam ta idusmba mara mindek saŋgri tiŋgeg. Sine kilke te mbolok ŋgarosu sinamŋge mineg sulumba Suŋgo tugumŋge mine ndakeg ta sine kila. Sine ammbi nu kaŋger ndaweg ta siŋgine li ŋakmba mbolŋge nu tuku saŋgri tomba tiŋgeg. Sine saŋgri tiŋga ŋgarosu kusremba Suŋgo tugum kumba nu ndoŋ minam tuku mindesiweg. Sine kilke te mbolŋge minmba e ko nu tugum kaŋgig ta sine mara mindek nu tuku nzali ndo dubiwamŋgig. 10 Ŋgumneŋga sine ŋakmba Kristus am mbolŋge tiŋgube le nu sine pilesiŋguwa le sine ŋgarosu te ŋak minmba maŋau ke likeg ta lafunu kumumbi tamŋgig.
Sine Kristus mbolŋge Kuate ndoŋ gulabeg
11 Sine ŋakmba Kuate tugumŋge tiŋgamŋgig wam ta idusmba sine Suŋgo tuku kurauka nane gudommba nu son ŋguwaig ŋga nane tuku wamdus didikam tuku pirokeg. Sine wamdus tiŋreknu ta tumba pirokeg ta Kuate nu kila. Tane mata taŋamba kila pilmba idusap ŋga satiŋget. 12 Tane sine tuku nyu te-duŋgap ŋga pasa te sa ndatiŋget. Kuga. Nane afu wamdus ŋaigonu ŋak minmba taŋgo am mbolŋge mbal magenu taŋaŋ payamkade. Tane sine tuku maŋau kila palpe sulumba payamkade tuku mbal yabri pasa ta lafumba Paulus nane ŋgamuŋgal tugusek minig ŋga saniŋgap.
13 Mbal ta sine ŋginŋgan wamdus ŋak mineg ŋgade ta sine Kuate tuku piro suŋgokuwa ŋga taŋamba mayok kineg. Sine wamdus tugusek ŋak mineg ta sine tanenu ŋga taŋamba mayok kineg. 14 Kristus tuku kume pur maŋauŋge sine tuku ŋgamuŋgal didikate le maŋau ŋakmba ke likeg. Siŋgine wamdusmbi kuga. Taŋgo ndindo ta sine ŋakmba tuku ma tumba kumna le sine ŋakmba nu ndoŋ kumanu taŋaŋ kumgeŋ ta sine kila. 15 Nu sinenu ŋga kummba maŋ tiŋgina. Ta tuku kile sine siŋgine nzali dubi ndamba nu tuku nzali ndo dubiweg.
16 Kile sine nane afu kaŋgerka taŋgo tuku maŋaumbi pile ndaniŋgeg. Sine buk mbarmba maŋau tambi Kristus pilegeŋ ta kile afu mbolŋge taŋa ndaweg. 17 Ande nu Kristus ndoŋ sailkate ta nu kitek mayok kinit. Nuŋe maŋau ambokok ta kugana le maŋau kitek nu mbol prona.
18 Maŋau kitek ta Kuateŋge te-mayokte. Sine nu tuku ŋgueu mbal mingeŋ le nu sine ndoŋ wamdus mukuk minam ŋga Kristus tuku kume mbolŋge sine ndoŋ tumana. Sine Kristus ndoŋ tumawam tuku ndin ta afu tumniŋgam tuku nu piro siŋgina. 19 Sine piro ta kumba pasa kukliweg ta teŋenmba. Kuate nu Kristus mbolŋge sine taŋgo tuku mbar saukam tuku ndin wakeina sulumba nu sine ndoŋ tumana. Nu wam ta mbolŋge sine taŋgo ndoŋ tumate ta afu saniŋgam tuku piro ta sine wai mbolŋge pilna.
20 Kuate nu taŋamba sine tuku miŋge mbolŋge taŋgo wikate tukunu sine Kristus tuku piro mbal minmba Kristus tuku nyu mbolŋge tane sarsartiŋmba satiŋgeg: Kuate ndin wakeina ta ndo dubimba tane nu tuku gulab mayok kape ŋgeg.
21 Kristus nu mbar kugatok minna ta Kuate nu sine tuku mbar ŋakmba nu mbolŋge patikina le nu une taŋgo taŋaŋ mayok kina. Kile sine nu ndoŋ ulendikeg tukunu Kuate nu nuŋe maŋau tiŋreknu sine mbolŋge pilit le sine tiŋreknu mayok kineg.