13
Agaŋmor ŋguikok ande yu sinamŋge bitek mayok kina
Ye maŋ kiŋatanu suk agaŋmor ŋguikok yu sinamŋge bitek mayok kina le kaŋgeren. Nu gabatnu 7 naunu 10 ŋak. Nau kame ta ŋakmba mbolŋge nyu ŋak tuku hat kaikanu ŋak minnaig. Gabat 7 mbolŋge Kuate ŋgumnem tambinu nyu ŋak minnaig.
Agaŋmor ŋguikok ta lepat kaŋgeranu taŋaŋ kaŋgeren. Nuŋe kupe mbain bea tuku kupe mbain suk. Miŋgenu laion suk. Mbeŋ suŋgo kulmbaŋ suk ta nu nuŋe saŋgri nuŋe nyu suŋgo agaŋmor ŋguikok ta tuku wai mbolŋge patikina. Nu tuku gabat ande kumam tuku we suŋgo ŋak ta we buk kupna le nu mayekina. Kilke mbol mbal ŋakmba agaŋmor ŋguikok ta kaŋgermba piriri ŋayomba nu dubinaig.
Mbeŋ kulmbaŋ suk ta nuŋe nyu suŋgo agaŋmor ŋguikok tuna le taŋgo kame ndek mbeŋ ta tuku nyu mbariŋnaig. Nane agaŋmor ŋguikok ta mata mbariŋmba sakinaig: Ima nu nyu suŋgo agaŋmor ŋguikok teŋen minit? Ande nu te-ibeŋam kumuŋ kuga ŋga sakinaig.
Andeŋge nu peu ndana le agaŋmor ŋguikok ta nuŋe nyu te-duŋga Kuate ŋgumnem pasa tuna. Nu taŋamba tambun 42 nuŋe saŋgri te-mayokna sulumba nuŋe pasambi Kuate ŋgumnem pasa suŋgomba tuna. Nu Kuate tuku nyu Kuate minit tuku ma, nane ma ta mbolŋge minig ta ŋakmba pasambi ŋaigo siglikina. Nu andeŋge peu ndana le nu Kuate tuku mbal ndoŋ kame bumba nane kile-ibeŋkina. Taŋana le andeŋge nu nyu tuna le nu kilke tugu ŋakmba tuku kuasmbi ŋgarosu yeki yeki ndare kise kise tumbraŋ pasa yeki yeki ta ŋakmba kulatkina.
Kilke mbol mbal ŋakmba agaŋmor ŋguikok ta mbariŋamŋgaig. Kuate tuku mbal ndo agaŋmor ŋguikok ta mbariŋe nda. Kuate nu kilke te-mayok ndana sulumba nuŋe mbal tuku nyu ta abo ŋak minmba minam tuku waŋe mbolŋge kuyarkina. Waŋe ta Sipsip Fat balenaig nu tuku waŋe.
Ande nu kilba ŋak ndeta pasa sakamŋgit te iswa. 10 Kuate nu ande muliŋtam tuku madiwa ta taŋawamŋgat. Ko ande kame bagimbi balewam tuku madiwa ta mata taŋawamŋgat. Piti taŋaŋ mbolŋge Kuate tuku mbal nu tuku saŋgri tomba tiŋguwaig.
Agaŋmor ŋguikok ande kilkek sinamŋge bitek mayok kina
11 Kile ye kiŋatanu suk agaŋmor ŋguikok ande kilkek sinamŋge bitek mayok kina le kaŋgeren. Nu sipsip fat tuku nau armba ŋak ta nu tuku pasa mbeŋ kulmbaŋ suk nu tuku pasa taŋaŋ kame ŋayo. 12 Nu agaŋmor ŋguikok amboŋga prona ta tuku nyu suŋgo tumba saŋgri ndui tambi kilke mbol mbal saniŋgina le nane agaŋmor ŋguikok amboŋga prona ta mbariŋnaig. Agaŋmor ŋguikok ta nu kumam tuku we suŋgo ŋak. We buk kupna le nu mayekina.
13 Agaŋmor ŋguikok ŋgumneŋga prona ta nu wam kame kitek saŋgrinu kile-mayokka taŋgo am mbolŋge pa pilna le samba mbolŋge ndekina. 14 Andeŋge nu peu ndana le nu agaŋmor ŋguikok amboŋga prona ta tuku nyu mbolŋge wam kame saŋgrinu kitek ke lika kilke mbol mbal yabriniŋmba didikina. Didika wam pagukina le nane agaŋmor ŋguikok kame mbolŋge bagimbi we pile tunaig le kume ndakina ta nu tuku kanunu wakeimba nyu te-duŋginaig. 15 Nu andeŋge peu ndana le nu agaŋmor ŋguikok kanunu ta miŋge guwa tuna le nu ndek pasatina. Nane afu saŋgri tiŋga agaŋmor ŋguikok kanunu nyu te-du ndaŋginaig ta afuŋge nane bale faram tuku saniŋgina.
16 Agaŋmor ŋguikok ta nu saŋgri tiŋga sakina le taŋgo nyu ŋak, nyu kugatok, agaŋ ndende ŋak, sanzalnu, naŋgine miroŋ ŋgaro kulatkade, piro agaŋ taŋaŋ minig ta nane ŋakmba wai ndinam ko tumail pasi mbolŋge nu tuku suku kuyar patikinaig. 17 Suku kuyar ta agaŋmor ŋguikok tuku nyu ko nuŋe nyu tuku namba. Nane afu kuyar ta kugatok ta nane agaŋ inum piyawam kumuŋ kuga.
18 Ande nu wamdus kuyar mayenu ŋak ta nu agaŋmor ŋguikok tuku namba ta mbolŋge nu tuku nyu katesewam kumuŋ. Taŋgo ta tuku namba ta 666.