13
Vandra med de visa
En vis son tar till sig sin faders korrigering (tuktan, tillrättavisning, justering),
men en dåre lyssnar inte ens på tillrättavisning.
 
En [rättfärdig] människa får äta god frukt från sina ord,
men de trolösa (de som har som livsstil att svika sina löften) hungrar efter våld (och får äta upp det onda de sagt).
 
Den som vaktar sin mun bevarar sitt liv,
men till den som pratar vitt och brett kommer förstörelse (skada, förödelse, terror).
 
Den late har stor aptit men äger inget,
den arbetsammes aptit blir rikligen mättad.
 
En rättfärdig människa hatar all falskhet (lögn, förledande tal, svek)
men den ogudaktige agerar osmakligt (avskyvärt) och skamligt (vanhedrande, sprider rykten och skandaler).
 
Rättfärdighet beskyddar den som är ärlig,
men ondska fäller (omkullkastar, förvränger) syndaren [drar ner honom djupare och djupare i synd].
Rikedomens bedräglighet
Somliga agerar som om de var rika men har ingenting,
andra anser sig vara fattiga men har stora rikedomar.
 
Den rike kan behöva betala lösen för sitt liv,
men den fattige får inte ens några hot.
 
De rättfärdigas ljus [ande] brinner frimodigt (med glädje),
medan de ogudaktigas lampa [ande] ska bli utsläckt.
 
10 Högmod skapar bara strider (tvister, ordstrider, tävlan, gräl),
men hos dem som tar emot råd (är läraktiga) finner man visdom.
[De har en ödmjuk inställning, erkänner att de inte vet allt och är villiga att lära sig mer.]
 
11 Rikedom införskaffad på ett orättfärdigt sätt (vunnen snabbt) försvinner bort,
men den som samlar efter hand (arbetar med händerna, samlar lite i taget) ska få mycket [öka sin rikedom].
Uppfylld önskan
12 Hopp (förväntan) som drar ut på tiden gör hjärtat sjukt (sorgset, svagt),
men en uppfylld önskan (längtan) är ett livets träd [återupplivar och ger styrka].
 
13 Den som föraktar ordet (råden) [undervisning från Gud och människor] blir utplånad (förstörd),
men den som fruktar (respekterar, värdesätter) budet (Guds lag) blir belönad.
 
14 En vis människas undervisning är en källa av liv
som gör det möjligt att undvika dödens fällor.
 
15 Ett gott förstånd (insikt, förståelse) ger favör (förståelse, gott anseende, uppskattning),
men vägen för de trolösa (falska, svekfulla) är ständigt svår.
 
16 Den eftertänksamme (förståndige, vise) agerar med kunskap i allt,
men en [självgod] dåre exponerar öppet sin dårskap.
 
17 En ogudaktig budbärare faller i olycka,
men en trogen ambassadör kommer med helande.
 
18 Fattigdom och skam får den som vägrar ta emot tillrättavisning (undervisning),
men den som tar till sig korrigering blir ärad.
 
19 När en önskan går i uppfyllelse så är det ljuvligt (tillfredsställande, ger det en god känsla) för själen,
därför är det mycket upprörande (svårt) för en [självgod] dåre att överge sin ondska
[eftersom hans hjärta är inställt på att göra ont].
Rätt umgänge
20 Den som vandrar med (umgås, och går i samma riktning som) de visa, är själv vis [och lär sig av de visa],
men den som associerar sig (förbinder, förknippar sig, blir kompanjon) med självgoda dårar går det illa för.
[Han blir själv en dåre och får lida för sitt val.]
 
21 Olycka följer (förföljer) syndare,
men de rättfärdiga får goda saker (lycka, framgång, rikedom, överflöd) som lön.
Ett gott arv
22 En god man lämnar ett arv till sina barnbarn,
syndarens rikedomar är förvarade (magasinerade i det fördolda) åt de rättfärdiga.
 
23 De fattigas åkrar kan ge mycket god avkastning [mat],
men många förgörs på grund av orättvisa.
 
24 Den som spar på riset hatar sin son,
men den som älskar honom är noga med att tillrättavisa (disciplinera) honom tidigt (i unga år).
 
25 Den rättfärdige äter så han blir mätt,
men de ogudaktiga (syndarna, kriminella) har en tom mage.