30
FEMTE SAMLINGEN: Agurs ord (kap 30)
Gudomligt inspirerade ord (profetiska ord) från Agur, Jakes sons.
Så talade han till Itiel
- till Itiel och Ukal.
[Agur var antagligen en vis man. Detta kapitel skiljer sig från resten av Ordspråksboken och har inte strikta ordspråk, kanske är det Salomo som kallar sig Agur och hans far David är Jakes. Alla hebreiska namn har också en betydelse, därför finns det även översättningar som översätter betydelsen och då får en friare tolkning.
- Agur betyder: ”en som samlar ihop”.
- Jakes betyder: ”utan skuld”.
- Itiel betyder: ”Gud är med mig”.
- Ukal betyder: ”uppslukad”.
Frasen ”Gudomligt inspirerade ord”, är på hebreiska ordagrant ”Massa”, kan också syfta på en plats, och i så fall är det den staden Agur kom från.]
 
Jag [Agur] är för oförnuftig för att kallas människa (jag är urskillningslös som ett vilt djur)
och har inte insikt och förståelse [för all min världsliga kunskap är ingenting värd i förhållande till Guds vishet].
 
Jag har inte lärt mig Guds vishet
så att jag kan ha kunskap om den Helige.
 
Vem har stigit upp till himmelen och kommit ner igen?
Vem har fångat vinden i sina händer?
Vem har omslutit vattnet i sin mantel?
Vem har fastställt jordens gränser?
Vad är hans namn, och vad är hans sons namn,
vet du det?
 
Varje ord från Gud är prövat och renat;
Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt (sätter sitt hopp) till honom.
Lägg inte till något till hans ord, då tillrättavisar (dömer) han dig,
och det visar sig att du är en lögnare.
 
Två saker frågar (önskar, ber) jag [dig Gud],
vägra mig dem inte innan jag dör.
Låt fåfänglighet (tomhet, tomt prat, lögn) vara långt borta från mig.
Ge mig varken fattigdom eller rikedom;
Låt mig få den mat jag behöver.
Om jag har överflöd kanske jag skulle förneka dig och säga ”Vem är Herren?”,
eller om jag var fattig kanske jag skulle stjäla och på så sätt vanära Guds namn.
 
10 Förtala inte en tjänare inför hans herre,
då kommer han att förbanna dig [p.g.a. din falska anklagelse mot honom],
och du är skyldig [får böta, betala priset för ditt förtal].
11 Det finns en typ av människor (en generation, ett släkte)
som förbannar sina fäder och inte välsignar sina mödrar.
12 Det finns en generation (ett släkte) som är rena i sina egna ögon,
men som inte är renade från sin smuts.
13 Det finns en generation (ett släkte)
- hur stolta är deras ögon, och deras blickar är fulla av högmod.
14 Det finns en generation (ett släkte) vars tänder är som svärd,
ja deras framtänder är som knivar.
De slukar de svaga från landet (marken) och de fattiga från människosläktet.
Fyra saker som aldrig blir mättade
15 Blodigeln har två döttrar som ropar:
”Ge mig, ge mig”.
Det finns tre saker som aldrig mättas,
ja fyra saker som aldrig säger: ”Nu räcker det”:
16 Dödsriket.
Det ofruktsamma skötet.
Jorden som inte kan mättas med vatten,
Elden, som aldrig säger: ”Nu räcker det.”
17 Ögat som hånar sin fader
och föraktar att lyda sin mor
ska dalens korpar hacka ut,
och de unga örnarna ska sluka det.
Fyra saker som går mig över huvudet
18 Det finns tre saker som går mig över huvudet,
ja fyra som jag inte kan förstå:
19 Örnens bana i luften.
Ormens väg över klippan.
En val (stor fisks, eller fartygs) väg mitt i havet.
En mans väg hos en kvinna. [Gemensam nämnare för alla dess fyra är att de lämnar inget synligt yttre spår, man kan inte se att en örn har flugit, en orm har slingrat på klippan, ett skepp har passerat, och kärleken mellan en man och en kvinna]
20 På samma sätt är det med äktenskapsbrytaren,
hon äter, torkar sig om munnen
och säger: ”jag har inte gjort något fel.”
Fyra saker som får jorden att darra
21 Tre saker får jorden att darra,
ja fyra som den inte kan uthärda:
22 En tjänare som regerar.
En dåre när han har ätit sig mätt.
23 En hatad (oälskad och frånstötande) kvinna som blir gift.
En tjänstekvinna som tränger undan frun.
Fyra små men visa djur
24 Det finns fyra små varelser på jorden,
men de är väldigt visa:
25 Myrorna är inte ett starkt folk, trots det samlar de in mat under sommaren.
26 Klippdassarna [typ av grävling] är ett klent folk, ändå bygger de sina hus i berget.
27 Gräshopporna har ingen kung [över sig], ändå går de ut avdelade (formaterade) som en vältränad armé.
28 Spindeln kan du fånga med händerna, ändå finns den i kungliga palats.
Fyra med ståtlig gång
29 Tre ting rör sig fram ståtligt,
ja fyra är det som har en ståtlig gång:
30 Lejonet, som är det mäktigaste bland djuren, som inte väjer för något.
31 Stridshästen.
Bocken.
Kungen [när hans armé är med honom] och det inte är uppror.
32 Om du har agerat dåraktigt (agerat utan att tänka) och upphöjt dig själv,
eller om du medvetet planerat synd, lägg handen på munnen [sluta omedelbart].
33 På samma sätt som grädde blir till smör när man stöter det,
och ett slag på näsan orsakar näsblod,
så frambringar vrede (ilska) gräl (dispyter, ordväxling, tvister, konflikter).