5
Rättfärdighetens lön
Frid och hopp
När vi nu har blivit rättfärdiga (fått rätt ställning med Gud) genom tro, låt oss ha (ta emot det faktum att vi har) frid (harmoni) med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi fått tillträde (tillgång, ingång) till den nåd (Guds favör) som vi håller fast vid (äger, står stadigt och tryggt på). Låt oss glädja oss i (berömma, tala positivt om) hoppet om (att få uppleva och glädja sig i) Guds härlighet.
Och inte bara det, låt oss också glädja oss i (berömma, tala positivt om) våra lidanden, eftersom vi vet att:
Lidanden(problem, hård press, förföljelse)
ger (resulterar i)tålamod,
och tålamod
ger (resulterar i)en prövad karaktär(integritet, äkthet, det som är genuint),
och en prövad karaktär
ger (resulterar i)hopp[om Guds härlighet].
 
Ett sådant hopp gör oss aldrig besvikna (skamsna), för Guds kärlek (som är osjälvisk och utgivande) har blivit utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som har getts till oss. Medan vi fortfarande var svaga (helt oförmögna att hjälpa oss själva), då i precis rätt tid dog Kristus för oss ogudaktiga (gudlösa, som helt saknar respekt och vördnad för Gud). Det är sällsynt att någon vill gå i döden för en rättfärdig, kanske går någon i döden för en som är god (har ett generöst hjärta, är ärofylld på alla sätt). Men Gud visar (bevisar helt klart, gång på gång) sin egen osjälviska kärlek (som är utgivande och ovillkorlig) för oss genom det faktum att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.
Försoning
När vi nu har blivit rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer (hur mycket säkrare) ska vi inte genom honom bli frälsta (räddade) undan straffdomen [Guds vrede mot synden]. 10 För om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket mer ska vi nu när vi blivit försonade, bli frälsta [räddade från straffdomen och få evigt liv] genom hans liv [hans uppståndelse]. 11 Inte bara det, vi gläder oss i (berömmer, talar positivt om) Gud tack vare vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.
Döden kom genom Adam, livet genom Kristus
12 Därför [som en kontrast till hur Kristus försonat världen], kom synden in i världen genom en enda människa [Adam, se 1 Mos 3], och genom synden [den fysiska] döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat. 13 Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. 14 Ändå regerade döden från Adam till Mose, också över dem som inte hade syndat genom en sådan överträdelse som Adams. Adam var en förebild på den som skulle komma.
Sex jämförelser
15  [Nu följer sex jämförelser mellan resultatet av Adams överträdelse och resultatet av den upprättelse som Jesus ger.]
Överträdelsen (syndafallet) kan inte jämföras med den fria gåvan.
[Adams fall är oproportionerligt litet i jämförelse med Guds stora nåd.]
För om många har dött genom en endas överträdelse (fall),
hur mycket mer har Guds nåd och den fria gåvan,
genom en man, Jesus Kristus,
på ett överflödande sätt kommit till många.
 
16 Gåvan kom inte heller som följd av en endas synd.
Domen kom genom en enda
och fick påföljden av fördömelse (straff som följd av en juridisk dom).
Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser
och ledde till rättfärdighet (frikännande, ett liv som resulterar i rättfärdiga handlingar).
 
17 Om en enda mans överträdelse betydde
att döden började regera (utöva konungsligt envälde) genom denne ende,
hur mycket mer ska inte de som blir rättfärdiga
genom att ta emot nådens överflödande rika gåva
få regera i livet,
tack vare en enda,
Jesus Kristus.
 
18 Alltså, på samma sätt som en endas fall (felsteg) resulterade i
fördömelsen för alla människor [som är i Adam],
så ledde en rättfärdig mans liv till en rättfärdighet
som leder till liv (Guds högre livskvalitet) för alla människor [som är i Jesus].
 
19 Liksom en enda människas olydnad (ovilja att lyssna och lyda) gjorde alla till syndare,
så skulle en endas lydnad göra alla rättfärdiga.
20 Lagen kom dessutom in (sköts in obemärkt) [bara] för att överträdelsen skulle bli större.
[Den uppenbarar synd.]
Men där synden blev större,
där har nåden (Guds oförtjänta favör och kraft) flödat över (blivit ännu större).
 
21 För på samma sätt som synden har regerat (utövat konungsligt envälde) över döden,
så kan nu nåden regera (Guds kraft utöva konungsligt envälde) och ge evigt liv,
genom Jesus Kristus,
vår Herre.