12
Jena ruwimela churigá nejkúrimili ko a'pili alué ralámuli napu 'yáliru nejkúrali Onorúgame Alawálate
'Emi Onorúgame oyérame napurigá ne, neka najkí napurigá 'emi machimela churigá ko alué nejkúrili napu nejime ju Onorúgame Alawala.
Napu'lige 'emi tabilé 'cho oyérame ka Kristo, 'émika nejkúrali tanime nile alué mono napu tabilé ra'íchame ju. Alekeri neka najkíguru napurigá 'emi 'we 'la námamala. Aka bilé ralámuli napu gu'írilime ju Onorúgame Alawálate, alueka pecha che anigá ra'ichámalagó Esusi olagá. Suwábaga alué ralámuli napu gu'írilime ju Onorúgame Alawálate, alueka 'we 'la machime ju Esusi ko Wa'lula.
Alué ralámuli napu Onorúgame oyérame ju se'unáriga gu'írilime ju napurigá gu'írame nímala uché jaré ralámuli, nobi suwábaga alué nejkúrali pe Onorúgame Alawala nila ju. Ralámuli Onorúgame oyérame se'unáriga nakúrame ju a'bopi, nobi pe abaleké Wa'lula Esusi 'sime ju gu'íria. Alué ralámuli napu gu'írilime ju Onorúgame Alawálate, a'pílipi alué ralámuli se'unátiri 'nátali 'yalime ju, nobi pe abaleké Onorúgame 'sime ju gu'íria. Onorúgame Alawala se'unáriga gu'írame ju a'pílipi ralámuli Onorúgame oyérame, napurigá alué ralámuli 'la gu'írame nímala uché jaré ralámuli Onorúgame oyérame. Onorúgame Alawala gu'írame ju ralámuli napurigá jaré ralámuli 'we 'la benigá ruyeme nímala rejcholi uché jaré ralámuli 'lige napurigá jaré ralámuli 'we 'la benime nímala Onorúgame nila ra'íchali. Nobi pe Onorúgame Alawala 'sime júkó gu'iria. Jaré ralámuli gu'írilime ju napurigá 'we 'la bijchígame nímala Onorúgame 'we 'la sébali olame ko. 'Lige jaré ralámuli gu'írilime ju napurigá 'we 'la sa'wame nímala nayume. 10 Jaré ralámuli gu'írilime ju Onorúgame Alawálate napurigá 'yome nímala alué tabilé ma'chílime ralámuli 'lige aminami napurigá ajáname nímala suwígame.* 'Lige jaré ralámuli gu'írilime ju napurigá ra'íchame nímala napu Onorúgame najkí. 'Lige jaré ralámuli gu'írilime ju napurigá 'la machimela Onorúgame Alawala 'lige aminami 'la machimela alué tabilé a'lá alawá. 'Lige jaré ralámuli 'la gu'írilime ju napurigá ra'íchame nímala se'unáriga napu tabilé námame ju a'boi, 'lige jaré ralámuli gu'írilime ju napurigá 'la námamala napu'lige ra'íchachi ralámuli se'unáriga ra'íchame. 11 Nobi péchigo Onorúgame Alawala 'sime ju suwábaga ye nejkúrali 'ya ralámuli, 'lige alué 'la machí churigá gu'írimio a'pílipi ralámuli.
12 Aka ramueka sekégame niru, 'lige ronégame, 'lige mo'égame. 13 Aka Esukristo oyéramechigó we'kaná chojkégame ká'é. Jaré jurío ju 'lige jaré tabilé jurío ju. 'Lige jaré griego ra'íchame ju 'lige jaré se'unáriga ra'íchame ju. 'Lige jaré ralirúgame ju 'lige jaré tabilé, pe nóchame ju. Nobi suwábaga pe bi'lepi alawégame niru ko, pe Onorúgame Alawala. 14 Ramueka pecha mo'ocho niru ko. Abiena sekégame niru 'lige ronégame. Tabilé suwábaga ralámuli jurío ju 'lige aminami tabilé suwábaga ralámuli ralirúgame ju. 15 Aka mo'oka pecha 'nátame júkó abé najtékame ko me'tigá ronó. 'Lige aminami mo'oka tabilé anime ká'é: «Neka tabilé seká ju, alekeri tabilé najtékame ju ne, iligá abé 'la júleké ne'chí rejpunalia.» 16 Aka bilé najká pecha sulagoma júkó, nobi 'wéchigo najtékame júkó alué najká. 17 Tabilé najkégame níriká, pe buségamecho níriká, 'liko ¿churigá akibóché? Tabilé ajkégame níriká, 'liko ¿churigá júluwapaché?
18 Aka Onorúgame newálige'é ramué najkégame, buségame, ronégame, ajkabógame, chu'égame, mo'égame napurigá bo'né 'la nirale. 19 Tabilé ronégame nísiga ramué, nibilé sekégame nibilé mo'égame, ¿chieti níwapué ramué? Buségame nísiga 'lige tabilé najkégame nísiga, o pe akégame nísiga 'lige tabilé ronégame nísiga, ¿chieti níwapué ramué? 20 Aka najkaka 'we najtékame júpaché 'lige busí 'lige ajkabó 'lige ronó. 21 Aka busika pecha abé najtékame júkó me'tigá seká. Aka mo'oka pecha abé najtékame júkó me'tigá ronó. Aka mo'oka peka regá anime ká'é: «Neka tabilé resílá alué ronó.» 22 Jarénami o'póliga e'yénilime niru. Ta'mé 'we najtékame káré nobi 'wéchigo najtékame kéréko. 23 Abéchigo 'la repúlime niru me'tigá alué uché jarénami. 24 Jarénami napu ju sekachimi, mo'chimi, tabiléchigo alarigá repúlime júkó, peka napurigá muyachí 'lige chojkóbachimi. Alarigá newale Onorúgame. 25 Alarigá nírukuru ramué Onorúgame oyérame. A'nagupi repúlime nírukuru ramué. Jaré tabilé e'wélala kárékuru, ta'mé najtékame káré. Abirigáchigo 'la repúligo. 26 Bilé Onorúgame oyérame 'we resí nílasa, ramuéchigó o'maka resí nília mochiru. 'Lige 'we 'la semáriga ra'ichasa uché jaré ralámuli 'emi olagá, 'liko 'we 'la ganíliga mochiru ramuéchigó. 27 A'pílipi ralámuli Onorúgame oyérame 'we najtékame ju, 'lige Onorúgame 'yale alué 'nátali napurigá uché jaré ralámuli gu'íriga járomala. 28 Jaréchigo 'yárigame ju nejkúrali napurigá nulame nímala Esukristo nochálilachi. 'Lige jaréchigó 'yárigame ju nejkúrali napurigá 'we 'la ruyémala uché jaré ralámuli napu Onorúgame najkí jipe. 'Lige uché jareka benírimili júkuru Onorúgame nila ra'íchali. Jaréchigo 'yárigame ju nejkúrali napurigá 'yome nímala alué ralámuli tabilé ma'chílime 'lige napurigá ku ajánamala suwígame. Jaréchigo ralámuli alarigá 'yárigame ju nejkúrali napurigá nayúkame e'néniga járomala 'lige jaré ralámuli 'we resítitirichigó 'lige tabilé nígame go'ame. Jaréchigo 'yárigame ju nejkúrali napurigá oilárimala uché jaré ralámuli napurigá nochámala. Jaréchigo 'yárigame ju nejkúrali napurigá ra'ichámala se'unátiri ra'íchali napu tabilé námame niru ramué. 29 ¿Suwábaga 'emi nulame niru Esukristo nochálilachi? Tabilé. ¿Suwábaga ruyame ju 'emi napu Onorúgame najkí? Tabilé. ¿Suwábaga 'emi benírame ju? Tabilé. ¿O'maka ajáname ju 'emi suwígame? Tabilé. 30 ¿O'maka 'emi 'yome niru? Tabilé. ¿Suwábaga 'emi 'la ra'íchame niru alué napu tabilé námutame ju? Tabilé. ¿Suwábaga 'emi 'la námame niru alué ralámuli ra'íchachi tabilé námutame ra'íchali? Tabilé. 31 Abirigáchigo 'la tániwagó Onorúgame alué 'nátali napu abé 'la gu'írame ju uché jaré ralámuli.
Neka jena beníramala pe u'kabi ra'íchali napu abéchigo najtékame ju.
* 12:10 E'nesi glosario «milagro».