12
Jena ruwimela Juani etéligo bilé mukí wa'lú bochágame
Bilé mukí etiáturu ne 'pa rewagachi rayénali o'páchaga ilígame 'lige aminami rayénali si'púchaga, 'lige alé amoba mechá ajtígichi iligéturu, 'lige alé amoba mo'ólachi makué oká so'pilí mochígeturu napurigá gorona neraga, alué mukí pe bilé tétali ruwime kéréle churigá nimio a'kinana rawé. 'Lige alué mukí wa'lú rojpégame kéturu 'ma ranélimili ke 'lige asíriga e'wele naláturu o'koka, 'máchigo ochérachi níligame u'tátiri towí. 'Lige bilé ajágame etéturu ne alé 'pa rewagachi napuyeri ochá, asíriga wa'lú 'we sejtákame, 'lige gichao mo'égame kéturu alué ajágame, 'lige makué a'wégame kéturu, 'lige gorona mo'kókame kéturu a'pili mo'ólachi. 'Lige wajsílate asíriga we'ká so'pilí rujsúnaturu 'pa rewagachi mochígame amulí nasípasi neraga napu ekí mochige alé 'pa rewagachi, 'lige jékana wijchí rujsúnaturu alué so'pilí, 'lige alé a'bemi nawáturu alué wa'lú ajágame napuyeri ochá 'we chátiri alé alué mukí ajtígichi, pe abiéniko go'mea alué u'tátiri pe kulí ochérasa. 'Lige ochératuru u'tátiri towí alué mukí ranala napu wa'lula nímili nile napu'lige wa'lú ochérasa, suwábaga ralámuli nuleme jena wijchimoba ejperégame. 'Lige bilé selá jiérote newárigime o'ká asimeli ju napu'lige wa'lula neraga asigá. 'Lige yati bujéruturu alué u'tátiri alué mukí, bilé santo ánjeli simíturu bujea 'lige 'ma o'tóturu Onorúgame ajtígichi alé wa'lú síachi alé 'pa rewagachi. 'Lige alué mukika, alué u'tátiri eyela, 'ma 'másituru mejkami tabilé ba'égichi, 'lige aminami nibilé rojégichi napu Onorúgame 'ma 'la listo a'rélige 'la suériga gatega napurigá alé ajchagá nesériwa alué mukí bilé mili oká siento aminá usánisa makué rawé (naosa makué na oká mechá).
'Lige wa'lú nakó o'winíturu alé 'pa rewagachi. Migeli anilime santo ánjeli, 'lige we'ká santo ánjeli Migeli gompaniérola alué gichao mo'égame chátiri tábiri saega nakóturu. 'Lige alué ajágame napuyeri ochá alué gichao mo'égame gompaniérola santo ánjeli abiena nakóturu alué Migeli gompaniérola saega, 'lige 'ma neyúrituru alué Migeli gompaniérola santo ánjeli 'lige 'ma mabúturu alé 'pa rewagáchika alué chátiri ajágame napuyeri ochá gichao mo'égame 'lige alué gompaniérola. 'Lige alué chátiri ajágame napuyeri ochá 'pa rewigáchika pátuturu alué napu pe sinowí nílige 'we 'ya, Riablo anilime ju 'lige Satanasi anilime ju, napu pe 'yégime ju suwábaga ralámuli jena wijchimoba ejperégame, 'ma pátuturu 'pa rewagáchika, 'ma gompaniérola 'yúriga.
10 'Lige ra'íchame akéturu ne alé 'pa rewagáchika asíriga a'wágame, regá anime:
―'Ma nawapa jena rewagachi alué napu bujémala alué chátiri 'nátili suwábaga ralámuli alé wijchimoba ejperégame, 'ma seba Onorúgame a'walila, jípesíka 'la a'wágame nulámalabá Onorúgame, 'lige abiena nulámala alué napu pale Onorúgame alé wijchimoba, napugiti 'ma alégana pátigime alué napu pe 'yégime ju alué Onorúgame oyérame ralámuli napurigá ramué, alué napu 'yégime ke alué Onorúgame oyérame senibí rawé 'lige rukomi. 11 Onorúgame oyérame 'ma neyúrile, napugiti Esukristo 'ma mukúligame alué ralámuli gu'íriga napurigá tabilé wa'lú resítiri alawégame nímala, tabilé majale suwiyame Onorúgame oyéraga. 12 'We ra'sálási 'emi jena rewagachi ejperégame. 'We resí ikimela suwábaga 'emi napu ejperé alé wijchimoba napugiti alué Riablo 'ma re'kíligame alemi 'emi ejperélachi 'we ayoga, napugiti machiame 'ma pe 'wemi 'ma tabilé umubamio 'emi 'yegia.
13 Napu'lige 'ma pásiga alué chátiri ajágame 'pa rewagáchika 'we ayole 'lige me'lísale alué mukí, alué napu ranele alué u'tá towí. 14 'Liko alué mukí a'wé a'nalá 'yáruturu napurigá i'nímala mejkami tabilé ba'wégachi nibilé rojégichi napurigá tabilé cha'piboa alué chátiri ajágamete napuyeri ochá, alé mejkami napu Onorúgame 'ma 'la listo a'rélige 'la suériga gatega napurigá alé asimela alué mukí naosa makué na oká mechá. 15 'Lige alué chátiri ajágame napuyeri ochá wa'lú ba'wí go'míturu chu'álachika alé guwánami alué mukí 'machi napurigá u'lísimala. 16 'Lige iligá alué we'eka wa'lú re'nale 'lige bajile alué ba'wí. Alué we'eka pe alué mukí gu'íriga 'sile ala'siá napurigá tabilé u'lísimala alué mukí. 17 Alésíko alué chátiri ajágame napuyeri ochá 'we ayóturu alué mukí 'yuga pecha sébaliga, 'lige simíturu alué mukí 'kúchila 'yuga nejkomia, alué mukí 'kúchila napu 'la oyérame ju pe Onorúgamecho, alué napu 'we 'la oyérame ju napu Esukristo ruwile. 18 'Lige alésíko alué wa'lú chátiri ajágame napuyeri ochá alé wa'lú ba'wí manígichi suweke chujkíbaturu.