15
Jena ruwimela Juani ruwíligo Onorúgame júlaligo gichao santo ánjeli napurigá ralámuli gastigárimala
'Lige etiáturu ne alé 'pa rewagachi gichao santo ánjeli gichao gastigo o'kame, 'we enátiri gastigo. 'Ma pe aluecho nile alué gastigo napu ralámuli narémili nile, 'ma tabilé aminabi gastigárima olale Onorúgame alué ralámuli.
'Lige etiáturu néchigó wa'lú ba'wí napuyeri bigrio na'í na'lógame kéturu, 'lige alé suweke jágeturu alué ralámuli napu tabilé elile alué chátiri ajágame napuyeri re'séwili napurigá ujchewa alué bawé alé sekálachi o gowálachi kómá, alué napu tabilé tánale iwérali alué ajágame napuyeri re'séwili, alué napu 'la bijchiá 'la Onorúgame oyérame nile. Alué ralámuli arpa o'ká jágeturu napu Onorúgame 'yálige. 'Lige alué ralámuli bilé wiká wikaráturu alué napu Moisesi wikarame nílige, napu Onorúgame 'yuga nóchame nile. Abiena alué wiká wikarame nílige alué Bo'á Ranala. Regá wikaráturu:
Mué Onorúgame, bi'neli neyúriga Wa'lula ju,
'we ra'sálagá mochiru
napugiti mueka 'ma 'yáligame wa'lú gastigo
alué 'we cha nokagá ejperégame ralámuli
'lige 'we 'la repume kame mué suwábaga ramué.
Mueka 'we 'la machí chieri ralámuli 'la gastigáritiká
'lige chieri tabilé gastigáritiká.
Mueka Wa'lula ju bochígimi jena wijchimoba nulame.
Mueka nuleme ju alué ralámuli 'la a'lala
'lige aminami alué tabilé a'lala.
¿Chieri ralámuli tabilé nirámalawé mué Onorúgame,
'lige chieri tabilé 'la semáriga ra'ichámalawé mué olagá?
Aka péchigo muecho kago bi'neli neyúriga
'la bijchiá Onorúgame.
Suwábaga chojkégame ralámuli
napu ekí ejperé jena wijchimoba,
sebámala napu mué ajtí iwérali tánimia mué,
napugiti mueka 'la sébali oláligime napurigá 'símili nílige.
'Lige pe'tá nujubapi etiáturu ne i'púriga ilíbago alué chiní alé re'obachi pachá chujkúgame, napu bo'í alué gajoni alué rejté mochígame napu osale Moisesi alué makué nulalí rejcholi. 'Lige alé pachá re'obáchika buiníturu alué gichao santo ánjeli napu o'kame ke alué gichao gastigo. 'We o'tosákame o'páchigime kéturu alué santo ánjeli, 'lige asíriga bi'wígame 'lige rapame, 'lige 'órote newárigime wasíbalaga e'yénigituru sulachipo bo'ígime wasíbala. 'Lige bilé alué ajágame alé a'bé alué wa'lú sía ilígichi chujkule 'yáturu alué a'pílipi santo ánjeli bilé bejtoli 'órote newárigime bochí manígime alué i'wilí* ba'wila rekútume, alué 'uba ba'wila pee rekútume napu ruwime kéréle pe alué gastigo níligo napu ralámuli narémili nile. Onorúgame alarigá elale, alué Onorúgame napu nabí asimeli ju. 'Lige alé re'obachi 'ma bochí ilíbaturu molí. Alué molika ruyame nile alé asáligo alué Onorúgame wa'lú a'walí niga, 'lige tabilé 'wesi gayénaturu alé re'obachi pachami mo'yá napusí alué gichao santo ánjeli 'ma 'la sébali olasa alué gichao gastigo 'we resítiri.
* 15:7 E'nesi glosario «vino».