6
Jena ruwimela Juani ruwíligo alué Bo'á Ranala gojíniligo alué selá apeli kabítigame na'chuchárigame
'Lige etiáturu ne alué Bo'á Ranala, gojínaturu bilé alué selá alué apeli kabítigame na'chuchárigame, 'lige akéturu ne bilé alué naó ajágame, alé a'bé noligá uchúkame, a'wágame ra'íchame napuyeri u'kí re'ome, regá anime:
―¡Jeka simí!
'Lige neka e'nénaturu, 'lige etéturu ne bilé gawé 'we rojsákame, 'lige bilé rió napu alué gawé aségame bilé iwá o'kame kéturu. 'Lige bilé gorona 'yáruturu alué rió 'lige yati mo'kóturu alué gorona 'lige simíturu nejkomia 'lige memia nejkoga.
'Lige pe nujubapi etiáturu ne alué Bo'á Ranala gojínachi uché bilé selá alué apeli kabítigame na'chuchárigame, 'lige alué uché bilé ajágame napu uchuke alé noligá alé nasipa ajtígame sía ilígichi, regá aniéturu:
―¡Jeka simí!
'Lige neka e'nénaturu 'lige uché bilé gawé etéturu ne. Alué gaweka 'we sejtákame kéturu 'lige bilé rió napu alué gawé aségame ke 'yáruturu a'walí napurigá ralámuli 'ma na'áwatamala 'lige napurigá 'ma suimela nakoga. 'Lige bilé wa'lú siparina 'yáruturu.
'Lige pe nujubapi etiáturu ne alué Bo'á Ranala gojínachi uché bilé selá alué apeli kabítigame na'chuchárigame, 'lige alué uché bilé ajágame napu uchuke alé noligá alé nasipa ajtígame sía ilígichi, regá aniéturu:
―¡Jeka simí!
'Lige neka e'nénaturu 'lige uché bilé gawé etéturu ne. Alué gaweka chókame kéturu, 'lige bilé rió napu gawé aségame ke o'kame kéturu ri'ligó 'lige senteno* pesárala. 'Lige akéturu ne napurigá bilé rió ra'íchame alé nasipa napu uchuke alué naó ajágame, regá anime ra'íchali:
―Bilé litro ri'ligó 'yámala ne bilé rió bilé rawé nochárigame, 'lige bakiá litro senteno 'yámala ne bilé rió bilé rawé nóchigime, 'lige tabilé najsibuwa alué ba'wí wi'ime 'lige alué rekútume.
'Lige pe nujubapi etiáturu ne alué Bo'á Ranala gojínachi uché bilé selá alué apeli kabítigame na'chuchárigame, 'lige alué uché bilé ajágame napu uchuke alé noligá alé nasipa ajtígame sía ilígichi regá aniéturu:
―¡Jeka simí!
'Lige neka e'nénaturu 'lige uché bilé gawé etéturu ne, alué gaweka 'we che'tí kéturu 'we nayume, 'lige bilé rió napu alué gawé aségame ke «Mukúgame» anilime kéturu, 'lige uchéchigo bilé rió enegéturu alé guwánaka «Injiérno» anilime rió. 'Lige alué oká rió 'yáruturu Onorúgamete napurigá we'ká ralámuli me'limela amulí nasípasi, bilé siparínate, 'lige napurigá tabilé u'kíramala napurigá tabilé rakémala go'ame, 'lige napurigá a'wágame nayúnamala napurigá nayuka suwimela ralámuli, 'lige napurigá elímala alué ajágame jobátigame napurigá ralámuli me'limela.
'Lige pe nujubapi etiáturu ne alué Bo'á Ranala gojínachi uché bilé selá alué apeli kabítigame na'chuchárigame, 'lige gojinasa alué selá etiáturu ne bilé mesa napu kógime ju go'ame Onorúgame, 'lige alé mesa ilígichi chojkirá we'ká alawá etéturu ne alué suwígame ralámuli alawala, alué napu me'lílirige Onorúgame oyérame kórigá, aminami me'lirúgame alué ralámuli napugiti Onorúgame ra'ichálila beníriga e'yéname kórigá. 10 'Lige e'wele ra'íchaga regá aniá mochígituru alué we'ká alawá:
―Muérigo Onorúgame, mué napu ju Wa'lula Nulame, napu tabilé siné chátiri 'nátame ju, 'la bijchígiga ra'íchame, ¿chiéniko gastigárima olá mué alué ralámuli napu ramué me'ale?
11 'Lige Onorúgameka rojsákame o'pacha 'yáturu alué alawá alé mochígame 'lige alué alawaka yati o'pachátaturu 'lige aminami Onorúgame regá anéturu:
―Uché pe u'kabi rawé buwewa, pe 'wemi me'limé olá ne alué 'emi saíla, napusí 'ma me'lisuga alué napu ekí me'liboli ju 'emi gompaniérola a'chigóriga napurigá me'líliru 'emi ne Onorúgame nila ra'íchali beníriga e'yéname korigá.
12 'Lige pe nujubapi etiáturu ne alué Bo'á Ranala gojínachi alué selá uché bilé apeli kabítigame na'chuchárigame, 'lige etiáturu ne wa'lú gawí nokachi, 'lige etiáturu ne rayénali chóniga asíbigo 'ma mukugá, 'lige alué mechaka napuyeri elá gayénaturu. 13 'Lige so'pilika 'ma jékana wijchí rujsunúturu napurigá rujsume ju alué chuná rakala napu'lige 'we a'wágame ekasá rekó 'we siyókame ke. 14 'Lige rewagáká napurigá betate ro'minálime alakíturu, 'lige 'ma tané ikíturu, 'lige suwábaga e'wele gawí re'pá jágame 'ma gajúturu 'lige mejkami chi'poa mo'íbaturu, 'lige alué gawí alé ba'wichí nasipa jágame 'ma gajú mo'íbaturuchigó. 15 'Lige suwábaga napu ekí e'wélala selígame rey ke, 'lige alué sontalo e'wélala, 'lige alué 'we nígame ralámuli, 'lige alué 'we ejebénigame nakoga, 'lige alué ralámuli napu ekí ralirúgame 'lige alué tabilé ralirúgame, suwábaga alué 'ma chíbaturu we'kanami resochimi, 16 'liko arigá anélekuru alué gawí 'lige e'wele rejté alemi jágame:
―Alé ma'chígiká asibáwaká alé yóchika 'yériga ye resó 'yériga napu ramué mochiru chíbaka napurigá tabilé etémala ramué alué napu alé wa'lú síachi ajtí nasipa ajtígame sía, 'lige tabilé najkiá napurigá alué Bo'á Ranala ramué gastigárimala, 17 napugiti 'ma sebálimpá raweli napu sebámili nílige napu alué alé wa'lú síachi ajtígame suwábaga ralámuli jena wijchimoba mochígame gastigárimili ju. 'Lige ¿chieri 'la ajagá rejpímala?
* 6:5 Alué senteno ka napurigá alué ri'ligó ochérame ju 'lige abé ta'mé najteme ju, peka napurigá alué ri'ligó. Alué ra'íchalika pe regá anime ke aní: «Tabilé najsibuwa alué go'ame, cha gurúgime.» 6:8 Yolí ra'íchagaká «una cuarta parte» anime chujkú. 6:16 Alué Bo'á Ranala aniáká pe alué wa'lú síachi ajtígame aniame kéré, alué alé nasipa ilígame sía. Alué alé nasipa ajtígameka pe Esusi kéré.