10
Ani witumagana powa
Walewalehiu, ona nugotuhuya odubona googata hoi balabala yabayababa hi nenae ma yaloi uyahinei Yaubada i tahatahaehi ma gasi boga hinenagei hai tahaya i dewaya po hi damana u tuponei. Yaloi hi wootagoya ma boga hayanei hi damadamana po naka binei ma hai bapatiso hi tuhagahi. Ma hai am po hai goila yadei hi tutuhagaya, ma hai goila ani tamana gaima gehouna uyahinei ma gaimana yadei mitehi hi nenegogona gowana Keliso. Tamogi Yaubada ega ita kaoha googatahi hai dewa binei, yaka atapuhi hi hilage pahihi hoi balabala po kokowagahi hi nenehalehi balabalana atapuna u hinena.
Tauhi ata ani winugonugotuhu tauta uyahita po ipa ega apapoe binei tana inugonugotuhu duma, ma gasi ega tana itumagana nae ani witumagana tapuhi uyahihi po mei tauhi hoi balabala hi dewadewa pite. Yaubada a Buka uyahina tauhi ubeihi i ibaabani i pa, ‘Lawa hi tugula po hi am ma hi uma ma hai wotowolo u mulina hi dewadewa yabayababa.’ Ma hi matamatamaga po hai matamaga binei iyeta emosi uyahina magouna tausana 23 hi hilage. Ani galena geka uyahita po ega ta matamatamaga. Ma Yaubada uyahina hi lauhinigaligali yaka mota hi’mpahihi. Ani galena geka uyahita po ipa tauta ega naka pitena ta dewadewaya. 10 Ma gasi Yaubada uyahina hi wobahabaha yaka tu winoyanoya gehouna i himili po i wiapapoenihi hai wobahabaha binei. Ani galena geka uyahita po ega ta woobahabaha.
11 Ani galena atapuhi geka Buka u hinena hi gilumihi po ipa geka hougana tauta hapa waimulita wimeiha witewiteihi ta nugonugotuhuhi po ega pilipili ta dewadewahi. 12 Apo tam iyai una nugotuhu mem po ipa anai kadidilim una towotowolo yaka una galena itete mem po ipa ega una pipeu. 13 Ani ludadana uyahinei Tomodulele e laudadanimi naka lawa boluta e laudadanita tamogi Yaubada a lugagayo i huhouni ipa Tomodulele ega ina laudadana dumata ma inapa tan’omtaibagibagi yaka apo tahaya dewadewana ina wiatatiyeta po ani ludadanahi ta kadidila lagonihi.
14 Uyahinei u lawa, omi ani witumagana tapuhi ona lowo halehi. 15 Taumi tu hanahanapu yaka geka u bahana binei ona winugonugotuhu labatana. 16 Uma waiwoiyawana ta wiwaya yaka ta wimamala Yaubada uyahina apoma tan’umuma naka Keliso talanei i widewadewata po Kelisona mitehi ta wiemota. Naka pite gasi palawa ta tomutomuya po ta’nani yaka palawana uyahinei Keliso mitehi ta iemota babana tauna hinina ta’nani. 17 Palawana emosina uyahinei boluta ta’mam yaka Keliso hinina uyahina ta ibolu emota.
18 Naka pitenana mi Isalaela boluhi hai ani witalaguyaba hi ununihi Yaubada binei ma hi ananihi (yaka Yaubada mitehi hi bolu emota). 19 Ma tauhi ega mi Yudeya aniani hi talaguyabehi hai ani witumagana tapuhi uyahihi. Hai ani witumaganahi naka, ginouli yabayababa po ega hai kadidili. 20 Ma hai ani talaguyabahi ega Yaubada binei tamogi Tomodulele a lawa mitehi ubeihi. Uyahinei ega nugonugou ipa ani witumagana tapuhi ubeihi ona wobagibagi, meka po apo Tomodulele a lawa mitehi ona wibolu emota. 21 Ega ita haki ipa Guyau a keyakagei on’umuma ma gasi a gaebagei on’omam ma Tomodulele witumaganana ona dewadewaya, 22 matababana Guyau o inugotutouya. Guyau tauna tu kadidili dumana yaka ega ta laiuyogigeiya meka po apo ina liyababata.
Ani witumagana tapuhi anianihi
23 Ega ipa lawa hina guduguduta babana ginouli atapuhi emoemotata tamogi ginouli gehouhi apega hina haguta. 24 Ega ipa tunawata ta nugonugotuhu meta ma ipa ata lawa gehouhi ta haguhaguhi.
25 Apo gamogamo uyogona lawa gehouhi uyahihi ona gimagimaleya yaka ega ona laubayada ma on’ani po ega ona inugonugotuhugeya Tomodulele uyahina muhalana hi witalaguyabeya, bo eega. 26 Matababana ginouli atapuhi hoi hipuli Yaubada e tanitaniwagehi.
27 Ma inapa tu meuputa gehouna ina otugem po una nenae anu numa po aniani bimgei ina houni yaka un’ani ma ega una laubayada lolowa awai uyahinei hi dewaya po anianina i geleta. 28 Ma inapa iyai ina paligeleteya anianina binei po ina pa, ‘Tauhi Tomodulele uyahina aniani he italaguyabeya.’ Anianina ega on’anani, meka po tu wibenabenama apo ina nugohelele. 29 Tam ega uta nugohelele tamogi tu wibenabenama i nugohelele. Ma nugote lawa gehouna e laubayadeu e pa, ‘Paulo, awai binei ma apo tu tapitapiya ubeihi lugagayo a wialoni? 30 Awai binei ma tu tapitapiya hina iyalutugeu? Amaka u am binei a imaamala Yaubada uyahina po ega apapoe gehouna uyahiu ita memae.’
31 Tinani baneina, tulau, a palipaliwelem, matababana ata bagibagi atapuna po ata am po ata uma, po gasi awai gehouhi uyahihiyei Yaubada gowana ta ilataya. 32 Uyahinei ega lawa gehouna ona lainugowiteiya mi Yudeya bo ega mi Yudeya bo tauhi Yaubada a bolu. 33 Tau gasi a ileta ipa ega u nugotuhugei a wobagibagi ma ipa lawa hai nugotuhugei a wobagibagi po hina kaoha ma hai luyagohana hina tuhagaya Yaubada uyahina.