2
Espiritu Santu tuun mai hodi domina sarani sira
1-2 Too iha Loron Pentakosta,* sarani sira halibur hamutuk iha uma ida. Derepenti sira rona lian ida husi lalehan hanesan anin boot. Lian nee makaas teb-tebes, too sira hotu iha fatin nee la rona tan ema seluk nia lian. I sira haree buat ida hanesan nanaal, hanesan ahi lakan namkari tuun ba sira ida-idak nia ulun leten. Espiritu Santu domina sira hotu, i sira komesa koalia lian oi-oin nebee sira nunka aprende, tuir Espiritu Santu foo ba sira.
Iha tempu nee, iha ema Judeu barak nebee hamtauk Maromak, sira mai hamutuk ona iha Jerusalém husi nasaun hotu-hotu. Bainhira sira rona lian nee, ema barak halai mai halibur hamutuk. Sira bilaan tiha tanba sira ida-idak rona sira nia lian rasik husi sarani sira nia ibun. Nee mak sira hotu admira hodi dehan ba malu, “Sira nebee koalia nee mesak ema Galileia! Oinsaa mak ita bele rona sira koalia ho ita ida-idak nia lian rasik? Ita mai husi rai Pártia, Média ho Elam, husi Mezopotámia, Judeia ho Kapadósia, husi Pontu ho Ázia, 10 husi Frígia ho Panfília, husi Ejitu, ho mos husi parte Líbia nebee besik sidade Sirene. Ita balu mai husi sidade Roma. 11 Ita nebee husi Roma nee, balu ema Judeu, i balu laos ema Judeu maibee tama ona iha relijiaun Judeu. Iha tan ema balu mai husi ilha Kreta, i balu mai husi rai Arabi. Maibee ita hotu bele rona ema sira nee koalia fali ho ita nia lian kona ba milagre nebee Maromak halo ona.” 12 Sira hotu admira teb-tebes i bilaan tiha hodi husu ba malu dehan, “Saida mak nee?”
13 Maibee ema seluk goza fali sarani sira dehan, “Sira tua lanu.”
Pedro esplika ba ema barak
14 Depois Pedro hamriik ho nia maluk apostolu sanulu resin ida. I nia koalia ho lian makaas ba ema barak nee dehan, “Maluk Judeu sira ho imi hotu nebee mak hela iha sidade Jerusalém nee. See tilun mai hodi rona di-diak buat nebee mak hau atu hatoo. 15 Imi hanoin ami nee tua lanu. Laos nunee! Agora foin tuku sia dadeer! 16 Buat nebee imi haree nee hanesan Maromak nia profeta Joel hakerek nanis ona dehan,
17 ‘Maromak hatete,
“Molok mundu atu remata,
Hau sei haruka Hau nia Espiritu tuun ba iha ema hotu-hotu.
Imi nia oan mane sira ho oan feto sira
sei foo tutan Hau nia lia menon.
Imi nia joven sira
sei haree buat nebee mak Hau hatudu ba sira.
I imi nia ferik-katuas sira
sei mehi buat nebee mak Hau foo ba sira.
18 Hau sei haruka Hau nia Espiritu tuun ba iha Hau nia atan mane ho atan feto sira,
i sira sei foo tutan Hau nia lia menon.
19 Hau sei halo sinal oi-oin iha lalehan nebee halo ema admira,
i sei halo sinal oi-oin iha mundu,
hanesan raan, ahi ho ahi suar makaas.
20 Loro matan sei sai nakukun,
fulan sei sai mean hanesan raan.
Hotu tiha mak foin Nai Maromak nia loron nee too.
Iha loron furak ida nee Nai Maromak sei hatudu sai Nia kbiit boot.
21 I see mak husu tulun ba Nai,
sei hetan salvasaun.” ’ ”
22 Pedro hatutan tan dehan, “Israel oan sira, see tilun mai. Maromak halo milagre ho sinal oi-oin iha imi nia leet liu husi Jesus, Ema Nazaré. Imi rasik hatene buat nee. Maromak halo nunee atu imi hatene katak, Nia rasik mak haruka Jesus mai. 23 Tuir Maromak nia planu nebee Nia desidi tiha ona hori uluk kedas, ema entrega Jesus ba imi. I imi entrega tutan ba ema aat atu prega Nia iha krus, nunee imi oho Nia. 24 Maibee Maromak halo Nia moris fila fali husi mate, i hasai Nia husi terus mate nian. Tanba mate la iha kbiit atu kaer metin Nia.
25 Hori uluk liurai David foo sai kona ba Jesus nunee:
‘Hau haree Nai Maromak sempre iha Hau nia oin.
Nia sempre iha Hau nia sorin,
nunee la iha buat ida mak bele halo Hau nakdoko.
26 Nee mak Hau nia laran haksolok,
i Hau nia ibun hahii beibeik Nia.
Hau hakmatek tanba laran metin ba Nia.
27 Tanba Nai Maromak la husik Hau iha ema mate sira nia fatin,
Nia la husik Nia Ema Santu nia isin dodok iha rate laran.
28 Nai Maromak hatudu ona dalan moris mai Hau.
Nia halo Hau nia laran haksolok teb-tebes iha Nia oin.’
29 Maun-alin sira, ita nia bei-ala David koalia nee, la hatudu ba nia aan. Tanba nia mate tiha ona, ema hakoi, i nia rate sei iha hela ita nia leet too ohin loron. 30 Maibee David nee Maromak nia profeta ida, i nia hatene katak Maromak jura ona ba nia atu halo nia jerasaun ida sai liurai. 31 David haree ba aban-bainrua. Nia foo hatene antes kedas dehan, Mesias, Salvador nebee Maromak atu haruka mai, sei moris fila fali husi mate. Maromak sei la husik hela Mesias iha ema mate sira nia fatin, i Nia mate isin sei la dodok iha rate laran.
32 Agora Maromak halo Jesus moris fali ona husi mate. Ami sira nee hotu haree ho ami nia matan rasik. 33 Maromak foti aas tiha ona Jesus hodi tuur iha Nia sorin loos. I Jesus simu Espiritu Santu husi Nia Aman, depois Nia haruka tuun mai ami, tuir Maromak promete ona hori uluk. Saida mak imi rona ho haree agora nee, Maromak nia Espiritu. 34 David rasik la sae ba lalehan, maibee nia hakerek kona ba Jesus dehan,
‘Nai Maromak hatete ba hau nia Nai dehan,
“Mai tuur iha Hau nia sorin loos,
35 too Hau halo O nia inimigu sira taka rabat iha O nia ain okos. ” ’
36 Nunee imi ema Israel hotu-hotu tenki hatene katak, Jesus ida nebee imi prega iha krus too mate nee mak Mesias, Salvador nebee Maromak haruka mai. Maromak mos foti tiha ona Nia sai ita nia Nai.”
37 Rona nunee, ema sira nee laran susar hodi husu ba Pedro ho apostolu sira seluk dehan, “Maun sira, ami tenki halo saida?”
38 Pedro hataan, “Imi ida-idak tenki hakribi ona imi nia sala, i tenki simu batizmu hodi Jesus Kristu nia naran atu Maromak hamoos imi nia sala. Depois imi sei simu Espiritu Santu. 39 Tanba Maromak promete ona atu foo Nia Espiritu ba see-see deit mak Nia bolu atu tuir Nia. Promesa nee Nia foo ba imi ho imi nia jerasaun sira. Nia mos foo Nia promesa nee ba ema sira nebee hela iha rai dook.”
40 Pedro koalia liafuan barak tan hodi foo hanoin ba sira atu hakribi sira nia sala. Nia hatete fila-fila, “Agora dadauk ema barak lao sees husi dalan loos. Keta tuir sira nia dalan, atu imi bele hetan salvasaun.”
41 Ema nebee simu Pedro nia liafuan nee, sira simu batizmu. Iha loron nee, ema nebee fiar ba Jesus aumenta maizoumenus rihun tolu. 42 Sira badinas rona apostolu sira nia hanorin, i sira haree malu diak. Sira haan hamutuk, i halo orasaun hamutuk beibeik.
Sarani sira adora Nai Maromak i hadomi malu
43 Iha tempu nee, apostolu sira halo milagre ho sinal barak, halo ema hotu-hotu admira hodi hamtauk Maromak. 44 Ema sira nebee fiar ba Jesus sempre moris neon ida laran ida. Sira senti, sasaan nebee mak sira iha, sira hotu nian. 45 Too balu faan sira nia riku-soin, i osan nee sira fahe ba sarani sira nebee presiza. 46 Loro-loron sira halibur hamutuk iha uma kreda boot Judeu nian. Sira sempre haan hamutuk husi uma ba uma ho laran luak ho haksolok. 47 Sira hahii Maromak beibeik, i ema seluk gosta sira. Sarani sira aumenta ba beibeik tanba loro-loron Nai Jesus salva ema foun.
* 2:1-2 Husi loron boot Paskua too Pentakosta loron lima-nulu. Ho nunee ita hatene katak, husi Nai Jesus moris fila fali too Espiritu Santu tuun mos loron lima-nulu. 2:1-2 Levítiku (Imamat) 23:15-21; Deuteronómiu (Ulangan) 16:9-11 2:21 Joel 2:28-32 2:23 Mateus 27:35; Marcos 15:24; Lucas 23:33; João 19:18 2:24 Mateus 28:5-6; Marcos 16:6; Lucas 24:5 2:28 Salmus (Mazmur) 16:8-11 2:30 Salmus (Mazmur) 132:11; 2 Samuel 7:12-13 2:35 Salmus (Mazmur) 110:1 2:42 Tuir ema matenek sira, iha tempu nebaa sarani sira haan hamutuk depois simu tan komuniaun hamutuk. 2:44 Apostolu sira nia Istoria 4:32-35