8
1a Saulo konkorda ho Estevão nia mate nee.
Saulo halo terus sarani sira, too sira namkari
1b-2 Bainhira Estevão mate, iha ema balu nebee hamtauk Maromak, sira baa foti Estevão nia mate isin hodi baa hakoi, i sira tanis lelir.
Hahuu iha loron nee, ema komesa halo terus sarani sira iha sidade Jerusalém, too sira hotu halai namkari ba iha provinsia Judeia ho Samaria. So apostolu sira mak la halai.
Saulo mos buka dalan hodi halo rahun sarani sira. Nia tama-sai uma hodi buka sarani sira. Atu feto ka mane, nia kaer deit hodi rasta baa hatama iha kadeia.
Filipe foo sai Liafuan Diak iha provinsia Samaria
Sarani sira nebee halai namkari nee, sira foo sai Liafuan Diak iha fat-fatin. Iha tempu nee, Filipe baa iha sidade ida iha provinsia Samaria hodi foo hatene kona ba Mesias, Salvador nebee Maromak haruka mai. Ema barak rona Filipe nia liafuan i haree milagre nebee mak nia halo. Nunee sira hotu rona ho atensaun saida mak nia hatete.
Filipe duni sai espiritu aat husi ema barak, i espiritu sira nee sai mai hakilar makaas. Ema ain aat lao la diak ho ema lao kudeik, barak hetan kura. Nunee ema iha sidade nee haksolok teb-tebes.
Matan-dook Simão
Iha ema matan-dook ida naran Simão. Kleur ona ema Samaria sira hotu admira ho buat nebee mak nia halo. Nia sempre gaba aan katak nia ema ida nebee makaas. 10 Nunee iha sidade nee, ema kiik-boot hotu-hotu rona nia i konta kona ba nia dehan, “Ema nee makaas teb-tebes, nia iha kbiit husi Maromak.” 11 Sira tuir nia tanba kleur ona nia lulik nee halo sira admira.
12 Maibee agora sira rona Filipe hanorin Liafuan Diak kona ba oinsaa Maromak ukun nudar Liurai ho mos kona ba Jesus Kristu. Nunee feto-mane barak fiar ba Jesus hodi simu batizmu. 13 Simão mos fiar ba Jesus hodi simu batizmu, i nia tuir Filipe ba iha nebee-nebee. Bainhira nia haree Filipe halo milagre ho sinal boot oi-oin, nia admira teb-tebes.
14 Apostolu sira nebee hela iha Jerusalém rona katak ema iha Samaria simu ona Maromak nia liafuan. Entaun sira desidi atu Pedro ho João baa iha nebaa. 15 Bainhira sira nain rua too, sira halo orasaun husu atu sarani sira nee bele simu Espiritu Santu, 16 tanba sira seidauk simu Espiritu Santu, sira foin sarani hodi Nai Jesus nia naran. 17 Nunee Pedro ho João tau liman ba sira nia ulun, i sira simu Espiritu Santu.
18 Simão haree katak sarani sira simu Espiritu Santu bainhira apostolu sira tau liman. Entaun nia hakarak foo osan ba sira. 19 Nia dehan, “Foo kbiit nee mai hau, para hau tau liman ba see-see deit, sira mos simu Espiritu Santu.”
20 Maibee Pedro hataan, “O sei mohu hamutuk ho o nia osan nee! Tanba buat nebee Maromak foo nee, o hanoin o bele sosa fali ho osan. 21 O la bele hamutuk ho ami hodi halao knaar nee, tanba o nia laran la moos iha Maromak nia oin. 22 Nee duni hakribi ona o nia hahalok aat nee, i harohan ba Nai Maromak para se bele karik, Nia foo perdaun ba o nia hanoin aat nee. 23 Tanba hau haree o laran moras hela ami, i sala mak domina o!”
24 Entaun Simão husu, “Harohan ba Nai Maromak mai hau, para buat nebee ohin ita boot sira koalia nee, keta kona hau.”
25 Depois Pedro ho João foo sasin kona ba Nai Jesus i foo sai Nai Maromak nia liafuan iha sidade nee. Hotu tiha sira fila ba Jerusalém. Tuir dalan sira iha aldeia barak iha provinsia Samaria hodi foo sai Liafuan Diak kona ba Jesus.
Filipe foo sarani funsionariu boot ida husi rai Etiópia
26 Loron ida Nai Maromak nia anju mai hatete ba Filipe, “O lao ba dalan ida nebee tuun husi sidade Jerusalém ba iha Gaza. Dalan nee liu husi rai fuik maran.” 27 Filipe baa kedas. Too iha dalan nee, nia hasoru funsionariu boot ida husi rai Etiópia,* nia mak toma konta liurai feto Kandase nia riku-soin. Ema nee foin dadauk baa iha Jerusalém hodi adora Maromak, 28 agora nia iha dalan atu fila fali ba uma. Nia tuur iha kuda kareta leten, lee hela profeta Isaias nia livru. 29 Maromak nia Espiritu hatete ba Filipe, “Baa besik kuda kareta nee.”
30 Filipe halai baa besik, nia rona ema nee lee hela profeta Isaias nia livru. Filipe husu, “Ita boot kompriende saida mak ita lee ka lae?”
31 Ema nee hataan, “Oinsaa mak hau bele kompriende se ema ida la esplika mai hau?” Depois nia husu Filipe sae baa tuur hamutuk ho nia. 32 Liafuan nebee nia lee iha Livru Sagradu dehan hanesan nee:
“Ema dada Nia
hanesan fali dada bibi malae baa oho.
Nia la loke ibun,
hanesan bibi malae oan nebee nonook bainhira ema tesi nia fulun.
33 Ema hatuun Nia,
i tesi Nia lia la loos.
Nia jerasaun la iha,
tanba ema halakon tiha Nia vida husi mundu.”
34 Lee tiha hotu nunee, funsionariu nee husu ba Filipe, “Esplika took mai hau, profeta nia liafuan nee kona ba nia aan rasik ka kona ba ema seluk?”
35 Entaun Filipe foti liafuan nebee ohin sira lee hodi komesa esplika Liafuan Diak kona ba Jesus. 36 Sira lao nafatin tuir dalan too hetan bee. Ema Etiópia nee hatete ba Filipe, “Haree took bee nee! Se bele ita boot foo sarani hau.”
37 [Filipe hataan, “Se ita boot fiar ba Jesus ho laran tomak, ita boot bele sarani.”
Funsionariu nee dehan, “Hau fiar duni katak, Jesus Kristu mak Maromak nia Oan.”]
38 Entaun ema Etiópia nee haruka kuda kareta nee para. Sira nain rua tuun tama ba bee laran, i Filipe foo sarani nia.
39 Bainhira sira sai husi bee laran, derepenti Nai Maromak nia Espiritu lori tiha Filipe ba iha fatin seluk, i funsionariu nee la haree tan nia ona. Maibee funsionariu nee lao nafatin ho laran haksolok. 40 Depois Filipe mosu fali iha aldeia ida naran Azotu. I nia lao husi aldeia ba aldeia hodi foo sai Liafuan Diak, too iha sidade Sezareia.
8:3 Apostolu sira nia Istoria 22:4-5, 26:9-11 * 8:27 Lian Gregu dehan, ema boot nee, ema kapa tiha. Tuir kostumi rai nebaa, mane balu nebee servisu ba liurai feto, tenki kapa. 8:33 Isaias 53:7-8 8:37 Kopia livru nee husi tempu antigu barak. Versikulu 37 nee tama iha kopia balu, maibee balu lae. 8:40 Aldeia nee nia naran ho lian Gregu dehan Azotu. Tradusaun balu hakerek “Asdod”, aldeia nee nia naran uluk.