2
Mestri falsu sira
Uluk profeta falsu mosu iha povu Israel nia leet. Nunee mos agora, iha mestri falsu iha hela imi nia leet. Sira taka falta hodi hanorin lia falsu too nega mos ita nia Nai Jesus. Afinal Nia mak sosa kotu tiha sira. Derepenti mestri sira nee sei rahun hotu. I se imi halo tuir sira, imi mos sei rahun. Maski nunee ema barak sei tuir mestri falsu sira nee hodi halo arbiru too la hatene moe. Bainhira ema seluk haree sira nia hahalok aat nee, sira sei hatete aat fali Maromak nia dalan loos. Mestri falsu sira nee matan osan liu. Sira inventa istoria tuun-sae para han-matak imi. Maibee hori uluk kedas Maromak desidi ona atu kastigu sira, i la kleur tan sira sei rahun.
Hanoin took! Uluk bainhira anju balu halo sala, Maromak la haluha kastigu sira. Nia sulan sira iha rai kuak nakukun, sira dadur hela iha nebaa too Maromak foo justisa ba sira.
Nunee mos Maromak la haluha kastigu ema sira nebee moris iha Noé nia tempu uluk. Iha tempu nebaa Maromak halo rai nabeen hodi halo mate ema hotu nebee la interese Nia. Maromak salva deit Noé hamutuk ho ema nain hitu. Noé nee hanorin ema para moris loos.
Nunee mos povu sidade Sodoma ho Gomora. Maromak kastigu sidade rua nee ho ahi too sai tiha ahu kdesan hotu. Nee hanesan ezemplu ida hodi hatudu katak, Maromak sei foo kastigu todan ba ema nebee mak la interese Nia. Iha tempu nebaa Maromak salva deit Ló. Ló nee ema ida nebee moris loos, i nia laran tristi teb-tebes tanba povu kontra buat nebee mak loos hodi moris iha sala foer nia laran. Maski Ló moris loos, maibee nia moris iha ema aat sira nia leet. Loro-loron nia haree i rona beibeik sira nia hahalok aat nee, halo nia laran susar teb-tebes.
Ezemplu hirak nee hatudu katak, Nai Maromak hatene salva ema nebee mak halo tuir Nia hakarak, bainhira sira hasoru tentasaun. Nia mos hatene foo kastigu ba ema nebee mak moris la loos. I Nia dadur nafatin sira too tempu atu Nia tesi ema hotu-hotu nia lia. 10 Kastigu nebee todan liu sei monu ba ema nebee toman halo buat foer tuir sira nia hakarak aat i lakohi rona see-see deit mak ukun iha lalehan ka iha rai.
Mestri falsu sira nee la tauk ema ida. Sira foti aan liu, too sira mos brani atu koalia aat Maromak nia anju sira. 11 Afinal anju sira nee boot liu i forsa liu mestri falsu sira. Maski nunee anju sira la foo sala ba mestri sira nee hodi koalia aat sira iha Nai Maromak nia oin.
12 Maibee mestri falsu sira nee gosta koalia aat buat nebee mak sira rasik la kompriende. Sira hanesan animal nebee mak la iha neon maibee tuir deit sira nia hakarak rasik. Sira hanesan animal nebee too ikus tama ba lasu i rahun. 13 Maromak sei foo terus ba sira tuir terus nebee mak sira foo ona ba ema seluk. Mestri falsu sira nee, iha loron manas boot mos halo festa arbiru deit too halo sala oi-oin. Bainhira sira haan hamutuk ho imi mos, sira halo tuir deit sira nia hakarak aat. Sira nia hahalok nee halo moe deit ita. 14 Sira nia matan halai tuun-sae hodi buka feto nebee mak atu halo sala foer ho sira. Sira sempre kaan atu halo sala. Sira buka ema nebee mak fiar seidauk metin hodi lohi ema nee para lao sala dalan. Sira nia laran toman ona kaan sasaan. Maromak foo ona malisan ba sira!
15 Sira sees ona husi dalan loos hodi tuir fali Balaão, Beor nia oan. Balaão nee gosta liu manaan osan husi nia hahalok aat. 16 Maibee iha loron ida, nia kuda buru rasik siak nia para la bele halo tan nia hahalok beik-teen nee. Maski kuda buru nee la hatene koalia, maibee derepenti deit nia bele koalia hanesan fali ema.
17 Mestri falsu sira nee hanesan bee matan nebee maran hela. Sira hanesan abu-abu nebee anin huu halo lakon tiha. Maromak prepara tiha ona ba sira fatin ida nebee nakukun liu. 18 Tanba sira tebe rai loos, maibee koalia liafuan mamuk deit. Sira gosta buka ema nebee mak foin komesa husik nia sala. Depois sira dada ema nee para moris tuir fali buat aat saida deit mak ema nee kaan atu halo. 19 Mestri falsu sira nee promete katak ema nebee tuir sira sei moris livre. Afinal sira rasik sai tiha ona atan ba sira nia hahalok aat. Tanba ita ema sai atan ba saida deit mak ukun ita. 20 Ema nebee konhese ona Nai Jesus Kristu ita nia Salvador, nia husik tiha ona buat aat iha mundu nee. Maibee se nia monu fali ba hahalok aat too hahalok nee ukun fali nia, entaun too ikus nia moris aat liu fali uluk nian. 21 Diak liu uluk kedas ema nee la hatene dalan moris loos nian, duke nia hatene tiha maibee too ikus fila kotuk fali ba Maromak nia ukun fuan nebee nia rona tiha ona. 22 Iha ema soe lia nunee: “Bainhira asu muta, nia rasik sei lambe fila fali.” Iha mos seluk dehan, “Fahi nebee foo hariis moos tiha ona sei duir aan fali iha tahu laran.”
2:5 Jénesis (Kejadian) 6:1—7:24 2:6 Jénesis (Kejadian) 19:24 2:7 Jénesis (Kejadian) 19:1-6 2:14 Jénesis (Kejadian) 6:5 2:16 Númerus (Bilangan) 22:4-35 2:22 Provérbiu (Amsal) 26:11