Apokalipse
Nai Maromak nia Lia Tatoli liu husi João
1
Livru nee foo sai buat nebee mak sei akontese
Iha livru nee hakerek kona ba buat nebee mak la kleur tan sei akontese. Maromak foo hatene ona buat sira nee ba Jesus Kristu atu nunee Jesus bele foo sai ba Nia atan sira. Depois Jesus Kristu haruka Nia anju ida mai hatudu sai ba Nia atan hau João. Hau haree ho matan rasik. Nunee agora hau konta Maromak nia liafuan nebee Jesus Kristu hatudu sai mai hau. See mak lee sai Maromak nia liafuan nebee hakerek iha livru nee, nia hetan bensaun. I see mak rona hodi halo tuir, nia mos hetan bensaun. Tanba buat sira nee besik atu akontese ona.
4-5 Hau, João hakerek buat sira nee ba maluk sarani sira husi sidade hitu iha provinsia Ázia.*
Hau harohan atu Maromak, Espiritu Santu ho mos Jesus Kristu hatudu Sira nia laran diak ba imi i foo pas ho hakmatek ba imi. Maromak iha hori uluk kedas, agora iha, i iha nafatin too tinan ba tinan. Espiritu Santu nee hatudu Aan mai hau hanesan espiritu hitu nebee iha hela Maromak nia kadeira ukun nia oin. I Jesus Kristu sempre foo sasin nebee loos. Nia mak ema primeiru nebee moris fali husi mate, i Nia mak ukun liurai hotu-hotu iha mundu nee.
Jesus hadomi ita, nee mak Nia raan fakar too mate para ita bele livre husi sala. Nia foti ona ita sai Nia reinu. Nia mos foti ita sai nai lulik para serbi Nia Aman Maromak. Nunee mai ita hahii adora Jesus Kristu, tanba Nia mak iha kbiit hodi ukun tinan ba tinan. Amen, loos duni!
Haree ba! Jesus sei tuun mai husi lalehan iha kalohan laran, i ema hotu-hotu sei haree Nia, too ema nebee mak uluk sona Nia, sira mos sei haree. Ema husi nasaun hotu-hotu iha mundu nee sei tanis tanba Nia. Buat nee sei sai nunee duni. Amen.
Nai Maromak dehan, “Hau mak primeiru ho ikus. Hau iha hori uluk kedas, agora iha, i iha nafatin too tinan ba tinan. Hau mak Kbiit Nain.”
João haree Nai Jesus
Hau João, imi nia maun. Ita hotu hetan susar ho terus tanba ita hakruuk ba Jesus nudar Liurai, maibee ita aguenta ho pasiensia nafatin tanba ita laran ida ho Jesus. Hau dadur hela iha rai oan Patmos tanba hau foo sai Maromak nia liafuan i foo sasin kona ba Jesus. 10 Iha loron Domingu ida, Maromak nia Espiritu domina hau i hau rona lian makaas hanesan korneta lian iha hau nia kotuk. 11 Lian nee dehan nunee: “Buat nebee mak o haree, o tenki hakerek iha livru lulun ida, depois haruka ba sarani sira iha sidade hitu tuir mai nee: Éfezu, Esmirna, Pérgamu, Tiatira, Sardis, Filadélfia ho Laodiseia.”
12 Hau hateke ba kotuk atu haree see mak koalia mai hau nee. I hau haree fali ahi-oan riin hitu halo ho osan mean. 13 Ema ida hamriik hela iha ahi-oan riin hitu nee nia klaran. Nia hanesan Ida nebee ema baibain temi Ema Umanu nia Oan. Nia hatais batina naruk too iha ain tutun. Iha nia hirus matan kesi hena naruk ida enfeita ho osan mean. 14 Nia fuuk mutin teb-tebes. Nia matan hanesan fali ahi nebee mak lakan makaas. 15 Nia ain lakan hanesan riti nebee mak ema tau ba ahi. Nia lian tarutu makaas hanesan mota tuun. 16 Nia liman loos kaer hela fitun hitu, i surik ida oin-kotuk kroat hotu sai husi Nia ibun. Nia oin nabilan hanesan loro matan iha loron manas boot.
17 Bainhira hau haree Nia, hau monu kedas iha Nia oin hanesan ema mate. Maibee Nia tau Nia liman loos ba hau hodi dehan, “Keta tauk. Hau mak huun ho rohan. 18 Hau mak Moris Nain. Uluk Hau mate, maibee agora, haree ba, Hau moris tinan ba tinan. I Hau mak kaer xavi hodi loke odamatan ba matebian sira nia fatin, Hau mak iha kbiit hodi halo moris fali ema mate.
19 Entaun o tenki hakerek buat hotu-hotu nebee o haree nee, kona ba buat nebee akontese agora dadauk ho mos buat nebee aban-bainrua sei mosu. 20 Ohin o haree fitun hitu iha Hau nia liman loos, ho ahi-oan riin osan mean hitu. Nia signifikadu mak nee: Ahi-oan riin sira nee mak sarani sira iha sidade hitu. I fitun hitu nee mak anju hitu nebee tau matan ba sira.”
* 1:4-5 a: Roma nia provinsia Ázia agora sai fali parte ida iha nasaun Turkia. 1:4-5 b: Ema Judeu uza numeru hitu hodi hatudu ba buat nebee kompletu i la falta buat ida. Maromak nia Espiritu Santu ida deit, maibee João haree hanesan fali iha hitu, nunee ita bele hatene katak Espiritu Santu nee perfeitu, la falta buat ida. 1:4-5 Ézodu (Keluaran) 3:14; Apokalipse 4:5 1:4-5 Isaias 55:4; Salmus (Mazmur) 89:27 1:6 Ézodu (Keluaran) 19:6; Apokalipse 5:10 1:7 Daniel 7:13; Mateus 24:30; Marcos 13:26; Lucas 21:27; 1 Tesalónika 4:17; Zacarias 12:10; João 19:34,37 1:8 Apokalipse 22:13; Ézodu (Keluaran) 3:14 1:13 Daniel 7:13, 10:5 1:14 Iha nee hakerek dehan, “Nia ulun ho Nia fuuk mutin hanesan bibi malae nia fulun, i mutin hanesan neve (salju).” Iha rai Israel buat rua nee mutin teb-tebes. 1:14 Daniel 7:9 1:15 Daniel 10:6; Ezequiel 43:2 1:17 Isaias 44:6, 48:12; Apokalipse 2:8, 22:13