11
Nai Maromak haruka Nia sasin nain rua
Depois hau simu ai sukat ida. Hau mos simu orden nunee: “O baa sukat Maromak nia uma kreda boot, sukat mos nia meza sakrifisiu, i sura ema nain hira mak adora hela Maromak iha nebaa. Maibee lalika sukat area nebee haleu uma kreda boot iha moru laran, tanba area liur nee foo tiha ona ba ema jentiu sira. Aban-bainrua sira nee sei sama hanehan Maromak nia sidade nee too fulan haat-nulu resin rua. Hau sei haruka Hau nia sasin nain rua, i sira sei hatais hena lutu hodi foo sai Hau nia lia menon durante fulan hirak nee hotu. Nee hamutuk loron rihun ida atus rua neen-nulu.”
Sasin nain rua nee hanesan ai huun oliveira rua ho mos hanesan ahi-oan riin rua nebee mak hamriik iha Nai Maromak nia oin, Nia mak ukun mundu tomak. Se inimigu ruma atu halo aat sasin nain rua nee, ahi lakan sei sai husi sira nain rua nia ibun laran hodi haan mutuk tiha sira. See-see deit mak hakarak halo aat sira, sei mate hotu. Sira nain rua sei iha kbiit hodi taka kalohan para udan la bele tuun durante sira foo tutan Maromak nia liafuan. Sira mos iha kbiit para halo bee sai fali raan, ho kbiit para halo dezastre sel-seluk tan iha mundu, tuir sira nia hakarak.
Bainhira sasin nain rua nee foo sai hotu tiha Maromak nia lia menon, animal siak ida sei sai husi rai kuak klean nakukun. Animal nee sei ataka sira nain rua, nia mak forti liu i oho tiha sira iha sidade boot. Fatin nee mos uluk ema oho sasin nain rua nia Nai iha krus. Ema iha sidade nee hahalok aat teb-tebes hanesan ema Sodoma ho Ejitu uluk. Depois sasin nain rua nia mate isin husik hela deit iha estrada boot. Ema husi lian, suku ho nasaun hotu-hotu mai haree mate isin rua nee durante loron tolu ho balu, i sira la hataan para ema hakoi. 10 Ema iha mundu tomak kontenti tanba sasin nain rua nee mate tiha ona, tanba sira nain rua halo terus ema iha mundu. Nunee sira rame-rame halo festa i foo prezenti ba malu.
11 Liu tiha loron tolu ho balu, Maromak foo fali iis ba sira nain rua, i sira hadeer hamriik fali. Ema hotu-hotu nebee haree, tauk teb-tebes. 12 Depois sira nain rua rona lian ida husi lalehan dehan, “Sae mai iha nee!” Sira mos sae ba lalehan iha kalohan laran, iha sira nia inimigu sira nia oin.
13 Derepenti deit rai nakdoko makaas. Nunee se ita fahe sidade nee ba parte sanulu, parte ida rahun hotu. I ema rihun hitu mate. Ema nebee mak sei moris, tauk teb-tebes, i sira hahii adora Maromak iha lalehan.
14 Nunee terus boot numeru rua liu ona. Maibee terus boot numeru tolu besik atu mai ona.
Anju numeru hitu huu nia korneta. Nai Maromak ho Jesus Kristu ukun mundu
15 Depois anju numeru hitu huu nia korneta. I hau rona anju iha lalehan haklalak dehan,
“Agora ita nia Nai Maromak ukun ona mundu tomak.
Mesias, Salvador nebee Maromak foti hori uluk kedas mos ukun hamutuk ho Nia.
Nia ukun la hotu la remata.”
16 Katuas lia nain rua-nulu resin haat nebee tuur hela iha kadeira ukun iha Maromak nia oin, sira hotu hakneak i hakruuk too rai iha Nai Maromak nia ain hodi adora Nia. 17 Sira dehan,
“Nai Maromak Kbiit Nain,
Ita Boot iha hori uluk kedas.
Ami agradese Ita Boot
tanba agora Ita Boot hatudu sai ona Ita nia kbiit makaas
hodi ukun mundu.
18 Povu sira nebee mak la konhese Maromak, sira laran nakali.
Maibee agora Ita Boot mos fakar sai Ita nia hirus,
i too ona tempu atu Ita Boot tesi ema mate sira nia lia.
Too ona tempu para Ita Boot foo premiu ba ema nebee mak uluk serbi Ita Boot,
hanesan Ita Boot nia profeta sira
ho mos Ita Boot nia povu sira kiik ho boot nebee mak hamtauk Ita Boot.
Too ona tempu para Ita Boot halo rahun tiha ema sira nebee mak uluk halo rahun ema seluk iha mundu.”
19 Depois Maromak nia uma kreda boot iha lalehan nia odamatan nakloke. I hau haree kaixoti promesa iha laran. Rai lakan mos taa ba-mai, rai tarutu makaas iha fat-fatin, rai nakdoko, i udan jelu fatuk bo-boot monu tuun mai rai.
11:1 Ezequiel 40:3; Zacarias 2:1-2 11:2 Lucas 21:24 11:4 Zacarias 4:3,11-14 11:6 1 Liurai sira (Reis, Raja-raja) 17:1; Ézodu (Keluaran) 7:17-19; 1 Samuel 4:8 11:7 Daniel 7:7; Apokalipse 13:5-7, 17:8; Daniel 7:21 11:9 Isaias 1:9-10 11:11 Ezequiel 37:10 11:12 2 Liurai sira (Reis, Raja-raja) 2:11 11:13 Apokalipse 6:12, 16:18 11:15 Ézodu (Keluaran) 15:18; Daniel 2:44, 7:14,27 11:18 Salmus (Mazmur) 2:5, 110:5, 115:13 11:19 Apokalipse 8:5, 16:18, 16:21